Zanikanie formantów rodzinnych w gwarach a nietypowe problemy badawcze współczesnej dialektologii (na przykładzie wsi poddukielskich w Bekidzie Niskim)

2021
journal article
article
dc.abstract.enThe subject of the article includes non-typical research issues faced by contemporary researchers of the language spoken in the village since the late 20th and the early 21st century. In the description of the linguistic changes of the village communities, the researchers need to take into account the changes taking place both in dialects and in the general Polish language. This is because the subject of their analyses includes the rural sub-standard which is also constantly modified by the media Polish and the English-language standards. I have shown non-typical research problems based on the examples of disappearing "fam ily formants", i. e. suffixes which, in local dialects, are used to create the names of wives, sons and daughters. These formants have been collected in villages near Dukla in the Low Beskids. The material, which encompasses the entire 20th century and the early 21st century, also contains some examples showing the phenomenon of removing the inflection of first names and surnames in the rural sub-standard in the syntactic structures like first name + od + gen. sg. surname // first name // nickname of father or mother.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu są nietypowe problemy badawcze, na które od przełomu wieków XX i XXI natrafiają współcześni badacze języka mówionego wsi. W opisie przemian językowych społeczności wiejskich muszą oni bowiem uwzględniać zarówno przeobrażenia dokonujące się w gwarach, jak i w języku ogólnopolskim, ponieważ przedmiotem ich analiz staje się substandard wiejski, dodatkowo nieustannie modyfikowany przez polszczyznę medialną i wzorce angloamerykańskie. Nietypowe problemy badawcze pokazuję na przykładzie zanikających "formantów rodzinnych", czyli przyrostków służących w gwarach do tworzenia nazw żon, synów i córek, zebranych we wsiach poddukielskich w Beskidzie Niskim. Materiał obejmujący cały wiek XX i początek wieku XXI zawiera też przykłady wskazujące na zjawisko odfleksyjniania imion i nazwisk w substandardzie wiejskim w strukturach składniowych typu: imię + od + gen. sg. nazwiska // imienia // przezwiska ojca lub matki.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistykipl
dc.contributor.authorKurek, Halina - 129755 pl
dc.date.accession2021-08-27pl
dc.date.accessioned2021-08-30T09:01:08Z
dc.date.available2021-08-30T09:01:08Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical105-111pl
dc.description.publication0,54pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume14pl
dc.identifier.doi10.14746/gd.2021.14.10pl
dc.identifier.issn1898-9276pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/277845
dc.identifier.weblinkhttp://gwary.ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/08/Strony-od-105-111-Ksi%C4%99ga-GD_14_2021_20_Halina-Kurek.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enlinguistic changespl
dc.subject.enfamily formants in local dialectspl
dc.subject.ennon-typical research problemspl
dc.subject.plzmiany językowepl
dc.subject.plformanty rodzinne w gwarachpl
dc.subject.plnietypowe problemy badawczepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZanikanie formantów rodzinnych w gwarach a nietypowe problemy badawcze współczesnej dialektologii (na przykładzie wsi poddukielskich w Bekidzie Niskim)pl
dc.title.alternativeDisappearance of family formants in local dialects vs. non-typical research issues in contemporary dialectology (based on the example of villages located near Dukla in the Low Beskids)pl
dc.title.journalGwary Dziśpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the article includes non-typical research issues faced by contemporary researchers of the language spoken in the village since the late 20th and the early 21st century. In the description of the linguistic changes of the village communities, the researchers need to take into account the changes taking place both in dialects and in the general Polish language. This is because the subject of their analyses includes the rural sub-standard which is also constantly modified by the media Polish and the English-language standards. I have shown non-typical research problems based on the examples of disappearing "fam ily formants", i. e. suffixes which, in local dialects, are used to create the names of wives, sons and daughters. These formants have been collected in villages near Dukla in the Low Beskids. The material, which encompasses the entire 20th century and the early 21st century, also contains some examples showing the phenomenon of removing the inflection of first names and surnames in the rural sub-standard in the syntactic structures like first name + od + gen. sg. surname // first name // nickname of father or mother.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu są nietypowe problemy badawcze, na które od przełomu wieków XX i XXI natrafiają współcześni badacze języka mówionego wsi. W opisie przemian językowych społeczności wiejskich muszą oni bowiem uwzględniać zarówno przeobrażenia dokonujące się w gwarach, jak i w języku ogólnopolskim, ponieważ przedmiotem ich analiz staje się substandard wiejski, dodatkowo nieustannie modyfikowany przez polszczyznę medialną i wzorce angloamerykańskie. Nietypowe problemy badawcze pokazuję na przykładzie zanikających "formantów rodzinnych", czyli przyrostków służących w gwarach do tworzenia nazw żon, synów i córek, zebranych we wsiach poddukielskich w Beskidzie Niskim. Materiał obejmujący cały wiek XX i początek wieku XXI zawiera też przykłady wskazujące na zjawisko odfleksyjniania imion i nazwisk w substandardzie wiejskim w strukturach składniowych typu: imię + od + gen. sg. nazwiska // imienia // przezwiska ojca lub matki.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
dc.contributor.authorpl
Kurek, Halina - 129755
dc.date.accessionpl
2021-08-27
dc.date.accessioned
2021-08-30T09:01:08Z
dc.date.available
2021-08-30T09:01:08Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
105-111
dc.description.publicationpl
0,54
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
14
dc.identifier.doipl
10.14746/gd.2021.14.10
dc.identifier.issnpl
1898-9276
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/277845
dc.identifier.weblinkpl
http://gwary.ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/08/Strony-od-105-111-Ksi%C4%99ga-GD_14_2021_20_Halina-Kurek.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
linguistic changes
dc.subject.enpl
family formants in local dialects
dc.subject.enpl
non-typical research problems
dc.subject.plpl
zmiany językowe
dc.subject.plpl
formanty rodzinne w gwarach
dc.subject.plpl
nietypowe problemy badawcze
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zanikanie formantów rodzinnych w gwarach a nietypowe problemy badawcze współczesnej dialektologii (na przykładzie wsi poddukielskich w Bekidzie Niskim)
dc.title.alternativepl
Disappearance of family formants in local dialects vs. non-typical research issues in contemporary dialectology (based on the example of villages located near Dukla in the Low Beskids)
dc.title.journalpl
Gwary Dziś
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Ashburn
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available