Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie (2010/2018)

master
dc.abstract.enIn this Master's thesis, the practice and competences of international institutions in ensuring the implementation of the right to learn and use the minority language have been analyzed, and the law and the national practice of the Republic of Lithuania in this context have been assessed. I discussed the basic problems faced by national minorities in Lithuania, systematically analyzing international and Lithuanian practice in the possibility of exercising the right to learn a minority language and exercising the rights of using a minority language. The work also includes recommended solutions to these problems.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej została przeanalizowana praktyka i kompetencje instytucji międzynarodowych w zapewnianiu wdrażania prawa do nauki i korzystania z języka mniejszości, a także zostały poddane ocenie prawo i praktyka krajowa Republiki Litewskiej w tym kontekście. Omówiłem podstawowe problemy, z którymi borykają się mniejszości narodowe na Litwie, systematycznie analizując międzynarodową i litewską praktykę w możliwości korzystania z prawa do nauki języka mniejszości oraz korzystania z praw posługiwania się językiem mniejszości. Praca zawiera również zalecane rozwiązania tych problemów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.contributor.authorJodeliuk, Jevgenijpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701 pl
dc.contributor.reviewerStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:48:15Z
dc.date.available2020-07-27T20:48:15Z
dc.date.submitted2018-09-27pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-128403-149342pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232174
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational minorities - national minorities in Lithuania - competences of the Advisory Committee of the Council of Europe - implementation of the rights of national minoritiespl
dc.subject.plmniejszości narodowe - mniejszości narodowe na Litwie - kompetencje Komitetu Doradczego Rady Europy - wdrażanie praw mniejszości narodowychpl
dc.titlePrawa językowe mniejszości narodowych na Litwie (2010/2018)pl
dc.title.alternativeLanguage rights of national minorities in Lithuania (2010/2018)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this Master's thesis, the practice and competences of international institutions in ensuring the implementation of the right to learn and use the minority language have been analyzed, and the law and the national practice of the Republic of Lithuania in this context have been assessed. I discussed the basic problems faced by national minorities in Lithuania, systematically analyzing international and Lithuanian practice in the possibility of exercising the right to learn a minority language and exercising the rights of using a minority language. The work also includes recommended solutions to these problems.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej została przeanalizowana praktyka i kompetencje instytucji międzynarodowych w zapewnianiu wdrażania prawa do nauki i korzystania z języka mniejszości, a także zostały poddane ocenie prawo i praktyka krajowa Republiki Litewskiej w tym kontekście. Omówiłem podstawowe problemy, z którymi borykają się mniejszości narodowe na Litwie, systematycznie analizując międzynarodową i litewską praktykę w możliwości korzystania z prawa do nauki języka mniejszości oraz korzystania z praw posługiwania się językiem mniejszości. Praca zawiera również zalecane rozwiązania tych problemów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.contributor.authorpl
Jodeliuk, Jevgenij
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701
dc.contributor.reviewerpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:48:15Z
dc.date.available
2020-07-27T20:48:15Z
dc.date.submittedpl
2018-09-27
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-128403-149342
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232174
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national minorities - national minorities in Lithuania - competences of the Advisory Committee of the Council of Europe - implementation of the rights of national minorities
dc.subject.plpl
mniejszości narodowe - mniejszości narodowe na Litwie - kompetencje Komitetu Doradczego Rady Europy - wdrażanie praw mniejszości narodowych
dc.titlepl
Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie (2010/2018)
dc.title.alternativepl
Language rights of national minorities in Lithuania (2010/2018)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Vilnius
4
Dublin
3
Krakow
3
Chorzów
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Amsterdam
1
Gliwice
1
Sao Vicente
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available