WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM BANKU DLA MAKSYMALIZACJI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the paper is to discuss the issues related to the types and appropriate choice of capitalization used by banks in Poland. In particular, the analysis is based on the reports of Alior Bank, a capital company. First of all, what kind of actions were taken by the company to maintain financial stability and ensure security for its customers. The analysis gave a positive result in most aspects. The bank has for many years occupied high positions in rankings and has been gaining more and more growth every year. The first chapter contains an explanation of the key terms related to capital and a division into its types. In the second chapter we have information about one of the key aspects of banking, namely financial plans. The third chapter shows us the ways in which we can measure the efficiency of the company's capitalization by analyzing the company's reports, while the last chapter shows us detailed data of Alior Bank, as well as a description of each section.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie problematyki związanej z rodzajami oraz odpowiednim doborem kapitalizacji wykorzystywanej przez banki na terenie Polski. W szczególności analizie poddana została spółka kapitałowa którą jest Alior Bank, i to na podstawie raportów tej spółki przeprowadzona została analiza. Przede wszystkim jakiego rodzaju działania były podejmowane przez spółkę, aby utrzymać stabilność finansową oraz zapewnić bezpieczeństwo dla swoich klientów. Przeprowadzona analiza dała w większości aspektów pozytywny wynik. Bank od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach oraz zyskuje coraz większe przyrosty rok rocznie. Rozdział pierwszy zawiera wyjaśnienie kluczowych dla rozważań w pracy terminów związanych z kapitałem oraz podział na jego typy. W drugim rozdziale zawarte mamy informacje dotyczące jednego z kluczowych aspektów bankowości, czyli plany finansowego. Rozdział trzeci przedstawia nam sposoby dzięki którym jesteśmy w stanie zmierzyć wydajność kapitalizacji przedsiębiorstwa przez dokonanie analizy raportów spółki, natomiast rozdział ostatni pokazuje nam dokładne dane Alior Banku, oraz opis poszczególnych sekcji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMania, Karolinapl
dc.contributor.authorSolarz, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMania, Karolinapl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2021-11-03T22:36:29Z
dc.date.available2021-11-03T22:36:29Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-148419-261611pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282680
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: Bank - Capital - Management - Profitpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: Bank – Kapitał - Zarządzanie – Zyskpl
dc.titleWYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM BANKU DLA MAKSYMALIZACJI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJpl
dc.title.alternativeSELECTED ASPECTS OF BANK CAPITAL MANAGEMENT FOR MAXIMIZATION OF FINANCIAL LIQUIDITYpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the paper is to discuss the issues related to the types and appropriate choice of capitalization used by banks in Poland. In particular, the analysis is based on the reports of Alior Bank, a capital company. First of all, what kind of actions were taken by the company to maintain financial stability and ensure security for its customers. The analysis gave a positive result in most aspects. The bank has for many years occupied high positions in rankings and has been gaining more and more growth every year. The first chapter contains an explanation of the key terms related to capital and a division into its types. In the second chapter we have information about one of the key aspects of banking, namely financial plans. The third chapter shows us the ways in which we can measure the efficiency of the company's capitalization by analyzing the company's reports, while the last chapter shows us detailed data of Alior Bank, as well as a description of each section.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z rodzajami oraz odpowiednim doborem kapitalizacji wykorzystywanej przez banki na terenie Polski. W szczególności analizie poddana została spółka kapitałowa którą jest Alior Bank, i to na podstawie raportów tej spółki przeprowadzona została analiza. Przede wszystkim jakiego rodzaju działania były podejmowane przez spółkę, aby utrzymać stabilność finansową oraz zapewnić bezpieczeństwo dla swoich klientów. Przeprowadzona analiza dała w większości aspektów pozytywny wynik. Bank od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach oraz zyskuje coraz większe przyrosty rok rocznie. Rozdział pierwszy zawiera wyjaśnienie kluczowych dla rozważań w pracy terminów związanych z kapitałem oraz podział na jego typy. W drugim rozdziale zawarte mamy informacje dotyczące jednego z kluczowych aspektów bankowości, czyli plany finansowego. Rozdział trzeci przedstawia nam sposoby dzięki którym jesteśmy w stanie zmierzyć wydajność kapitalizacji przedsiębiorstwa przez dokonanie analizy raportów spółki, natomiast rozdział ostatni pokazuje nam dokładne dane Alior Banku, oraz opis poszczególnych sekcji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mania, Karolina
dc.contributor.authorpl
Solarz, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Mania, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2021-11-03T22:36:29Z
dc.date.available
2021-11-03T22:36:29Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-148419-261611
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282680
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: Bank - Capital - Management - Profit
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: Bank – Kapitał - Zarządzanie – Zysk
dc.titlepl
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM BANKU DLA MAKSYMALIZACJI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
dc.title.alternativepl
SELECTED ASPECTS OF BANK CAPITAL MANAGEMENT FOR MAXIMIZATION OF FINANCIAL LIQUIDITY
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Kolbudy
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Opole
1
Poznan
1
Radomsko
1
Zarzecze
1

No access

No Thumbnail Available