Wpływ amerykańskich korporacji na gospodarkę USA na przykładzie firmy Amazon.

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to examine the influence of American corporations on the US economy on the example of Amazon. The etiology of the establishment of Amazon.com and its development were taken into account, as well as a brief description of selected competitors - Barnes & Noble and Ebay.com. The role of enterprise in market economy was also discussed and Amazon development analysis were conducted. The thesis consists of three chapters - the first chapter presents the history of Amazon, and the second chapter is the interpretation of information content and presentation of market research results and customer needs. A general analysis of the enterprise was also carried out. The last chapter contains the theoretical foundations related to the enterprise, the economy and the role of the leader. The paper also includes methodological foundations - the analysis of the content of information materials posted on the Internet and found in other sources.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie wpływu amerykańskich korporacji na gospodarkę USA, na przykładzie firmy Amazon. Uwzględniono etiologię powstania firmy Amazon.com oraz jej rozwoju, dokonano także krótkiej charakterystyki wybranych konkurencji – Barnes&Noble i Ebay.com. Omówiono również kwestie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej i przeprowadzono analizę rozwoju Amazon. Praca składa się z trzech rozdziałów – rozdział pierwszy to historia Amazonu, a drugi rozdział to interpretacja treści informacyjnych oraz przedstawienie wyników badań rynku i potrzeb klientów. Przeprowadzona została także ogólna analiza przedsiębiorstwa. Ostatni rozdział zawiera teoretyczne podstawy związane z przedsiębiorstwem, gospodarką i rolą przywódcy. W pracy zamieszczono także podstawy metodologiczne – do przeprowadzenia badań wykorzystano analizę treści materiałów informacyjnych zamieszczonych w Internecie i nie tylko.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.contributor.authorMorajka, Pamelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.contributor.reviewerBartnik, Anna - 160611 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:53:49Z
dc.date.available2020-07-28T07:53:49Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyAmeryka Północnapl
dc.identifier.apddiploma-143088-198780pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242243
dc.languagepolpl
dc.subject.enUS economy, Jeff Bezos, Amazon.com, the role of the leader, business activity, the influence of corporations on economy.pl
dc.subject.plgospodarka USA, Jeff Bezos, Amazon.com, rola przywódcy, działalność gospodarcza, wpływ korporacji na gospodarkę.pl
dc.titleWpływ amerykańskich korporacji na gospodarkę USA na przykładzie firmy Amazon.pl
dc.title.alternativeThe influence of American corporations on the economy of the United States presented on the example of Amazon.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to examine the influence of American corporations on the US economy on the example of Amazon. The etiology of the establishment of Amazon.com and its development were taken into account, as well as a brief description of selected competitors - Barnes & Noble and Ebay.com. The role of enterprise in market economy was also discussed and Amazon development analysis were conducted. The thesis consists of three chapters - the first chapter presents the history of Amazon, and the second chapter is the interpretation of information content and presentation of market research results and customer needs. A general analysis of the enterprise was also carried out. The last chapter contains the theoretical foundations related to the enterprise, the economy and the role of the leader. The paper also includes methodological foundations - the analysis of the content of information materials posted on the Internet and found in other sources.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie wpływu amerykańskich korporacji na gospodarkę USA, na przykładzie firmy Amazon. Uwzględniono etiologię powstania firmy Amazon.com oraz jej rozwoju, dokonano także krótkiej charakterystyki wybranych konkurencji – Barnes&Noble i Ebay.com. Omówiono również kwestie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej i przeprowadzono analizę rozwoju Amazon. Praca składa się z trzech rozdziałów – rozdział pierwszy to historia Amazonu, a drugi rozdział to interpretacja treści informacyjnych oraz przedstawienie wyników badań rynku i potrzeb klientów. Przeprowadzona została także ogólna analiza przedsiębiorstwa. Ostatni rozdział zawiera teoretyczne podstawy związane z przedsiębiorstwem, gospodarką i rolą przywódcy. W pracy zamieszczono także podstawy metodologiczne – do przeprowadzenia badań wykorzystano analizę treści materiałów informacyjnych zamieszczonych w Internecie i nie tylko.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.contributor.authorpl
Morajka, Pamela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.contributor.reviewerpl
Bartnik, Anna - 160611
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:53:49Z
dc.date.available
2020-07-28T07:53:49Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
Ameryka Północna
dc.identifier.apdpl
diploma-143088-198780
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242243
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
US economy, Jeff Bezos, Amazon.com, the role of the leader, business activity, the influence of corporations on economy.
dc.subject.plpl
gospodarka USA, Jeff Bezos, Amazon.com, rola przywódcy, działalność gospodarcza, wpływ korporacji na gospodarkę.
dc.titlepl
Wpływ amerykańskich korporacji na gospodarkę USA na przykładzie firmy Amazon.
dc.title.alternativepl
The influence of American corporations on the economy of the United States presented on the example of Amazon.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Krakow
20
Warsaw
11
Wroclaw
6
Poznan
5
Katowice
3
Torun
3
Wodzisław Śląski
3
Zielona Góra
3
Dublin
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available