Otrzymywanie 2,4-dipodstawionych pochodnych tiazoli, jako potencjalnych inhibitorów białka CD44

licenciate
dc.abstract.enCD44 glycoproteins constitutes a large group of adhesion molecules that participate in many cell functions, e.g the activation of lymphocytes or tumor metastasis. The most important ligand for CD44 is hyaluronic acid. Binding of hyaluronan (HA) to CD44 can stimulate intracellular signaling that affects the migration and invasion of cancer cells. Due to the involvement of CD44 in cancer formation and growth, this protein is a promising target for eventual anticancer therapies, which encourages several research studies aiming at the development of novel small molecular antagonists of CD44. The thesis describes research aimed at the preparation of two derivatives of 2,4-disubstituted thiazoles. The described synthesis included, in the first step, the formation of a saturated heterocyclic ring in the reaction between cysteine and the corresponding aldehyde. In the next step, the resulting compound was subjected to an oxidation reaction, yielding the final product with aromatic heterocyclic ring. Two intermediate products and one of the final products were eventually obtained. The final product will be further examined, in particular towards its affinity for CD44 protein.pl
dc.abstract.plGlikoproteiny CD44 to jedna z dużych grup molekuł adhezyjnych, które uczestniczą w wielu funkcjach komórkowych, w tym w aktywacji limfocytów, przerzutach nowotworowych. Głównym ligandem CD44 jest kwas hialuronowy. Hialuronian (HA) poprzez wpływ na CD44 może pobudzać sygnalizację wewnątrzkomórkową, mającą wpływ na migrację i inwazję komórek nowotworowych. Ze względu na prawdopodobny udział CD44 w transformacjach nowotworowych, białko to jest potencjalnie obiecującym celem terapii przeciwnowotworowych. Z tego względu trwają obecnie badania nad poszukiwaniem potencjalnych małocząsteczkowych ligandów tego białka. W pracy opisano badania mające na celu otrzymanie dwóch pochodnych 2,4-dipodstawionych tiazoli. Opisana synteza obejmowała w pierwszym etapie utworzenie nasyconego pierścienia heterocyklicznego w reakcji cysteiny i odpowiedniego aldehydu. W kolejnym etapie otrzymany związek z pierścieniem nasyconym poddano reakcji utleniania do pierścienia nienasyconego. Otrzymano ostatecznie dwa produkty pośrednie i jeden z założonych produktów końcowych. Zsyntetyzowany produkt będzie wykorzystany w kolejnych etapach badań w celu sprawdzenia jego powinowactwa do białka CD44.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorHolak, Tadeuszpl
dc.contributor.authorWnęk, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerHolak, Tadeuszpl
dc.contributor.reviewerOstrowska, Katarzyna - 131207 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:04:39Z
dc.date.available2020-07-27T14:04:39Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-121448-212170pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225996
dc.languagepolpl
dc.subject.enCD44; Hyaluronic acid; Thiazolidine; Thiazolespl
dc.subject.plCD44; Kwas hialuronowy; Tiazolidyna; Tiazolepl
dc.titleOtrzymywanie 2,4-dipodstawionych pochodnych tiazoli, jako potencjalnych inhibitorów białka CD44pl
dc.title.alternativeSynthesis of 2,4-disubstituted thiazoles derivatives as potential CD44 inhibitors.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
CD44 glycoproteins constitutes a large group of adhesion molecules that participate in many cell functions, e.g the activation of lymphocytes or tumor metastasis. The most important ligand for CD44 is hyaluronic acid. Binding of hyaluronan (HA) to CD44 can stimulate intracellular signaling that affects the migration and invasion of cancer cells. Due to the involvement of CD44 in cancer formation and growth, this protein is a promising target for eventual anticancer therapies, which encourages several research studies aiming at the development of novel small molecular antagonists of CD44. The thesis describes research aimed at the preparation of two derivatives of 2,4-disubstituted thiazoles. The described synthesis included, in the first step, the formation of a saturated heterocyclic ring in the reaction between cysteine and the corresponding aldehyde. In the next step, the resulting compound was subjected to an oxidation reaction, yielding the final product with aromatic heterocyclic ring. Two intermediate products and one of the final products were eventually obtained. The final product will be further examined, in particular towards its affinity for CD44 protein.
dc.abstract.plpl
Glikoproteiny CD44 to jedna z dużych grup molekuł adhezyjnych, które uczestniczą w wielu funkcjach komórkowych, w tym w aktywacji limfocytów, przerzutach nowotworowych. Głównym ligandem CD44 jest kwas hialuronowy. Hialuronian (HA) poprzez wpływ na CD44 może pobudzać sygnalizację wewnątrzkomórkową, mającą wpływ na migrację i inwazję komórek nowotworowych. Ze względu na prawdopodobny udział CD44 w transformacjach nowotworowych, białko to jest potencjalnie obiecującym celem terapii przeciwnowotworowych. Z tego względu trwają obecnie badania nad poszukiwaniem potencjalnych małocząsteczkowych ligandów tego białka. W pracy opisano badania mające na celu otrzymanie dwóch pochodnych 2,4-dipodstawionych tiazoli. Opisana synteza obejmowała w pierwszym etapie utworzenie nasyconego pierścienia heterocyklicznego w reakcji cysteiny i odpowiedniego aldehydu. W kolejnym etapie otrzymany związek z pierścieniem nasyconym poddano reakcji utleniania do pierścienia nienasyconego. Otrzymano ostatecznie dwa produkty pośrednie i jeden z założonych produktów końcowych. Zsyntetyzowany produkt będzie wykorzystany w kolejnych etapach badań w celu sprawdzenia jego powinowactwa do białka CD44.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Holak, Tadeusz
dc.contributor.authorpl
Wnęk, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Holak, Tadeusz
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowska, Katarzyna - 131207
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:04:39Z
dc.date.available
2020-07-27T14:04:39Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-121448-212170
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CD44; Hyaluronic acid; Thiazolidine; Thiazoles
dc.subject.plpl
CD44; Kwas hialuronowy; Tiazolidyna; Tiazole
dc.titlepl
Otrzymywanie 2,4-dipodstawionych pochodnych tiazoli, jako potencjalnych inhibitorów białka CD44
dc.title.alternativepl
Synthesis of 2,4-disubstituted thiazoles derivatives as potential CD44 inhibitors.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Bydgoszcz
1
Poznan
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available