Przestrzeń biurowa instytucji publicznej. Analiza wpływu architektury wnętrz na zarządzanie instytucjami administracji publicznej na przykładzie budynków Urzędu Miasta Krakowa.

master
dc.abstract.enThe master thesis deals with the subject of office spaces of public institutions in terms of their quality and importance for employees residing there. Its purpose is to confirm the main thesis that proper management of office space is as important in the private as in the public sector. The theoretical part concerns on issues such as management, public management and administration, and also discusses the essence and elements of office space and its importance for the employee and the organization. Professional literature and the content of websites related to the subject matter were used as the source of knowledge in the diploma thesis. In the empirical part, the Cracow City Hall was examined, which allowed to show the value of good quality management of the workplace and the creation of appropriate conditions for its employees. Three research methods were used – desk research, research questionnaire and comparison diagram, which all together allowed to verify the hypotheses and confirm the main thesis. In the surveyed institution, in line with the assumptions, the employees confirmed the constant need to improve their workplace in order to fulfill their tasks in the most effective way.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy podejmowana jest tematyka przestrzeni biurowych instytucji publicznych w aspekcie ich jakości i znaczenia dla pracowników w niej przebywających. Celem pracy jest potwierdzenie głównej tezy, iż odpowiednie zarządzanie przestrzenią biurową jest tak samo ważne w sektorze prywatnym jak i w publicznym. Część teoretyczna porusza takie zagadnienia jak zarządzanie, zarządzanie publiczne i administrowanie, a także omawia istotę i elementy przestrzeni biurowej oraz jej znaczenie dla pracownika i całej organizacji. Jako źródło wiedzy w pracy wykorzystano literaturę fachową oraz treści stron sieci Web, odpowiednio powiązane z omawianymi tematami. W ramach części empirycznej zbadano Urząd Miasta Krakowa, który pozwolił ukazać wartość dobrego zarządzania jakością miejsca pracy oraz stworzenie odpowiednich warunków dla swoich pracowników. W tym celu użyto trzech metod badawczych – analizy danych zastanych, ankiety badawczej oraz tabeli porównawczej, które pozwoliły na zweryfikowanie postawionych hipotez i potwierdzenie głównej tezy. W badanej instytucji, zgodnie z założeniami, pracownicy potwierdzili nieustanną potrzebę ulepszania miejsca swojej pracy, aby spełniać swoje zadania w jak najbardziej efektywny sposób.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorZwolenik, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:46:27Z
dc.date.available2021-06-30T21:46:27Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148720-210982pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275643
dc.languagepolpl
dc.subject.enINTERIOR DESIGN – OFFICE SPACE – PSYCHOLOGY OF SPACE – PUBLIC INSTITUTION – MANAGEMENTpl
dc.subject.plARCHITEKTURA WNĘTRZ – INSTYTUCJA PUBLICZNA – PRZESTRZEŃ BIUROWA – PSYCHOLOGIA PRZESTRZENI – ZARZĄDZANIEpl
dc.titlePrzestrzeń biurowa instytucji publicznej. Analiza wpływu architektury wnętrz na zarządzanie instytucjami administracji publicznej na przykładzie budynków Urzędu Miasta Krakowa.pl
dc.title.alternativeOffice space of a public institution. Analysis of the influence of interior design on the management of public administration institutions on the example of the buildings of the Cracow City Hall.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis deals with the subject of office spaces of public institutions in terms of their quality and importance for employees residing there. Its purpose is to confirm the main thesis that proper management of office space is as important in the private as in the public sector. The theoretical part concerns on issues such as management, public management and administration, and also discusses the essence and elements of office space and its importance for the employee and the organization. Professional literature and the content of websites related to the subject matter were used as the source of knowledge in the diploma thesis. In the empirical part, the Cracow City Hall was examined, which allowed to show the value of good quality management of the workplace and the creation of appropriate conditions for its employees. Three research methods were used – desk research, research questionnaire and comparison diagram, which all together allowed to verify the hypotheses and confirm the main thesis. In the surveyed institution, in line with the assumptions, the employees confirmed the constant need to improve their workplace in order to fulfill their tasks in the most effective way.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy podejmowana jest tematyka przestrzeni biurowych instytucji publicznych w aspekcie ich jakości i znaczenia dla pracowników w niej przebywających. Celem pracy jest potwierdzenie głównej tezy, iż odpowiednie zarządzanie przestrzenią biurową jest tak samo ważne w sektorze prywatnym jak i w publicznym. Część teoretyczna porusza takie zagadnienia jak zarządzanie, zarządzanie publiczne i administrowanie, a także omawia istotę i elementy przestrzeni biurowej oraz jej znaczenie dla pracownika i całej organizacji. Jako źródło wiedzy w pracy wykorzystano literaturę fachową oraz treści stron sieci Web, odpowiednio powiązane z omawianymi tematami. W ramach części empirycznej zbadano Urząd Miasta Krakowa, który pozwolił ukazać wartość dobrego zarządzania jakością miejsca pracy oraz stworzenie odpowiednich warunków dla swoich pracowników. W tym celu użyto trzech metod badawczych – analizy danych zastanych, ankiety badawczej oraz tabeli porównawczej, które pozwoliły na zweryfikowanie postawionych hipotez i potwierdzenie głównej tezy. W badanej instytucji, zgodnie z założeniami, pracownicy potwierdzili nieustanną potrzebę ulepszania miejsca swojej pracy, aby spełniać swoje zadania w jak najbardziej efektywny sposób.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Zwolenik, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:46:27Z
dc.date.available
2021-06-30T21:46:27Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148720-210982
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275643
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INTERIOR DESIGN – OFFICE SPACE – PSYCHOLOGY OF SPACE – PUBLIC INSTITUTION – MANAGEMENT
dc.subject.plpl
ARCHITEKTURA WNĘTRZ – INSTYTUCJA PUBLICZNA – PRZESTRZEŃ BIUROWA – PSYCHOLOGIA PRZESTRZENI – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Przestrzeń biurowa instytucji publicznej. Analiza wpływu architektury wnętrz na zarządzanie instytucjami administracji publicznej na przykładzie budynków Urzędu Miasta Krakowa.
dc.title.alternativepl
Office space of a public institution. Analysis of the influence of interior design on the management of public administration institutions on the example of the buildings of the Cracow City Hall.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Poznan
4
Wroclaw
3
Leszno
2
Dublin
1
Lodz
1
Ryglice
1
Rzeszów
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available