Morfologia jajników samic nornicy rudej poddanych działaniu glinu.

master
dc.abstract.enAluminum is commonly present in the natural environment. It is also widely used in human life. To the mammalian body it is mainly supplied with food and water. It is a toxic and may causes adverse physiological changes when absorbed in excess. Presented study was to investigate the effect of aluminum on the reproductive activity of the female bank vole.Sexually immature (3-weeks-old) bank vole females were provided with deionized water with the addition of AlCl3•6H2O for 12 weeks. In the control group concentration of the aluminum chloride was 0,0 g/l (0 ppm), in group Al1 – 0,0268 g/l (3 ppm) and the group Al2 – 1,7896 g/l (200 ppm). The effect of aluminum on the morphological development of females and the quantity and quality of produced ovarian follicles was determined by the body weight, uterine weight and morphology of the ovaries.There were not significant differences in the body weight and a number of large ovarian follicles between all female groups. Statistically significant differences were observed in the uterine weight between female of the control group and the Al1group.Results show that the morphological growth of bank vole females is slightly affected by aluminium which is dependent on the concentration of this metal. It was found that low concentration (3 ppm) of aluminum may have negative impact on the development of the uterus of rodents. Probably it is related to the toxic effect of aluminum on the hormone receptors in the uterus.pl
dc.abstract.plGlin jest metalem powszechnie występującym w środowisku naturalnym. Znajduje też szerokie zastosowanie w życiu człowieka. Do organizmu ssaków dostarczany jest głównie z pożywieniem oraz wodą pitną. Pobierany w nadmiarze działa toksycznie i powoduje niekorzystne zmiany fizjologiczne. Celem przeprowadzonego doświadczenia było zbadanie wpływu glinu na aktywność rozrodczą samic nornicy rudej.Niedojrzałe płciowo (3 tygodniowe) samice nornicy rudej pojono wodą dejonizowaną z dodatkiem AlCl3ˑ6H2O przez 12 tygodni. W grupie kontrolnej stężenie chlorku glinu wynosiło 0,0 g/l (0 ppm), w grupie Al1 – 0,0268 g/l (3 ppm), a w grupie Al2 – 1,7896 g/l (200 ppm). Wpływ glinu na rozwój morfologiczny samic oraz ilość i jakość produkowanych pęcherzyków jajnikowych określano na podstawie ciężaru ciała, ciężaru macicy oraz morfologii jajników.Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ciężarze ciała oraz liczbie dużych pęcherzyków jajnikowych pomiędzy badanymi grupami samic. Zanotowano statystycznie istotne różnice w ciężarze macicy między samicami z grupy kontrolnej a samicami z grupy Al1.Uzyskane wyniki wskazują, że rozwój morfologiczny samic nornicy rudej podlega niewielkiemu wpływowi glinu zależnemu od stężenia tego metalu. Stwierdzono, że glin w niskich stężeniach (3 ppm) może negatywnie oddziaływać na rozwój macicy tych gryzoni. Prawdopodobnie spowodowane jest to toksycznym działaniem glinu na receptory hormonalne w macicy.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.contributor.advisorKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.authorWajda, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.contributor.reviewerKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:54:45Z
dc.date.available2020-07-24T13:54:45Z
dc.date.submitted2013-10-31pl
dc.fieldofstudybiologia środowiskowapl
dc.identifier.apddiploma-72559-95741pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185519
dc.languagepolpl
dc.subject.enbank vole, ovaries, aluminumpl
dc.subject.plnornica ruda, jajniki, glinpl
dc.titleMorfologia jajników samic nornicy rudej poddanych działaniu glinu.pl
dc.title.alternativeOvarian morphology of female bank voles (Myodes glareolus) exposed to aluminum.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aluminum is commonly present in the natural environment. It is also widely used in human life. To the mammalian body it is mainly supplied with food and water. It is a toxic and may causes adverse physiological changes when absorbed in excess. Presented study was to investigate the effect of aluminum on the reproductive activity of the female bank vole.Sexually immature (3-weeks-old) bank vole females were provided with deionized water with the addition of AlCl3•6H2O for 12 weeks. In the control group concentration of the aluminum chloride was 0,0 g/l (0 ppm), in group Al1 – 0,0268 g/l (3 ppm) and the group Al2 – 1,7896 g/l (200 ppm). The effect of aluminum on the morphological development of females and the quantity and quality of produced ovarian follicles was determined by the body weight, uterine weight and morphology of the ovaries.There were not significant differences in the body weight and a number of large ovarian follicles between all female groups. Statistically significant differences were observed in the uterine weight between female of the control group and the Al1group.Results show that the morphological growth of bank vole females is slightly affected by aluminium which is dependent on the concentration of this metal. It was found that low concentration (3 ppm) of aluminum may have negative impact on the development of the uterus of rodents. Probably it is related to the toxic effect of aluminum on the hormone receptors in the uterus.
dc.abstract.plpl
Glin jest metalem powszechnie występującym w środowisku naturalnym. Znajduje też szerokie zastosowanie w życiu człowieka. Do organizmu ssaków dostarczany jest głównie z pożywieniem oraz wodą pitną. Pobierany w nadmiarze działa toksycznie i powoduje niekorzystne zmiany fizjologiczne. Celem przeprowadzonego doświadczenia było zbadanie wpływu glinu na aktywność rozrodczą samic nornicy rudej.Niedojrzałe płciowo (3 tygodniowe) samice nornicy rudej pojono wodą dejonizowaną z dodatkiem AlCl3ˑ6H2O przez 12 tygodni. W grupie kontrolnej stężenie chlorku glinu wynosiło 0,0 g/l (0 ppm), w grupie Al1 – 0,0268 g/l (3 ppm), a w grupie Al2 – 1,7896 g/l (200 ppm). Wpływ glinu na rozwój morfologiczny samic oraz ilość i jakość produkowanych pęcherzyków jajnikowych określano na podstawie ciężaru ciała, ciężaru macicy oraz morfologii jajników.Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ciężarze ciała oraz liczbie dużych pęcherzyków jajnikowych pomiędzy badanymi grupami samic. Zanotowano statystycznie istotne różnice w ciężarze macicy między samicami z grupy kontrolnej a samicami z grupy Al1.Uzyskane wyniki wskazują, że rozwój morfologiczny samic nornicy rudej podlega niewielkiemu wpływowi glinu zależnemu od stężenia tego metalu. Stwierdzono, że glin w niskich stężeniach (3 ppm) może negatywnie oddziaływać na rozwój macicy tych gryzoni. Prawdopodobnie spowodowane jest to toksycznym działaniem glinu na receptory hormonalne w macicy.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.contributor.advisorpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.authorpl
Wajda, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.contributor.reviewerpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:54:45Z
dc.date.available
2020-07-24T13:54:45Z
dc.date.submittedpl
2013-10-31
dc.fieldofstudypl
biologia środowiskowa
dc.identifier.apdpl
diploma-72559-95741
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185519
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bank vole, ovaries, aluminum
dc.subject.plpl
nornica ruda, jajniki, glin
dc.titlepl
Morfologia jajników samic nornicy rudej poddanych działaniu glinu.
dc.title.alternativepl
Ovarian morphology of female bank voles (Myodes glareolus) exposed to aluminum.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available