Prawnoautorska ochrona utworu fotograficznego

master
dc.abstract.enThis thesis presents the problem issues related to recognition of photography as an objects of laws protection within the meaning of the Copyright and Related Rights Act. The first part referred to legal regulations before 1994, to illustrate the evolution of the protection of this kind of creativity. Then, while analyzing the premise of the work on the basis of the current legal status, attention was paid to the specifics of the photographic work. In the third chapter analyzed selected types of photography, considering which of them are the subject of copyright and which are not. The next section outlines the rights, that the authors of a photographic work have and issues related to the use of photographic work on the Internet were discussed. The last chapter referred to responsibility for copyright infringement of a photographic work.pl
dc.abstract.plPraca prezentuje problematykę związaną z uznaniem fotografii za przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W części pierwszej odwołano się do regulacji ustawowych sprzed roku 1994, aby ukazać ewolucję objęcia ochroną ten rodzaj twórczości. Następnie, dokonując analizy przesłanek utworu na gruncie aktualnego stanu prawnego, zwrócono uwagę na specyfikę utworu fotograficznego. W rozdziale trzecim poddano analizie wybrane rodzaje fotografii, rozważając przy tym, które z nich stanowią przedmiot prawa autorskiego, a które nie. W następnej części wskazano prawa, jakie przysługują twórcy utworu fotograficznego oraz omówiono problematykę związaną z korzystaniem z fotografii znajdujących się w internecie. Ostatni rozdział poświęcony został odpowiedzialności z tytułu naruszeń praw autorskich do utworu fotograficznego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorFrączek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:21:42Z
dc.date.available2020-07-27T11:21:42Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118830-168168pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223863
dc.languagepolpl
dc.subject.enphotographic work, copyright law, protection, photographer, photography, author's personal rights, author's economic rights, fair use, Creative Commons licensespl
dc.subject.plutwór fotograficzny, prawo autorskie, ochrona, fotograf, fotografia, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek, licencje Creative Commonspl
dc.title> Prawnoautorska ochrona utworu fotograficznegopl
dc.title.alternativeCopyright protection of photographic workpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the problem issues related to recognition of photography as an objects of laws protection within the meaning of the Copyright and Related Rights Act. The first part referred to legal regulations before 1994, to illustrate the evolution of the protection of this kind of creativity. Then, while analyzing the premise of the work on the basis of the current legal status, attention was paid to the specifics of the photographic work. In the third chapter analyzed selected types of photography, considering which of them are the subject of copyright and which are not. The next section outlines the rights, that the authors of a photographic work have and issues related to the use of photographic work on the Internet were discussed. The last chapter referred to responsibility for copyright infringement of a photographic work.
dc.abstract.plpl
Praca prezentuje problematykę związaną z uznaniem fotografii za przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W części pierwszej odwołano się do regulacji ustawowych sprzed roku 1994, aby ukazać ewolucję objęcia ochroną ten rodzaj twórczości. Następnie, dokonując analizy przesłanek utworu na gruncie aktualnego stanu prawnego, zwrócono uwagę na specyfikę utworu fotograficznego. W rozdziale trzecim poddano analizie wybrane rodzaje fotografii, rozważając przy tym, które z nich stanowią przedmiot prawa autorskiego, a które nie. W następnej części wskazano prawa, jakie przysługują twórcy utworu fotograficznego oraz omówiono problematykę związaną z korzystaniem z fotografii znajdujących się w internecie. Ostatni rozdział poświęcony został odpowiedzialności z tytułu naruszeń praw autorskich do utworu fotograficznego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Frączek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:21:42Z
dc.date.available
2020-07-27T11:21:42Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118830-168168
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223863
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
photographic work, copyright law, protection, photographer, photography, author's personal rights, author's economic rights, fair use, Creative Commons licenses
dc.subject.plpl
utwór fotograficzny, prawo autorskie, ochrona, fotograf, fotografia, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek, licencje Creative Commons
dc.titlepl
> Prawnoautorska ochrona utworu fotograficznego
dc.title.alternativepl
Copyright protection of photographic work
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Gac
8
Warsaw
5
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Lublin
1
Suwałki
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available