Chorwacja a kluczowe problemy i zagadnienia w procesie integracyjnym z Unią Europejską

licenciate
dc.abstract.enThe theme of this work is the key problems and issues related to the Croatian integration process with the European Union. The subject of research of the thesis is to present the consequences that indirectly resulted from the separation of Croatia from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1991 and significantly influenced the process of integration of this country with the European Union. The purpose of the study is to present the impact of consequences related to the breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the process of Croatia's integration with the European Union, which significantly affected the time and manner of running this process and indirectly determine the current position of this country in the structures of the community, to which it was accepted on first of July in 2013.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy są kluczowe problemy i zagadnienia związane z procesem integracji Chorwacji z Unią Europejską. Przedmiotem badań poniższej pracy jest przedstawienie konsekwencji, które pośrednio wynikały z odłączenia się Chorwacji od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w 1991 roku oraz znacząco wpływały na proces integracji tego państwa z Unią Europejską. Celem pracy jest przedstawienie wpływu następstw związanych z rozpadem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na proces integracji Chorwacji z Unią Europejską, które znacząco oddziaływały na czas oraz sposób przebiegania tego procesu i pośrednio determinują obecną pozycję tego państwa w strukturach wspólnoty, do której zostało ono przyjęte 1 lipca 2013 roku.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701 pl
dc.contributor.authorGawroński, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701 pl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:54:22Z
dc.date.available2020-07-27T16:54:22Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-124306-211292pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228597
dc.languagepolpl
dc.subject.enCroatia, European Union, Socialist Federal Republic of Yugoslavia, European Commission, Zagreb, war, integration, accession, Franjo Tudjam, Ivo Sanader, Stipe Mesićpl
dc.subject.plChorwacja, Unia Europejska, Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, Komisja Europejska, Zagrzeb, wojna, integracja, akcesja, Franjo Tudjman, Ivo Sanader, Stipe Mesićpl
dc.titleChorwacja a kluczowe problemy i zagadnienia w procesie integracyjnym z Unią Europejskąpl
dc.title.alternativeCroatia and key problems and issues in the integration process with the European Unionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this work is the key problems and issues related to the Croatian integration process with the European Union. The subject of research of the thesis is to present the consequences that indirectly resulted from the separation of Croatia from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1991 and significantly influenced the process of integration of this country with the European Union. The purpose of the study is to present the impact of consequences related to the breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the process of Croatia's integration with the European Union, which significantly affected the time and manner of running this process and indirectly determine the current position of this country in the structures of the community, to which it was accepted on first of July in 2013.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy są kluczowe problemy i zagadnienia związane z procesem integracji Chorwacji z Unią Europejską. Przedmiotem badań poniższej pracy jest przedstawienie konsekwencji, które pośrednio wynikały z odłączenia się Chorwacji od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w 1991 roku oraz znacząco wpływały na proces integracji tego państwa z Unią Europejską. Celem pracy jest przedstawienie wpływu następstw związanych z rozpadem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na proces integracji Chorwacji z Unią Europejską, które znacząco oddziaływały na czas oraz sposób przebiegania tego procesu i pośrednio determinują obecną pozycję tego państwa w strukturach wspólnoty, do której zostało ono przyjęte 1 lipca 2013 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701
dc.contributor.authorpl
Gawroński, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:54:22Z
dc.date.available
2020-07-27T16:54:22Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-124306-211292
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228597
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Croatia, European Union, Socialist Federal Republic of Yugoslavia, European Commission, Zagreb, war, integration, accession, Franjo Tudjam, Ivo Sanader, Stipe Mesić
dc.subject.plpl
Chorwacja, Unia Europejska, Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, Komisja Europejska, Zagrzeb, wojna, integracja, akcesja, Franjo Tudjman, Ivo Sanader, Stipe Mesić
dc.titlepl
Chorwacja a kluczowe problemy i zagadnienia w procesie integracyjnym z Unią Europejską
dc.title.alternativepl
Croatia and key problems and issues in the integration process with the European Union
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
2
Katowice
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Bühl
1
Krakow
1
Niedomice
1
Przemysl
1

No access

No Thumbnail Available