Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie : na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego

2016
book section
article
dc.abstract.enThe chapter bases on the hypothesis that countries of high economic potential and located close to each other, affect each other stronger than countries of lower potential and located far from each other. Gravitational effects are analyzed using the macroeconomic production function of Cobb-Douglas taking into consideration the gravitational effect and Solow’s neoclassical model of growth. The impact of the gravitational effect is presented for long term equilibrium of Solow’s type economy and estimating parameters of Cobb-Douglas’s type of labor effectiveness function with gravitational effect.pl
dc.abstract.plW rozdziale przyjęto hipotezę, że kraje o wysokim potencjale ekonomicznym, położone blisko siebie, silniej oddziałują na siebie niż kraje o niskim potencjale ekonomicznym, położone daleko od siebie. Efekty grawitacyjne analizowano z wykorzystaniem makroekonomicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa uwzględniającej efekt grawitacyjny oraz neoklasyczny model wzrostu gospodarczego Solowa. Oddziaływanie efektu grawitacyjnego zaprezentowano w odniesieniu do długookresowej równowagi gospodarki typu Solowa i szacowania parametrów funkcji wydajności pracy typu Cobba-Douglasa z efektem grawitacyjnym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorFilipowicz, Katarzyna - 149245 pl
dc.contributor.authorTokarski, Tomasz - 132393 pl
dc.contributor.editorNowosad, Andrzej - 180298 pl
dc.contributor.editorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.date.accessioned2016-06-24T12:31:16Z
dc.date.available2016-06-24T12:31:16Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess24
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 337. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical311-337pl
dc.description.publication1,7pl
dc.description.seriesEkonpolis. Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9468-6pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4029-4pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28358
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZróżnicowanie wydajności pracy w Europie : na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczegopl
dc.title.alternativeLabor diversity in Europe based on the grativational model of economic growthpl
dc.title.containerZróżnicowanie rozwoju współczesnej Europypl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The chapter bases on the hypothesis that countries of high economic potential and located close to each other, affect each other stronger than countries of lower potential and located far from each other. Gravitational effects are analyzed using the macroeconomic production function of Cobb-Douglas taking into consideration the gravitational effect and Solow’s neoclassical model of growth. The impact of the gravitational effect is presented for long term equilibrium of Solow’s type economy and estimating parameters of Cobb-Douglas’s type of labor effectiveness function with gravitational effect.
dc.abstract.plpl
W rozdziale przyjęto hipotezę, że kraje o wysokim potencjale ekonomicznym, położone blisko siebie, silniej oddziałują na siebie niż kraje o niskim potencjale ekonomicznym, położone daleko od siebie. Efekty grawitacyjne analizowano z wykorzystaniem makroekonomicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa uwzględniającej efekt grawitacyjny oraz neoklasyczny model wzrostu gospodarczego Solowa. Oddziaływanie efektu grawitacyjnego zaprezentowano w odniesieniu do długookresowej równowagi gospodarki typu Solowa i szacowania parametrów funkcji wydajności pracy typu Cobba-Douglasa z efektem grawitacyjnym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Filipowicz, Katarzyna - 149245
dc.contributor.authorpl
Tokarski, Tomasz - 132393
dc.contributor.editorpl
Nowosad, Andrzej - 180298
dc.contributor.editorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.date.accessioned
2016-06-24T12:31:16Z
dc.date.available
2016-06-24T12:31:16Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
24
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 337. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
311-337
dc.description.publicationpl
1,7
dc.description.series
Ekonpolis. Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9468-6
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4029-4
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28358
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie : na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego
dc.title.alternativepl
Labor diversity in Europe based on the grativational model of economic growth
dc.title.containerpl
Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month