Determinujący wymóg zawodowy jako wyjątek od zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonanie

master
dc.abstract.enThe subject of my master dissertation is the ability of application of an exception to the generally applicable prohibition of discrimination on the basis of the criterion of religion or belief, based on Directive 2000/78 / EC. In the initial chapters of the study the concept of discrimination is discussed and divided into indirect and direct discrimination, taking into account the particularly protected anti-discrimination criteria. I paid particular attention to the ability of employers to establish a significant and determining occupational requirement in employment, which after fulfilling the indicated conditions may constitute an exception to the prohibition of discrimination. By characterizing the issue of a significant and determining occupational requirement and developing its application in the sphere of religious freedom of an employee, I based my considerations on the jurisprudence of European courts.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy magisterskiej jest możliwość zastosowania na podstawie dyrektywy 2000/78/WE wyjątku od powszechnie obowiązującego zakazu dyskryminacji ze względu na kryterium religii lub przekonania. W początkowych rozdziałach pracy omówione zostało pojęcie dyskryminacji z podziałem na dyskryminację pośrednią, jak i bezpośrednią z uwzględnieniem szczególnie chronionych kryteriów antydyskryminacyjnych. Ze szczególną uwagą skupiłam się na możliwości ustanowienia przez pracodawcę istotnego i determinującego wymogu zawodowego w zatrudnieniu, który po spełnieniu wskazanych przesłanek może stanowić wyjątek od zakazu dyskryminacji. Dokonując charakterystyki zagadnienia istotnego i determinującego wymogu zawodowego oraz rozwijając jego zastosowanie w sferze wolności religijnej pracownika opierałam swoje rozważania na orzecznictwie sądów europejskich.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiedźwiedź, Monika - 130943 pl
dc.contributor.authorCzarnecka, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedź, Monika - 130943 pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:04:10Z
dc.date.available2020-07-28T03:04:10Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-135880-195536pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237939
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee, employer, direct discrimination, indirect discrimination, genuine and determining occupational, religion, beliefs.pl
dc.subject.plpracownik, pracodawca, dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, istotny i determinujący wymóg zawodowy, religia, przekonania.pl
dc.titleDeterminujący wymóg zawodowy jako wyjątek od zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonaniepl
dc.title.alternativeDetermining occupational requirement as an exception from the prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my master dissertation is the ability of application of an exception to the generally applicable prohibition of discrimination on the basis of the criterion of religion or belief, based on Directive 2000/78 / EC. In the initial chapters of the study the concept of discrimination is discussed and divided into indirect and direct discrimination, taking into account the particularly protected anti-discrimination criteria. I paid particular attention to the ability of employers to establish a significant and determining occupational requirement in employment, which after fulfilling the indicated conditions may constitute an exception to the prohibition of discrimination. By characterizing the issue of a significant and determining occupational requirement and developing its application in the sphere of religious freedom of an employee, I based my considerations on the jurisprudence of European courts.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy magisterskiej jest możliwość zastosowania na podstawie dyrektywy 2000/78/WE wyjątku od powszechnie obowiązującego zakazu dyskryminacji ze względu na kryterium religii lub przekonania. W początkowych rozdziałach pracy omówione zostało pojęcie dyskryminacji z podziałem na dyskryminację pośrednią, jak i bezpośrednią z uwzględnieniem szczególnie chronionych kryteriów antydyskryminacyjnych. Ze szczególną uwagą skupiłam się na możliwości ustanowienia przez pracodawcę istotnego i determinującego wymogu zawodowego w zatrudnieniu, który po spełnieniu wskazanych przesłanek może stanowić wyjątek od zakazu dyskryminacji. Dokonując charakterystyki zagadnienia istotnego i determinującego wymogu zawodowego oraz rozwijając jego zastosowanie w sferze wolności religijnej pracownika opierałam swoje rozważania na orzecznictwie sądów europejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niedźwiedź, Monika - 130943
dc.contributor.authorpl
Czarnecka, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedź, Monika - 130943
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:04:10Z
dc.date.available
2020-07-28T03:04:10Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-135880-195536
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237939
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee, employer, direct discrimination, indirect discrimination, genuine and determining occupational, religion, beliefs.
dc.subject.plpl
pracownik, pracodawca, dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, istotny i determinujący wymóg zawodowy, religia, przekonania.
dc.titlepl
Determinujący wymóg zawodowy jako wyjątek od zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonanie
dc.title.alternativepl
Determining occupational requirement as an exception from the prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Poznan
7
Warsaw
6
Sanok
4
Rzeszów
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Kwidzyn
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available