Kobieta epoki Oświecenia a kreacja postaci kobiecych w tragedii neoklasycystycznej Franciszka Wężyka

licenciate
dc.abstract.enThis work is an attempt to analyze the attitudes of women in the neoclassical tragedies of Franciszek Wężyk, written between 1804 and 1827. Thesis discusses characteristics of the tragedy originating in France and the changes that were made when it became popular in Poland. Expectations of society towards women from the Baroque to the Enlightenment and Franciszek Wężyk's reference to them through the prism of his closest family - mother, wife, who could be a role model for him when he was creating characters in Wężyk’s four works: "Gliński", "Barbara Radziwiłłówna", "Bolesław Śmiały" and "Wanda".pl
dc.abstract.plPraca ta to próba analizy postaw kobiet występujących w tragediach neoklasycystycznych Franciszka Wężyka, napisanych w latach 1804 - 1827. Znajdziemy tu charakterystykę formy i stylu tragedii pochodzącej z Francji i omówienie zmian, jakich dokonano w obrębie gatunku, kiedy stał się popularny w Polsce. Przybliżono oczekiwania społeczeństwa wobec kobiet, od baroku do oświecenia, i odniesienie się do nich Franciszka Wężyka przez pryzmat najbliższej rodziny - matki, żony, które mogły być dla niego wzorem podczas kreowania postaci w czterech utworach dramatopisarza : „Glińskim”, „Barbarze Radziwiłłównie”, ”Bolesławie Śmiałym” oraz „Wandzie”.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZiołowicz, Agnieszka - 132927 pl
dc.contributor.authorBłeszyńska, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZiołowicz, Agnieszka - 132927 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowski, Roman - 102044 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T22:31:10Z
dc.date.available2023-07-10T22:31:10Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudypolonistyka antropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-168568-292393pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315444
dc.languagepolpl
dc.subject.enTragedy, Women, Enlightenment, Franciszek Wężyk, Women in Enlightenment, Neoclassical tragedypl
dc.subject.plTragedia, Kobieta, Oświecenie, Franciszek Wężyk, Kobiety w oświeceniu, Tragedia neoklasycystycznapl
dc.titleKobieta epoki Oświecenia a kreacja postaci kobiecych w tragedii neoklasycystycznej Franciszka Wężykapl
dc.title.alternativeA Woman of the Enlightenment and the Creation of Female Characters in the Neoclassical Tragedy of Franciszek Wężykpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an attempt to analyze the attitudes of women in the neoclassical tragedies of Franciszek Wężyk, written between 1804 and 1827. Thesis discusses characteristics of the tragedy originating in France and the changes that were made when it became popular in Poland. Expectations of society towards women from the Baroque to the Enlightenment and Franciszek Wężyk's reference to them through the prism of his closest family - mother, wife, who could be a role model for him when he was creating characters in Wężyk’s four works: "Gliński", "Barbara Radziwiłłówna", "Bolesław Śmiały" and "Wanda".
dc.abstract.plpl
Praca ta to próba analizy postaw kobiet występujących w tragediach neoklasycystycznych Franciszka Wężyka, napisanych w latach 1804 - 1827. Znajdziemy tu charakterystykę formy i stylu tragedii pochodzącej z Francji i omówienie zmian, jakich dokonano w obrębie gatunku, kiedy stał się popularny w Polsce. Przybliżono oczekiwania społeczeństwa wobec kobiet, od baroku do oświecenia, i odniesienie się do nich Franciszka Wężyka przez pryzmat najbliższej rodziny - matki, żony, które mogły być dla niego wzorem podczas kreowania postaci w czterech utworach dramatopisarza : „Glińskim”, „Barbarze Radziwiłłównie”, ”Bolesławie Śmiałym” oraz „Wandzie”.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ziołowicz, Agnieszka - 132927
dc.contributor.authorpl
Błeszyńska, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Ziołowicz, Agnieszka - 132927
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowski, Roman - 102044
dc.date.accessioned
2023-07-10T22:31:10Z
dc.date.available
2023-07-10T22:31:10Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
polonistyka antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-168568-292393
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315444
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Tragedy, Women, Enlightenment, Franciszek Wężyk, Women in Enlightenment, Neoclassical tragedy
dc.subject.plpl
Tragedia, Kobieta, Oświecenie, Franciszek Wężyk, Kobiety w oświeceniu, Tragedia neoklasycystyczna
dc.titlepl
Kobieta epoki Oświecenia a kreacja postaci kobiecych w tragedii neoklasycystycznej Franciszka Wężyka
dc.title.alternativepl
A Woman of the Enlightenment and the Creation of Female Characters in the Neoclassical Tragedy of Franciszek Wężyk
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Gdansk
2
Gorzów Wielkopolski
1
Krakow
1
Ostrow Mazowiecka
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available