Analiza porównawcza strategii marketingowych wykorzystywanych do promocji turystycznej na przykładzie Japonii i Korei Południowej

master
dc.abstract.enThis paper presents a comparative analysis of marketing strategies used for tourism promotion on the example of Japan and South Korea. The first part discusses in detail the concept of marketing strategy, its role in tourism, as well as types and selected activities. The second and third chapters focus on Japan and South Korea, presenting general information about the studied destinations, the most important attractions, statistical data on tourist arrivals both before and during the COVID-19 pandemic, and briefly discussed marketing strategies aimed at increasing the number of international tourists. The last part of the work contains qualitative and quantitative research aimed at determining the impact of marketing strategy activities undertaken by the studied countries on the global market. Thanks to the use of the method of content analysis and questionnaire research, it was possible to conclude that the use of marketing strategies used to promote tourism affects the increase in the number of tourists, especially in the Asian and American markets, as well as Great Britain, Germany, France, Spain and Italy. The research also showed that the main factors why tourists visit these countries are culture, traditional cuisine and pop culture.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia analizę porównawczą strategii marketingowych wykorzystywanych do promocji turystycznej na przykładzie Japonii i Korei Południowej. W pierwszej części zostało szczegółowo omówione pojęcie strategii marketingowej, jej roli w turystyce, a także rodzaje i wybrane działania. Drugi i trzeci rozdział koncentruje się wokół Japonii i Korei Południowej, ukazując ogólne informacje o badanych destynacjach, najważniejszych atrakcjach, danych statystycznych dotyczących przyjazdu turystów zarówno sprzed jak i w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz pokrótce omówione strategie marketingowe mające na celu zwiększenie liczby turystów międzynarodowych. Ostatnia część pracy zawiera badania jakościowe i ilościowe, których celem jest określenie wpływu działań strategii marketingowych podejmowanych przez badane kraje na rynku globalnym. Dzięki skorzystaniu z metody analizy treści i badania ankietowego, udało się stwierdzić, iż wykorzystanie strategii marketingowych stosowanych do promocji turystycznej wpływa na wzrost liczby turystów, szczególnie na rynku azjatyckim, amerykańskim i wśród Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Włoch. Badania pokazały również, iż głównymi czynnikami, dla których turyści odwiedzają te kraje są kultura, tradycyjna kuchnia i popkultura.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorZielińska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2022-10-31T22:42:38Z
dc.date.available2022-10-31T22:42:38Z
dc.date.submitted2022-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-158156-287529pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303087
dc.languagepolpl
dc.subject.enJAPAN – MARKETING STRATEGY – PROMOTION – SOUTH KOREA – TOURISMpl
dc.subject.plJAPONIA – KOREA POŁUDNIOWA – PROMOCJA – STRATEGIA MARKETINGOWA – TURYSTYKApl
dc.titleAnaliza porównawcza strategii marketingowych wykorzystywanych do promocji turystycznej na przykładzie Japonii i Korei Południowejpl
dc.title.alternativeComparative analysis of marketing strategies used for tourism promotion on the example of Japan and South Koreapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents a comparative analysis of marketing strategies used for tourism promotion on the example of Japan and South Korea. The first part discusses in detail the concept of marketing strategy, its role in tourism, as well as types and selected activities. The second and third chapters focus on Japan and South Korea, presenting general information about the studied destinations, the most important attractions, statistical data on tourist arrivals both before and during the COVID-19 pandemic, and briefly discussed marketing strategies aimed at increasing the number of international tourists. The last part of the work contains qualitative and quantitative research aimed at determining the impact of marketing strategy activities undertaken by the studied countries on the global market. Thanks to the use of the method of content analysis and questionnaire research, it was possible to conclude that the use of marketing strategies used to promote tourism affects the increase in the number of tourists, especially in the Asian and American markets, as well as Great Britain, Germany, France, Spain and Italy. The research also showed that the main factors why tourists visit these countries are culture, traditional cuisine and pop culture.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia analizę porównawczą strategii marketingowych wykorzystywanych do promocji turystycznej na przykładzie Japonii i Korei Południowej. W pierwszej części zostało szczegółowo omówione pojęcie strategii marketingowej, jej roli w turystyce, a także rodzaje i wybrane działania. Drugi i trzeci rozdział koncentruje się wokół Japonii i Korei Południowej, ukazując ogólne informacje o badanych destynacjach, najważniejszych atrakcjach, danych statystycznych dotyczących przyjazdu turystów zarówno sprzed jak i w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz pokrótce omówione strategie marketingowe mające na celu zwiększenie liczby turystów międzynarodowych. Ostatnia część pracy zawiera badania jakościowe i ilościowe, których celem jest określenie wpływu działań strategii marketingowych podejmowanych przez badane kraje na rynku globalnym. Dzięki skorzystaniu z metody analizy treści i badania ankietowego, udało się stwierdzić, iż wykorzystanie strategii marketingowych stosowanych do promocji turystycznej wpływa na wzrost liczby turystów, szczególnie na rynku azjatyckim, amerykańskim i wśród Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Włoch. Badania pokazały również, iż głównymi czynnikami, dla których turyści odwiedzają te kraje są kultura, tradycyjna kuchnia i popkultura.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2022-10-31T22:42:38Z
dc.date.available
2022-10-31T22:42:38Z
dc.date.submittedpl
2022-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-158156-287529
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303087
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
JAPAN – MARKETING STRATEGY – PROMOTION – SOUTH KOREA – TOURISM
dc.subject.plpl
JAPONIA – KOREA POŁUDNIOWA – PROMOCJA – STRATEGIA MARKETINGOWA – TURYSTYKA
dc.titlepl
Analiza porównawcza strategii marketingowych wykorzystywanych do promocji turystycznej na przykładzie Japonii i Korei Południowej
dc.title.alternativepl
Comparative analysis of marketing strategies used for tourism promotion on the example of Japan and South Korea
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
4
Wroclaw
2
Brzesko
1
Bydgoszcz
1
Chełm
1
Katowice
1
Olkusz
1
Strzegom
1
Tłuchowo
1

No access

No Thumbnail Available
Collections