Analiza zatruć celowych dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w latach 2011-2013

master
dc.abstract.enChemical poisoning in children and adolescents is a very current problem. The period of adolescence is observed severity of poisoning deliberate, because there is a hormonal lability, emotional and neurovegetative. In recent years intensified the youth, the problem of the abuse of alcohol, drugs. Intentional poisoning, are a form of ill-considered reaction and typically are committed under the influence of emotion, or to achieve a particular purpose. As a result of malfunctioning of the family, which does not meet the basic psychological needs of the child, such as the need for love, security, comes to the severity of deliberate poisoning. The aim of the study was to evaluate the incidence of deliberate poisoning, and factors contributing to the poisoning of children and adolescents admitted to the University Children's Hospital in Krakow. In this work we used the method analysis documentation. A total of 259 case records of patients hospitalized in 2011-2013. The results can be used both for educational purposes nurses as well as social education. Included in the analysis of the documentation of children hospitalized after deliberate poisoning, showed a growing problem, both poison psychoactive substances and suicide attempts by children during puberty.pl
dc.abstract.plZatrucia substancjami chemicznymi w wieku rozwojowym to bardzo aktualny problem. W okresie adolescencji obserwuje się nasilenie zatruć celowych, gdyż dochodzi do labilności hormonalnej, emocjonalnej i neurowegetatywnej. W ostatnich latach nasilił się również wśród młodzieży, problem nadużywania alkoholu, środków odurzających. Zatrucia zamierzone, są formą nieprzemyślanych reakcji i zazwyczaj popełniane są pod wpływem emocji, lub dla osiągnięcia określonego celu. W wyniku nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, która nie zaspakaja podstawowych potrzeb psychicznych dziecka takich jak potrzeba miłości, bezpieczeństwa, dochodzi do nasilenia zatruć celowych. Celem pracy była ocena częstotliwości występowania zatruć celowych oraz czynników sprzyjających zatruciu celowym dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W pracy wykorzystano metodę dokumentoskopi- analiza dokumentacji. Ogółem przebadano 259 historii chorób pacjentów hospitalizowanych w latach 2011-2013. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane zarówno dla celów edukacyjnych pielęgniarek, jak również w edukacji społecznej. Objęta analizą dokumentacja dzieci hospitalizowanych po zatruciu celowym, wykazała narastający problem zarówno zatruć środkami psychoaktywnymi jak i podejmowanie prób samobójczych przez dzieci w okresie pokwitania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.contributor.authorŁanoszka, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:26:19Z
dc.date.available2020-07-25T02:26:19Z
dc.date.submitted2014-07-15pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-88710-125606pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197209
dc.languagepolpl
dc.subject.enpoisoning, adolescence, suicide attempts.pl
dc.subject.plzatrucia, adolescencja, próby samobójcze.pl
dc.titleAnaliza zatruć celowych dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w latach 2011-2013pl
dc.title.alternativeAnalysis of intentional poisoning of children and adolescents hospitalized in the University Children's Hospital in Cracow in 2011-2013pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chemical poisoning in children and adolescents is a very current problem. The period of adolescence is observed severity of poisoning deliberate, because there is a hormonal lability, emotional and neurovegetative. In recent years intensified the youth, the problem of the abuse of alcohol, drugs. Intentional poisoning, are a form of ill-considered reaction and typically are committed under the influence of emotion, or to achieve a particular purpose. As a result of malfunctioning of the family, which does not meet the basic psychological needs of the child, such as the need for love, security, comes to the severity of deliberate poisoning. The aim of the study was to evaluate the incidence of deliberate poisoning, and factors contributing to the poisoning of children and adolescents admitted to the University Children's Hospital in Krakow. In this work we used the method analysis documentation. A total of 259 case records of patients hospitalized in 2011-2013. The results can be used both for educational purposes nurses as well as social education. Included in the analysis of the documentation of children hospitalized after deliberate poisoning, showed a growing problem, both poison psychoactive substances and suicide attempts by children during puberty.
dc.abstract.plpl
Zatrucia substancjami chemicznymi w wieku rozwojowym to bardzo aktualny problem. W okresie adolescencji obserwuje się nasilenie zatruć celowych, gdyż dochodzi do labilności hormonalnej, emocjonalnej i neurowegetatywnej. W ostatnich latach nasilił się również wśród młodzieży, problem nadużywania alkoholu, środków odurzających. Zatrucia zamierzone, są formą nieprzemyślanych reakcji i zazwyczaj popełniane są pod wpływem emocji, lub dla osiągnięcia określonego celu. W wyniku nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, która nie zaspakaja podstawowych potrzeb psychicznych dziecka takich jak potrzeba miłości, bezpieczeństwa, dochodzi do nasilenia zatruć celowych. Celem pracy była ocena częstotliwości występowania zatruć celowych oraz czynników sprzyjających zatruciu celowym dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W pracy wykorzystano metodę dokumentoskopi- analiza dokumentacji. Ogółem przebadano 259 historii chorób pacjentów hospitalizowanych w latach 2011-2013. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane zarówno dla celów edukacyjnych pielęgniarek, jak również w edukacji społecznej. Objęta analizą dokumentacja dzieci hospitalizowanych po zatruciu celowym, wykazała narastający problem zarówno zatruć środkami psychoaktywnymi jak i podejmowanie prób samobójczych przez dzieci w okresie pokwitania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.contributor.authorpl
Łanoszka, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:26:19Z
dc.date.available
2020-07-25T02:26:19Z
dc.date.submittedpl
2014-07-15
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-88710-125606
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197209
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
poisoning, adolescence, suicide attempts.
dc.subject.plpl
zatrucia, adolescencja, próby samobójcze.
dc.titlepl
Analiza zatruć celowych dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w latach 2011-2013
dc.title.alternativepl
Analysis of intentional poisoning of children and adolescents hospitalized in the University Children's Hospital in Cracow in 2011-2013
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Mountain View
1
Nowy Wisnicz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available