Zrozumieć Sarajewo.Życie w oblężonym mieście oczami bośniackich pisarzy i reżyserów

master
dc.abstract.enMy interest in Sarajevo arose at the first stage of my studies and developed dynamically during the few months that I have been able to spend there. Being at the beginning of my Slavic adventure, I saw Sarajevo as an oriental, inaccessible and hermetic place. Following this line of thinking, I have outlined its image which invariably persisted in my imagination until I went on a trip to Bosnia, to see what influence the Siege of Sarajevo that lasted from 1992 to 1995 had on the city space and culture. It has been 23 years since the end of the war in Bosnia. Until then, the destroyed buildings of radio and television, government and libraries have been rebuilt. It was time to mourn the dead. Unfortunately, until now, most war criminals responsible for crimes against humanity still have not been punished. Many of them still have not heard the sentences. Richer in experience, in my Master’s Thesis I want to focus on presenting a literary vision of a besieged Sarajevo seen through the eyes of Bosnian writers and directors and present the rules that prevailed during the siege and problems faced by inhabitants. Throughout the world, in mass culture and the press, there has been a series of texts, music, documentaries and even strategic computer games that related to the bloody events in Bosnia. To me, the most important are the testimonies of eyewitnesses who were participants in the War or whose families and friends were under constant fire. Bosnian writers and directors whose works I present in my Master’s Thesis decided to recreate their memories and emotions from that period, giving the whole world a personal testimony. The second important issue in my opinion is the degradation of the urban space, which is the plane of social life and its consistency, affecting the sense of identity of the inhabitants of the multicultural Sarajevo. In order to begin to consider the life in a besieged city and delve into its secrets, it is necessary to present the history of Sarajevo, principles of functioning within it and within the society that was coexistent in its territory.pl
dc.abstract.plMoje zainteresowanie Sarajewem zrodziło się już na pierwszym etapie studiów i prężnie rozwijało się podczas kilku miesięcy które dane mi było w nim spędzić. Będąc na początku swojej slawistycznej przygody postrzegałam Sarajewo jako miejsce orientalne, niedostępne, a poniekąd, przez względu na jego historię hermetyczne i nieprzyjazne. Idąc tym tokiem myślenia nakreśliłam w głowie jego obraz, który niezmiennie trwał w moich wyobrażeniach aż do czasu, gdy wybrałam się w podróż do Bośni, by na własne oczy przekonać się o tym jaki wpływ na przestrzeń miejską i kulturę miało trwające ponad 4 lata oblężenie miasta. Od zakończenia wojny w Bośni minęło 21 lat. Do tego czasu zdążono odbudować zniszczone budynki radia i telewizji, rządu, bibliotek. Zdążono opłakać zmarłych. Niestety do chwili obecnej nie ukarano większości zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości. Wielu z nich wciąż nie usłyszało jeszcze wyroków. Bogatsza o doświadczenia, w swojej pracy pragnę skupić się na przedstawieniu literackiej wizji oblężonego Sarajewa widzianej oczami bośniackich pisarzy i reżyserów a także przedstawić zasady obowiązujące w jego obrębie podczas oblężenia oraz problemy z jakimi w tym czasie musieli zmagać się mieszkańcy miasta. Na całym świecie, w kulturze masowej i prasie, powstawały szeregi tekstów, utworów muzycznych, filmów dokumentalnych a nawet strategicznych gier komputerowych, które odnosiły się do krwawych wydarzeń w Bośni w latach 1992 -1995. Dla mnie najistotniejsze stają się jednak zeznania naocznych świadków, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń lub których rodziny i przyjaciele znajdowali się pod stałym ostrzałem. Postanowili oni odtworzyć swoje wspomnienia i emocje z tamtego okresu, dając całemu światu osobiste świadectwo. Drugim istotnym dla mnie zagadnieniem staje się degradacja przestrzeni miejskiej, stanowiącej płaszczyznę życia społecznego i jej konsekwencję, wpływające na poczucie tożsamości mieszkańców wielokulturowego Sarajewa. Aby przystąpić do rozważań na temat życia w oblężonym mieście i zagłębić się w jego tajniki niezbędnym jest przedstawienie jego historii, zasad funkcjonowania w jego obrębie jak i w obrębie społeczeństwa któremu było dane koegzystować na jego terytorium.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDyras, Magdalena - 127846 pl
dc.contributor.authorKafel, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerDyras, Magdalena - 127846 pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Aleksandra - 127407 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:56:08Z
dc.date.available2020-07-27T20:56:08Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-128542-219791pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232297
dc.languagepolpl
dc.subject.enwar in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, besieged city, Bosnian writers, Bosnian directorspl
dc.subject.plwojna w Bośni i Hercegowinie, Sarajewo, oblężone miasto, bośniaccy pisarze, bośniaccy reżyserowiepl
dc.titleZrozumieć Sarajewo.Życie w oblężonym mieście oczami bośniackich pisarzy i reżyserówpl
