Analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa PKN Orlen S.A.

licenciate
dc.abstract.enThe paper presents an analysis of the profitability of a company using the example of PKN Orlen S.A. company. The study was divided into two parts - theoretical, which discusses issues of reporting and profitability of the company. Secondly the empirical part, which conducts analysis of the profitability of the company. To write the dissertation, relevant financial literature was researched as well as popular science articles along with websites from the financial management and analysis area. Empirical analysis was conducted based upon the use of data sourced from the aforementioned Company. The data used was from the years 2012, 2013 and 2014. The paper is based using an interpretation of the structure and dynamics of Orlen’s financial results; analysis and evaluation of the profitability of sales, assets and capital as well as the evaluation of the profitability of the company using Du Pont’s Method and reference systems of inequality. As a result, studies have shown a picture of a systematically deteriorating financial situation of the aforementioned company (year-to-year) and a strong decline in its profitability in 2014.pl
dc.abstract.plW pracy zaprezentowano analizę rentowności na przykładzie firmy PKN Orlen S.A.. Opracowanie zostało podzielone na dwie części – teoretyczną, w której omówiono zagadnienia z zakresu sprawozdawczości i rentowności przedsiębiorstwa oraz część empiryczną, w której poddano ocenie dochodowość spółki PKN Orlen S.A.. Do napisania pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, artykuły popularno-naukowe oraz strony internetowe z obszaru zarządzani finansami oraz analizy finansowej. Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie danych firmy publikowanych za lata 2012-2014. Polegała ona na interpretacji struktury i dynamiki wyniku finansowego; analizie i ocenie rentowności sprzedaży, majątku i kapitału a także ocenie dochodowości przedsiębiorstwa za pomocą metody Du Ponta oraz wzorcowych układów nierówności. W rezultacie przedstawione badania dały obraz pogarszającej się z roku na rok sytuacji finansowej spółki oraz zdecydowanego spadku jej rentowności w 2014 roku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.advisorŁach, Katarzynapl
dc.contributor.authorNagło, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerŁach, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:40:30Z
dc.date.available2020-07-26T21:40:30Z
dc.date.submitted2016-07-04pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-104966-162498pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211366
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial analysis – index – liquidity – management – profitabilitypl
dc.subject.planaliza finansowa - płynność – rentowność – wskaźnik – zarządzaniepl
dc.titleAnaliza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa PKN Orlen S.A.pl
dc.title.alternativeThe analysis of the profitability of a company using the example of PKN Orlen S.A. companypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents an analysis of the profitability of a company using the example of PKN Orlen S.A. company. The study was divided into two parts - theoretical, which discusses issues of reporting and profitability of the company. Secondly the empirical part, which conducts analysis of the profitability of the company. To write the dissertation, relevant financial literature was researched as well as popular science articles along with websites from the financial management and analysis area. Empirical analysis was conducted based upon the use of data sourced from the aforementioned Company. The data used was from the years 2012, 2013 and 2014. The paper is based using an interpretation of the structure and dynamics of Orlen’s financial results; analysis and evaluation of the profitability of sales, assets and capital as well as the evaluation of the profitability of the company using Du Pont’s Method and reference systems of inequality. As a result, studies have shown a picture of a systematically deteriorating financial situation of the aforementioned company (year-to-year) and a strong decline in its profitability in 2014.
dc.abstract.plpl
W pracy zaprezentowano analizę rentowności na przykładzie firmy PKN Orlen S.A.. Opracowanie zostało podzielone na dwie części – teoretyczną, w której omówiono zagadnienia z zakresu sprawozdawczości i rentowności przedsiębiorstwa oraz część empiryczną, w której poddano ocenie dochodowość spółki PKN Orlen S.A.. Do napisania pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, artykuły popularno-naukowe oraz strony internetowe z obszaru zarządzani finansami oraz analizy finansowej. Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie danych firmy publikowanych za lata 2012-2014. Polegała ona na interpretacji struktury i dynamiki wyniku finansowego; analizie i ocenie rentowności sprzedaży, majątku i kapitału a także ocenie dochodowości przedsiębiorstwa za pomocą metody Du Ponta oraz wzorcowych układów nierówności. W rezultacie przedstawione badania dały obraz pogarszającej się z roku na rok sytuacji finansowej spółki oraz zdecydowanego spadku jej rentowności w 2014 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.advisorpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Nagło, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Łach, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:40:30Z
dc.date.available
2020-07-26T21:40:30Z
dc.date.submittedpl
2016-07-04
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-104966-162498
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211366
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial analysis – index – liquidity – management – profitability
dc.subject.plpl
analiza finansowa - płynność – rentowność – wskaźnik – zarządzanie
dc.titlepl
Analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa PKN Orlen S.A.
dc.title.alternativepl
The analysis of the profitability of a company using the example of PKN Orlen S.A. company
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
345
Views per month
Views per city
Warsaw
68
Poznan
36
Wroclaw
32
Krakow
14
Szczecin
13
Lublin
10
Lodz
8
Gdansk
7
Radom
6
Gdynia
5

No access

No Thumbnail Available