Gender representations in television advertisements in Great Britain, Poland, Portugal and Spain

master
dc.abstract.enThis study has been designed to analyse the representation of men and women in television advertising in four European countries, that is in Great Britain, Poland, Portugal and Spain, and to compare the results with previous studies conducted around the world, with special emphasis placed on the past findings from the aforementioned countries. The second goal of this study is to examine whether gender representations in television advertisements across cultures can be predicted and explained by the application of Geert Hofstede’s model of culture as a framework for testing cross-cultural differences. The first two theoretical chapters discuss the basic notions concerning advertising, discourse, gender, and Geert Hofstede’s research on culture, and serve as an introduction to the actual study of television advertisements from the countries of interest. Chapter 1 deals with the description of advertising and its discourse with the emphasis placed upon television advertisements. Chapter 2 starts with a research review of gender studies to show how the understanding of the notion of gender has changed throughout the years. This is followed by a detailed discussion of Geert Hofstede’s Masculinity/Femininity cultural dimension and its application in cross-cultural research on differences in advertising. Finally, Chapter 3 offers 12 research hypotheses and content analysis of a set of 200 television advertisements (50 from each of the four countries) broadcast on major networks between 2010 and 2011. Strong evidence of differences in the presentation of male and female leads has been revealed, and some of these differences may be explained in terms of Hofstede’s research. Overall, television commercials perpetuate traditional stereotypes of men and women. The implications of these findings and future directions for research are discussed.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza wizerunków kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej w czterech wybranych krajach europejskich, to jest w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii oraz Hiszpanii, a następnie porównanie uzyskanych wyników z przeszłymi badaniami przeprowadzonymi na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem odkryć z wyżej wymienionych krajów. Drugim założeniem niniejszej pracy jest zbadanie czy wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej w różnych kulturach można przewidzieć i wyjaśnić za pomocą modelu kultury proponowanego prze Geert Hofstede. Pierwsze dwa rozdziały natury teoretycznej omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące reklamy, dyskursu, płci oraz badań dotyczących kultury przeprowadzonych przez Hofstede, służą więc one za wprowadzenie do przeprowadzonego przeze mnie badania wybranych reklam telewizyjnych w wyżej wymienionych krajach. Rozdział pierwszy zawiera ogólny opis reklamy i jej dyskursu, jednak szczególny nacisk położony jest na omówienie reklamy telewizyjnej. W Rozdziale drugim zostało przedstawione zagadnienie dotyczące społeczno-kulturowej tożsamości płciowej. Celem tej części rozdziału jest ukazanie w jaki sposób na przestrzeni czasu zmieniło się podejście do zagadnienia płci. W drugiej części owego rozdziału omówiony został jeden z wymiarów kultury zaproponowanych przez Hofstede, to jest Kobiecość i Męskość, oraz jego zastosowanie w międzykulturowych badaniach dotyczących różnic w reklamie. Rozdział trzeci przedstawia 12 hipotez oraz analizę treści dwustu reklam telewizyjnych emitowanych między rokiem 2010 a 2011 na najważniejszych stacjach telewizyjnych w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii oraz Hiszpanii (w zbiorze dwustu reklam znajduje się po 50 reklam z każdego z wymienionych krajów). Przeprowadzona analiza reklam ujawniła silne różnice w przedstawianych wizerunkach kobiet i mężczyzn, z których część może być wyjaśniona za pomocą badań dokonanych przez Hofstede. Podsumowując, reklama telewizyjna utrwala stereotypowe wizerunki kobiet i mężczyzn.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPawelec, Andrzej - 131302 pl
dc.contributor.reviewerKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:23:23Z
dc.date.available2020-07-15T17:23:23Z
dc.date.submitted2011-07-13pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-57917-34154pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172069
dc.languageengpl
dc.subject.engender roles; stereotypes; television advertising; cross-cultural; content analysis.pl
dc.subject.plpłeć biologiczna i kulturowa, stereotypy, reklama telewizyjna, międzykulturowy, analiza treści.pl
dc.titleGender representations in television advertisements in Great Britain, Poland, Portugal and Spainpl
