Analiza biznesowa zarządzania APARTHOTELEM na przykładzie EXCLUSIVE APARTHOTEL

master
dc.abstract.enBusiness analysis of aparthotel management on the example of EXCLUSIVE Aparthotel, will allow to thoroughly examine the way in which one of enterprises providing hotel services in aparthotel facilities in Poland operates. The main issue of the study is an attempt to answer the question whether an activity that has still not had a clear and fully normalized legal status in Poland can be more than just a temporary business. Thanks to the data, partly made available by the company, it will be possible to accurately track the progress that has been made in recent years, examine the company's profitability in relation to the investments carried out, as well as become familiar with the company's strategy for the coming years. The factors that the company is trying to create advantages on the hotel market to be able to compete with the best hotels belonging to international chains will also be examined.This study also presents a SWOT analysis of individual. For the purposes of the study, interviews were conducted with two key people for the enterprise, as well as 150 questionnaires that examined the level of satisfaction after a stay in one of the aparthotels. It was necessary to reach for professional literature, publications in the field of hospitality, marketing, as well as statistical studies dealing with changing trends in tourism, the level of urbanization and many others. The most important sources include the study of J. Sarnowiecki and E. Kirejczyk Tourism Enterprise Management, The Hotel Market Report in Poland 2019 published in a special edition of the World of Hotels magazine, or the Act on tourist services.pl
dc.abstract.plAnaliza biznesowa zarządzania aparthotelem na przykładzie EXCLUSIVE Aparthotel, pozwoli na dokładne zbadanie sposobu w jaki funkcjonuje jedno z przedsiębiorstw świadczących usługi hotelarskie w obiektach typu Aparthotel w Polsce. Głównym zagadnieniem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy działalność, która wciąż nie doczekała się jasnego i w pełni unormowanego statusu prawnego w Polsce może być czymś więcej niż tylko chwilowym biznesem. Dzięki danym, częściowo udostępnionymi przez firmę, będzie można dokładnie prześledzić progres jaki poczyniono w ostatnich latach, zbadać rentowność firmy w odniesieniu do przeprowadzonych inwestycji, a także zapoznać się ze strategią przedsiębiorstwa na następne lata. Zbadane też zostaną czynniki, którymi firma próbuje kreować przewagi na rynku hotelarskim, by móc konkurować z najlepszymi, należącymi do międzynarodowych sieci hotelami. W pracy przedstawiono analizę SWOT poszczególnych aparthoteli. Na potrzeby opracowania przeprowadzono wywiady z dwoma, kluczowymi dla funkcjonowania przedsiębiorstwa osobami, a także zebrano 150 ankiet, które badały poziom satysfakcji po skończonym pobycie w jednym z obiektów. Niezbędnym było sięgniecie do fachowej literatury, publikacji z zakresu hotelarstwa, marketingu, a także opracowań statystycznych, traktujących o zmieniających się trendach w ruchu turystycznym, poziomie urbanizacji i wielu innych. Wśród najważniejszych źródeł wymienić można opracowanie J. Sarnowieckiego i E. Kirejczyka Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, raport Rynek Hotelarski w Polsce 2019 opublikowany w specjalnym wydaniu czasopisma Świat Hoteli, czy ustawę o usługach turystycznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorRygielski, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:47:32Z
dc.date.available2020-07-27T22:47:32Z
dc.date.submitted2019-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-131164-200138pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234003
dc.languagepolpl
dc.subject.enAPARTHOTEL – EXCLUSIVE – HOSPITALITY - STRATEGY - MANAGEMENTpl
dc.subject.plAPARTHOTEL – EXCLUSIVE – HOTELARSTWO –– STRATEGIA – ZARZĄDZANIEpl
dc.titleAnaliza biznesowa zarządzania APARTHOTELEM na przykładzie EXCLUSIVE APARTHOTELpl