dc.title.alternativeTrying to understand Sarajevo. Living in a besieged city through the eyes of Bosnian writers and directorspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My interest in Sarajevo arose at the first stage of my studies and developed dynamically during the few months that I have been able to spend there. Being at the beginning of my Slavic adventure, I saw Sarajevo as an oriental, inaccessible and hermetic place. Following this line of thinking, I have outlined its image which invariably persisted in my imagination until I went on a trip to Bosnia, to see what influence the Siege of Sarajevo that lasted from 1992 to 1995 had on the city space and culture. It has been 23 years since the end of the war in Bosnia. Until then, the destroyed buildings of radio and television, government and libraries have been rebuilt. It was time to mourn the dead. Unfortunately, until now, most war criminals responsible for crimes against humanity still have not been punished. Many of them still have not heard the sentences. Richer in experience, in my Master’s Thesis I want to focus on presenting a literary vision of a besieged Sarajevo seen through the eyes of Bosnian writers and directors and present the rules that prevailed during the siege and problems faced by inhabitants. Throughout the world, in mass culture and the press, there has been a series of texts, music, documentaries and even strategic computer games that related to the bloody events in Bosnia. To me, the most important are the testimonies of eyewitnesses who were participants in the War or whose families and friends were under constant fire. Bosnian writers and directors whose works I present in my Master’s Thesis decided to recreate their memories and emotions from that period, giving the whole world a personal testimony. The second important issue in my opinion is the degradation of the urban space, which is the plane of social life and its consistency, affecting the sense of identity of the inhabitants of the multicultural Sarajevo. In order to begin to consider the life in a besieged city and delve into its secrets, it is necessary to present the history of Sarajevo, principles of functioning within it and within the society that was coexistent in its territory.
dc.abstract.plpl
Moje zainteresowanie Sarajewem zrodziło się już na pierwszym etapie studiów i prężnie rozwijało się podczas kilku miesięcy które dane mi było w nim spędzić. Będąc na początku swojej slawistycznej przygody postrzegałam Sarajewo jako miejsce orientalne, niedostępne, a poniekąd, przez względu na jego historię hermetyczne i nieprzyjazne. Idąc tym tokiem myślenia nakreśliłam w głowie jego obraz, który niezmiennie trwał w moich wyobrażeniach aż do czasu, gdy wybrałam się w podróż do Bośni, by na własne oczy przekonać się o tym jaki wpływ na przestrzeń miejską i kulturę miało trwające ponad 4 lata oblężenie miasta. Od zakończenia wojny w Bośni minęło 21 lat. Do tego czasu zdążono odbudować zniszczone budynki radia i telewizji, rządu, bibliotek. Zdążono opłakać zmarłych. Niestety do chwili obecnej nie ukarano większości zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości. Wielu z nich wciąż nie usłyszało jeszcze wyroków. Bogatsza o doświadczenia, w swojej pracy pragnę skupić się na przedstawieniu literackiej wizji oblężonego Sarajewa widzianej oczami bośniackich pisarzy i reżyserów a także przedstawić zasady obowiązujące w jego obrębie podczas oblężenia oraz problemy z jakimi w tym czasie musieli zmagać się mieszkańcy miasta. Na całym świecie, w kulturze masowej i prasie, powstawały szeregi tekstów, utworów muzycznych, filmów dokumentalnych a nawet strategicznych gier komputerowych, które odnosiły się do krwawych wydarzeń w Bośni w latach 1992 -1995. Dla mnie najistotniejsze stają się jednak zeznania naocznych świadków, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń lub których rodziny i przyjaciele znajdowali się pod stałym ostrzałem. Postanowili oni odtworzyć swoje wspomnienia i emocje z tamtego okresu, dając całemu światu osobiste świadectwo. Drugim istotnym dla mnie zagadnieniem staje się degradacja przestrzeni miejskiej, stanowiącej płaszczyznę życia społecznego i jej konsekwencję, wpływające na poczucie tożsamości mieszkańców wielokulturowego Sarajewa. Aby przystąpić do rozważań na temat życia w oblężonym mieście i zagłębić się w jego tajniki niezbędnym jest przedstawienie jego historii, zasad funkcjonowania w jego obrębie jak i w obrębie społeczeństwa któremu było dane koegzystować na jego terytorium.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dyras, Magdalena - 127846
dc.contributor.authorpl
Kafel, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Dyras, Magdalena - 127846
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Aleksandra - 127407
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:56:08Z
dc.date.available
2020-07-27T20:56:08Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-128542-219791
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232297
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
war in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, besieged city, Bosnian writers, Bosnian directors
dc.subject.plpl
wojna w Bośni i Hercegowinie, Sarajewo, oblężone miasto, bośniaccy pisarze, bośniaccy reżyserowie
dc.titlepl
Zrozumieć Sarajewo.Życie w oblężonym mieście oczami bośniackich pisarzy i reżyserów
dc.title.alternativepl
Trying to understand Sarajevo. Living in a besieged city through the eyes of Bosnian writers and directors
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
130
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
12
Katowice
9
Wroclaw
7
Sarajevo
6
Smolec
4
Gdansk
3
Poznan
3
Skierniewice
3
Dugo Selo Lukacko
2

No access

No Thumbnail Available