dc.title.alternativeWizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study has been designed to analyse the representation of men and women in television advertising in four European countries, that is in Great Britain, Poland, Portugal and Spain, and to compare the results with previous studies conducted around the world, with special emphasis placed on the past findings from the aforementioned countries. The second goal of this study is to examine whether gender representations in television advertisements across cultures can be predicted and explained by the application of Geert Hofstede’s model of culture as a framework for testing cross-cultural differences. The first two theoretical chapters discuss the basic notions concerning advertising, discourse, gender, and Geert Hofstede’s research on culture, and serve as an introduction to the actual study of television advertisements from the countries of interest. Chapter 1 deals with the description of advertising and its discourse with the emphasis placed upon television advertisements. Chapter 2 starts with a research review of gender studies to show how the understanding of the notion of gender has changed throughout the years. This is followed by a detailed discussion of Geert Hofstede’s Masculinity/Femininity cultural dimension and its application in cross-cultural research on differences in advertising. Finally, Chapter 3 offers 12 research hypotheses and content analysis of a set of 200 television advertisements (50 from each of the four countries) broadcast on major networks between 2010 and 2011. Strong evidence of differences in the presentation of male and female leads has been revealed, and some of these differences may be explained in terms of Hofstede’s research. Overall, television commercials perpetuate traditional stereotypes of men and women. The implications of these findings and future directions for research are discussed.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza wizerunków kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej w czterech wybranych krajach europejskich, to jest w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii oraz Hiszpanii, a następnie porównanie uzyskanych wyników z przeszłymi badaniami przeprowadzonymi na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem odkryć z wyżej wymienionych krajów. Drugim założeniem niniejszej pracy jest zbadanie czy wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej w różnych kulturach można przewidzieć i wyjaśnić za pomocą modelu kultury proponowanego prze Geert Hofstede. Pierwsze dwa rozdziały natury teoretycznej omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące reklamy, dyskursu, płci oraz badań dotyczących kultury przeprowadzonych przez Hofstede, służą więc one za wprowadzenie do przeprowadzonego przeze mnie badania wybranych reklam telewizyjnych w wyżej wymienionych krajach. Rozdział pierwszy zawiera ogólny opis reklamy i jej dyskursu, jednak szczególny nacisk położony jest na omówienie reklamy telewizyjnej. W Rozdziale drugim zostało przedstawione zagadnienie dotyczące społeczno-kulturowej tożsamości płciowej. Celem tej części rozdziału jest ukazanie w jaki sposób na przestrzeni czasu zmieniło się podejście do zagadnienia płci. W drugiej części owego rozdziału omówiony został jeden z wymiarów kultury zaproponowanych przez Hofstede, to jest Kobiecość i Męskość, oraz jego zastosowanie w międzykulturowych badaniach dotyczących różnic w reklamie. Rozdział trzeci przedstawia 12 hipotez oraz analizę treści dwustu reklam telewizyjnych emitowanych między rokiem 2010 a 2011 na najważniejszych stacjach telewizyjnych w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii oraz Hiszpanii (w zbiorze dwustu reklam znajduje się po 50 reklam z każdego z wymienionych krajów). Przeprowadzona analiza reklam ujawniła silne różnice w przedstawianych wizerunkach kobiet i mężczyzn, z których część może być wyjaśniona za pomocą badań dokonanych przez Hofstede. Podsumowując, reklama telewizyjna utrwala stereotypowe wizerunki kobiet i mężczyzn.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Pawelec, Andrzej - 131302
dc.contributor.reviewerpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:23:23Z
dc.date.available
2020-07-15T17:23:23Z
dc.date.submittedpl
2011-07-13
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-57917-34154
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172069
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
gender roles; stereotypes; television advertising; cross-cultural; content analysis.
dc.subject.plpl
płeć biologiczna i kulturowa, stereotypy, reklama telewizyjna, międzykulturowy, analiza treści.
dc.titlepl
Gender representations in television advertisements in Great Britain, Poland, Portugal and Spain
dc.title.alternativepl
Wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Saint Ives
3
Gdynia
2
Wroclaw
2
Christchurch
1
Dublin
1
Jhelum
1
Oldenburg
1
Rawalpindi
1
Tel Aviv
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available