PORTRETY PSYCHOLOGICZNE? Wyobrażenia trzech postaci kobiecych w twórczości S. I. Witkiewicza.

licenciate
dc.abstract.enWork entitled "Psychological portraits? The image of three female characters in the works of S.I.Witkiewicz" is a creative analysis of female types: Maria Witkiewicz, Irena Solska and Jadwiga Witkiewicz. Selected photographs, paintings and texts are used to interpret the issues and reveal the creation of the artist-director. In addition this bachelor's thesis uses the basic version of the Kretschmer's constitutional theory, which fulfill psychological analysis. This work shows that artistic manifestations of Witkiewicz existence are overlapping in whole, where individual elements can be seen separately, but only in clashing with the rest they reveal the integrity of thought.pl
dc.abstract.plPraca pt. „Portrety psychologiczne? Wyobrażenia trzech postaci kobiecych w twórczości S. I. Witkiewicza” jest twórczą analizą kobiecych wariantów: Marii Witkiewicz, Ireny Solskiej i Jadwigi Witkiewiczowej. Wybrane przykłady fotograficzne, malarskie i słowne służą do interpretacji zagadnienia i ujawnienia sposobu kreacyjnego artysty – reżysera. Dodatkowo wykorzystano podstawową wersję „Teorii konstytucjonalnej Kretschmera”, która dopełniła analizę psychologiczną. Niniejsza praca pokazuje, że artystyczne świadectwa egzystencji Witkiewicza zazębiają się w całość, której poszczególne elementy można rozpatrywać osobno, ale tylko w zderzeniu z resztą, ujawniają integralność myślenia artysty.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorFazan, Katarzyna - 127887 pl
dc.contributor.authorTomczyk, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerMarszałek, Agnieszka - 130350 pl
dc.contributor.reviewerFazan, Katarzyna - 127887 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:59:55Z
dc.date.available2020-07-26T15:59:55Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudywiedza o teatrzepl
dc.identifier.apddiploma-99017-162165pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206296
dc.languagepolpl
dc.subject.enartistic creation, physiognomy, portrait, Kretschmer's theory, woman.pl
dc.subject.plfizjonomika, kobieta, kreacja artystyczna, portret, Teoria Kretschmera.pl
dc.titlePORTRETY PSYCHOLOGICZNE? Wyobrażenia trzech postaci kobiecych w twórczości S. I. Witkiewicza.pl
dc.title.alternativePSYCHOLOGICAL PORTRAITS? The image of three female characters in the works of S. I. Witkiewiczpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work entitled "Psychological portraits? The image of three female characters in the works of S.I.Witkiewicz" is a creative analysis of female types: Maria Witkiewicz, Irena Solska and Jadwiga Witkiewicz. Selected photographs, paintings and texts are used to interpret the issues and reveal the creation of the artist-director. In addition this bachelor's thesis uses the basic version of the Kretschmer's constitutional theory, which fulfill psychological analysis. This work shows that artistic manifestations of Witkiewicz existence are overlapping in whole, where individual elements can be seen separately, but only in clashing with the rest they reveal the integrity of thought.
dc.abstract.plpl
Praca pt. „Portrety psychologiczne? Wyobrażenia trzech postaci kobiecych w twórczości S. I. Witkiewicza” jest twórczą analizą kobiecych wariantów: Marii Witkiewicz, Ireny Solskiej i Jadwigi Witkiewiczowej. Wybrane przykłady fotograficzne, malarskie i słowne służą do interpretacji zagadnienia i ujawnienia sposobu kreacyjnego artysty – reżysera. Dodatkowo wykorzystano podstawową wersję „Teorii konstytucjonalnej Kretschmera”, która dopełniła analizę psychologiczną. Niniejsza praca pokazuje, że artystyczne świadectwa egzystencji Witkiewicza zazębiają się w całość, której poszczególne elementy można rozpatrywać osobno, ale tylko w zderzeniu z resztą, ujawniają integralność myślenia artysty.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Fazan, Katarzyna - 127887
dc.contributor.authorpl
Tomczyk, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Marszałek, Agnieszka - 130350
dc.contributor.reviewerpl
Fazan, Katarzyna - 127887
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:59:55Z
dc.date.available
2020-07-26T15:59:55Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
wiedza o teatrze
dc.identifier.apdpl
diploma-99017-162165
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206296
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
artistic creation, physiognomy, portrait, Kretschmer's theory, woman.
dc.subject.plpl
fizjonomika, kobieta, kreacja artystyczna, portret, Teoria Kretschmera.
dc.titlepl
PORTRETY PSYCHOLOGICZNE? Wyobrażenia trzech postaci kobiecych w twórczości S. I. Witkiewicza.
dc.title.alternativepl
PSYCHOLOGICAL PORTRAITS? The image of three female characters in the works of S. I. Witkiewicz
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Lodz
4
Chandler
3
Wroclaw
3
Dąbrowa Górnicza
2
Gdynia
2
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Poznan
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available