Wybrane problemy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim

master
dc.abstract.enThe aim of this master's thesis is to present selected issues of corporate liability for offences in the Polish criminal law. The repressive liability of collective entities constitutes a reaction against corporate crime. In the Polish law there was adopted the Act of the 28 October 2002 called "The liability of collective entities for offences". This regulation causes many practical problems.This master's thesis includes the analysis of theoretical issues connected with criminal liability of corporation and the presentation on the model of corporate liability established in Polish law. The last chapter presents some proposals of changes in the field of subject under discussion.pl
dc.abstract.plNiebezpieczne zjawisko przestępczości przedsiębiorstw, zagrażające tak cennym dobrom społecznym, jak interesy konsumentów, środowisko naturalne czy transparentność obrotu gospodarczego, dało asumpt do podjęcia w niniejszej pracy problematyki odpowiedzialności represyjnej podmiotów zbiorowych. Podstawę rozważań stanowi materialnoprawna część ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wspomniana regulacja nasuwa liczne problemy teoretyczne i praktyczne. Z jednej strony rodzi pytanie o skuteczność proponowanych w niej rozwiązań, z drugiej zaś o poszanowanie praw podmiotów pociąganych na jej podstawie do odpowiedzialności.W niniejszej pracy uwzględniono analizę węzłowych problemów teoretycznych odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, omówiono charakter prawny odpowiedzialności wprowadzonej ustawą z dnia 28 października 2002 r. oraz dokonano oceny modelu tej odpowiedzialności pod względem jego skuteczności i zgodności z konstytucyjnymi standardami obowiązującymi w obrębie prawa represyjnego. Pracę zakończono próbą sformułowania postulatów de lege ferenda w zakresie podjętej tematyki.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.authorRoczkowska, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSroka, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:55:29Z
dc.date.available2020-07-24T17:55:29Z
dc.date.submitted2013-07-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-76650-97682pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189276
dc.languagepolpl
dc.subject.encollective entity, repressive liability, corporate crimepl
dc.subject.plpodmiot zbiorowy, odpowiedzialność represyjna, przestępczość przedsiębiorstwpl
dc.titleWybrane problemy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskimpl
dc.title.alternativeSelected issues of corporate liability for offences in the Polish lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master's thesis is to present selected issues of corporate liability for offences in the Polish criminal law. The repressive liability of collective entities constitutes a reaction against corporate crime. In the Polish law there was adopted the Act of the 28 October 2002 called "The liability of collective entities for offences". This regulation causes many practical problems.This master's thesis includes the analysis of theoretical issues connected with criminal liability of corporation and the presentation on the model of corporate liability established in Polish law. The last chapter presents some proposals of changes in the field of subject under discussion.
dc.abstract.plpl
Niebezpieczne zjawisko przestępczości przedsiębiorstw, zagrażające tak cennym dobrom społecznym, jak interesy konsumentów, środowisko naturalne czy transparentność obrotu gospodarczego, dało asumpt do podjęcia w niniejszej pracy problematyki odpowiedzialności represyjnej podmiotów zbiorowych. Podstawę rozważań stanowi materialnoprawna część ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wspomniana regulacja nasuwa liczne problemy teoretyczne i praktyczne. Z jednej strony rodzi pytanie o skuteczność proponowanych w niej rozwiązań, z drugiej zaś o poszanowanie praw podmiotów pociąganych na jej podstawie do odpowiedzialności.W niniejszej pracy uwzględniono analizę węzłowych problemów teoretycznych odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, omówiono charakter prawny odpowiedzialności wprowadzonej ustawą z dnia 28 października 2002 r. oraz dokonano oceny modelu tej odpowiedzialności pod względem jego skuteczności i zgodności z konstytucyjnymi standardami obowiązującymi w obrębie prawa represyjnego. Pracę zakończono próbą sformułowania postulatów de lege ferenda w zakresie podjętej tematyki.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.authorpl
Roczkowska, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:55:29Z
dc.date.available
2020-07-24T17:55:29Z
dc.date.submittedpl
2013-07-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-76650-97682
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189276
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
collective entity, repressive liability, corporate crime
dc.subject.plpl
podmiot zbiorowy, odpowiedzialność represyjna, przestępczość przedsiębiorstw
dc.titlepl
Wybrane problemy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim
dc.title.alternativepl
Selected issues of corporate liability for offences in the Polish law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Kalisz
1
Rzeszów
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available