dc.title.alternativeBusiness analysis of Aparthotel management on the example of EXCLUSIVE Aparthotelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Business analysis of aparthotel management on the example of EXCLUSIVE Aparthotel, will allow to thoroughly examine the way in which one of enterprises providing hotel services in aparthotel facilities in Poland operates. The main issue of the study is an attempt to answer the question whether an activity that has still not had a clear and fully normalized legal status in Poland can be more than just a temporary business. Thanks to the data, partly made available by the company, it will be possible to accurately track the progress that has been made in recent years, examine the company's profitability in relation to the investments carried out, as well as become familiar with the company's strategy for the coming years. The factors that the company is trying to create advantages on the hotel market to be able to compete with the best hotels belonging to international chains will also be examined.This study also presents a SWOT analysis of individual. For the purposes of the study, interviews were conducted with two key people for the enterprise, as well as 150 questionnaires that examined the level of satisfaction after a stay in one of the aparthotels. It was necessary to reach for professional literature, publications in the field of hospitality, marketing, as well as statistical studies dealing with changing trends in tourism, the level of urbanization and many others. The most important sources include the study of J. Sarnowiecki and E. Kirejczyk Tourism Enterprise Management, The Hotel Market Report in Poland 2019 published in a special edition of the World of Hotels magazine, or the Act on tourist services.
dc.abstract.plpl
Analiza biznesowa zarządzania aparthotelem na przykładzie EXCLUSIVE Aparthotel, pozwoli na dokładne zbadanie sposobu w jaki funkcjonuje jedno z przedsiębiorstw świadczących usługi hotelarskie w obiektach typu Aparthotel w Polsce. Głównym zagadnieniem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy działalność, która wciąż nie doczekała się jasnego i w pełni unormowanego statusu prawnego w Polsce może być czymś więcej niż tylko chwilowym biznesem. Dzięki danym, częściowo udostępnionymi przez firmę, będzie można dokładnie prześledzić progres jaki poczyniono w ostatnich latach, zbadać rentowność firmy w odniesieniu do przeprowadzonych inwestycji, a także zapoznać się ze strategią przedsiębiorstwa na następne lata. Zbadane też zostaną czynniki, którymi firma próbuje kreować przewagi na rynku hotelarskim, by móc konkurować z najlepszymi, należącymi do międzynarodowych sieci hotelami. W pracy przedstawiono analizę SWOT poszczególnych aparthoteli. Na potrzeby opracowania przeprowadzono wywiady z dwoma, kluczowymi dla funkcjonowania przedsiębiorstwa osobami, a także zebrano 150 ankiet, które badały poziom satysfakcji po skończonym pobycie w jednym z obiektów. Niezbędnym było sięgniecie do fachowej literatury, publikacji z zakresu hotelarstwa, marketingu, a także opracowań statystycznych, traktujących o zmieniających się trendach w ruchu turystycznym, poziomie urbanizacji i wielu innych. Wśród najważniejszych źródeł wymienić można opracowanie J. Sarnowieckiego i E. Kirejczyka Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, raport Rynek Hotelarski w Polsce 2019 opublikowany w specjalnym wydaniu czasopisma Świat Hoteli, czy ustawę o usługach turystycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Rygielski, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:47:32Z
dc.date.available
2020-07-27T22:47:32Z
dc.date.submittedpl
2019-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-131164-200138
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234003
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
APARTHOTEL – EXCLUSIVE – HOSPITALITY - STRATEGY - MANAGEMENT
dc.subject.plpl
APARTHOTEL – EXCLUSIVE – HOTELARSTWO –– STRATEGIA – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Analiza biznesowa zarządzania APARTHOTELEM na przykładzie EXCLUSIVE APARTHOTEL
dc.title.alternativepl
Business analysis of Aparthotel management on the example of EXCLUSIVE Aparthotel
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Wroclaw
14
Krakow
11
Warsaw
10
Poznan
4
Zielona Góra
4
Chwaszczyno
3
Gdansk
3
Gniezno
3
Grodzisk Mazowiecki
3
Medora
3

No access

No Thumbnail Available