Rola apeliny w regulacji funkcji endokrynnej komórek łożyska ludzkiego

licenciate
dc.abstract.enApelin, an endogenous APJ receptor ligand, belongs to adipokines, i.e. hormones synthesized by white adipose tissue. It presence was demonstrated, among others in: digestive tract, adipose tissue, brain, pancreas, heart, blood or gonads. It is known as a strong hypotensive agent and one of the strongest inotropic positive substances, and its excess is found in diseases associated with obesity. In addition, it plays an important role in combating such pregnancy disorders as pre-eclampsia and intrauterine hypotrophy. Previous research of our team have demonstrated the expression of the apelin gene and protein and its APJ receptor in human placenta cells. The aim of this study was to investigate how apelin affects the endocrine function of placental cells, i.e. the secretion of progesterone (P4), estradiol (E2), chorionic gonadotropin (hCG), human placental lactogen (hPL) and placental growth factor (PGF). The expression of steroidogenic enzymes: 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD), and cytochrome P450 aromatase (CYP19), as well as protein hormones hCG, hPL, PGF was also examined.The material for the study were cells of the human placenta BeWo, which were grown in DMEM F12 medium with 1% FBS with the addition of apelin in doses: 0.02; 0.2; 2; 20 and 200 ng / ml for 24, 48 and 72 h. Subsequently, the level of steroid hormones: P4, E2 and proteins: hCG, hPL, PLGF were determined in the culture medium using enzyme linked immunosorbent assay ELISA. The effect of apelin in doses 2, 20 ng / ml on the expression of protein hormones and steroidogenic enzymes was examined by Western Blot. Statistical analysis, in turn, was developed in GraphPad Prism 5 using ANOVA and Tukey tests.The obtained results showed that apelin statistically significantly reduces the secretion and expression of all hormones and enzymes studied, which suggests that it is included in the proteins regulating the secretion of human placental hormones, and may be one of the markers of pregnancy pathologies.pl
dc.abstract.plApelina, endogenny ligand receptora APJ, należy do adipokin, czyli hormonów syntetyzowanych przez białą tkankę tłuszczową. Jej obecność wykazano m.in. w: przewodzie pokarmowym, tkance tłuszczowej, mózgu, trzustce, sercu, krwi czy gonadach. Znana jest jako silny czynnik hipotensyjny i jedna z najsilniejszych substancji działających inotropowo dodatnio, a jej nadmiar stwierdza się w przebiegu chorób związanych z otyłością. Ponadto pełni istotną rolę w zwalczaniu takich zaburzeń ciąży jak stan przedrzucawkowy czy hipotrofia wewnątrzmaciczna. Poprzednie wyniki badań naszego zespołu wykazały ekspresję genu i białka apeliny i jej receptora APJ w komórkach ludzkiego łożyska. Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jaki sposób apelina wpływa na funkcję endokrynną komórek łożyska, czyli sekrecję progesteronu (P4), estradiolu (E2), gonadotropiny kosmówkowej (hCG), ludzkiego laktogenu łożyskowego (hPL) oraz łożyskowego czynnika wzrostu (PGF). Zbadana została również ekspresja enzymów steroidogennych: dehydrogenazy 3β- hydroksysteroidowej (3β-HSD), oraz aromatazy cytochromu P450 (CYP19), a także hormonów białkowych hCG, hPL i PGF. Materiał do badań stanowiły komórki ludzkiej linii łożyska BeWo, które hodowano w medium DMEM F12 z 1% FBS z dodatkiem apeliny w dawkach: 0,02; 0,2; 2; 20 i 200 ng/ml przez 24, 48 i 72 h. Następnie w medium hodowlanym oznaczono poziom hormonów steroidowych: P4 i E2 oraz białkowych: hCG, hPL i PLGF przy użyciu testów immunoenzymatycznych ELISA. Wpływ apeliny w dawkach 2, 20 ng/ml na ekspresję hormonów białkowych i enzymów steroidogennych zbadano metodą Western Blot. Z kolei analizę statystyczną opracowano w programie GraphPad Prism 5 wykorzystując testy ANOVA oraz Tukeya.Uzyskane wyniki wykazały, że apelina istotnie statystycznie obniża sekrecję oraz ekspresję wszystkich badanych hormonów i enzymów, co sugeruje, że jest zaliczana do białek regulujących sekrecję hormonów łożyska ludzkiego, i może być jednych z markerów patologii ciążowych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.authorDawid, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.reviewerTworzydło, Wacław - 132461 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:32:45Z
dc.date.available2020-07-27T22:32:45Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-130806-228097pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233779
dc.languagepolpl
dc.subject.enapelin, placenta, hormonal regulation, pregnancy pathologiespl
dc.subject.plapelina, łożysko, regulacja hormonalna, patologie ciążowepl
dc.titleRola apeliny w regulacji funkcji endokrynnej komórek łożyska ludzkiegopl
dc.title.alternativeThe effect of apelin on the endocrine function of human placenta cellspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Apelin, an endogenous APJ receptor ligand, belongs to adipokines, i.e. hormones synthesized by white adipose tissue. It presence was demonstrated, among others in: digestive tract, adipose tissue, brain, pancreas, heart, blood or gonads. It is known as a strong hypotensive agent and one of the strongest inotropic positive substances, and its excess is found in diseases associated with obesity. In addition, it plays an important role in combating such pregnancy disorders as pre-eclampsia and intrauterine hypotrophy. Previous research of our team have demonstrated the expression of the apelin gene and protein and its APJ receptor in human placenta cells. The aim of this study was to investigate how apelin affects the endocrine function of placental cells, i.e. the secretion of progesterone (P4), estradiol (E2), chorionic gonadotropin (hCG), human placental lactogen (hPL) and placental growth factor (PGF). The expression of steroidogenic enzymes: 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD), and cytochrome P450 aromatase (CYP19), as well as protein hormones hCG, hPL, PGF was also examined.The material for the study were cells of the human placenta BeWo, which were grown in DMEM F12 medium with 1% FBS with the addition of apelin in doses: 0.02; 0.2; 2; 20 and 200 ng / ml for 24, 48 and 72 h. Subsequently, the level of steroid hormones: P4, E2 and proteins: hCG, hPL, PLGF were determined in the culture medium using enzyme linked immunosorbent assay ELISA. The effect of apelin in doses 2, 20 ng / ml on the expression of protein hormones and steroidogenic enzymes was examined by Western Blot. Statistical analysis, in turn, was developed in GraphPad Prism 5 using ANOVA and Tukey tests.The obtained results showed that apelin statistically significantly reduces the secretion and expression of all hormones and enzymes studied, which suggests that it is included in the proteins regulating the secretion of human placental hormones, and may be one of the markers of pregnancy pathologies.
dc.abstract.plpl
Apelina, endogenny ligand receptora APJ, należy do adipokin, czyli hormonów syntetyzowanych przez białą tkankę tłuszczową. Jej obecność wykazano m.in. w: przewodzie pokarmowym, tkance tłuszczowej, mózgu, trzustce, sercu, krwi czy gonadach. Znana jest jako silny czynnik hipotensyjny i jedna z najsilniejszych substancji działających inotropowo dodatnio, a jej nadmiar stwierdza się w przebiegu chorób związanych z otyłością. Ponadto pełni istotną rolę w zwalczaniu takich zaburzeń ciąży jak stan przedrzucawkowy czy hipotrofia wewnątrzmaciczna. Poprzednie wyniki badań naszego zespołu wykazały ekspresję genu i białka apeliny i jej receptora APJ w komórkach ludzkiego łożyska. Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jaki sposób apelina wpływa na funkcję endokrynną komórek łożyska, czyli sekrecję progesteronu (P4), estradiolu (E2), gonadotropiny kosmówkowej (hCG), ludzkiego laktogenu łożyskowego (hPL) oraz łożyskowego czynnika wzrostu (PGF). Zbadana została również ekspresja enzymów steroidogennych: dehydrogenazy 3β- hydroksysteroidowej (3β-HSD), oraz aromatazy cytochromu P450 (CYP19), a także hormonów białkowych hCG, hPL i PGF. Materiał do badań stanowiły komórki ludzkiej linii łożyska BeWo, które hodowano w medium DMEM F12 z 1% FBS z dodatkiem apeliny w dawkach: 0,02; 0,2; 2; 20 i 200 ng/ml przez 24, 48 i 72 h. Następnie w medium hodowlanym oznaczono poziom hormonów steroidowych: P4 i E2 oraz białkowych: hCG, hPL i PLGF przy użyciu testów immunoenzymatycznych ELISA. Wpływ apeliny w dawkach 2, 20 ng/ml na ekspresję hormonów białkowych i enzymów steroidogennych zbadano metodą Western Blot. Z kolei analizę statystyczną opracowano w programie GraphPad Prism 5 wykorzystując testy ANOVA oraz Tukeya.Uzyskane wyniki wykazały, że apelina istotnie statystycznie obniża sekrecję oraz ekspresję wszystkich badanych hormonów i enzymów, co sugeruje, że jest zaliczana do białek regulujących sekrecję hormonów łożyska ludzkiego, i może być jednych z markerów patologii ciążowych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.authorpl
Dawid, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.reviewerpl
Tworzydło, Wacław - 132461
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:32:45Z
dc.date.available
2020-07-27T22:32:45Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-130806-228097
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233779
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
apelin, placenta, hormonal regulation, pregnancy pathologies
dc.subject.plpl
apelina, łożysko, regulacja hormonalna, patologie ciążowe
dc.titlepl
Rola apeliny w regulacji funkcji endokrynnej komórek łożyska ludzkiego
dc.title.alternativepl
The effect of apelin on the endocrine function of human placenta cells
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Gliwice
1
Glogow Malopolski
1
Poznan
1
Szczecin
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available