Pracownik socjalny w dobie pandemii covid-19 : wyzwania i dylematy

2020
book section
article
dc.abstract.enThe issue of employees in the Polish legal system has long been regulated. We have labour codes, collective agreements, work regulations, etc. It would seem that we have proven tools to regulate working conditions and pay of the professional environment, employee safety and employer-employee relations. However, this order at the end of the first quarter of 2020 was disrupted as a result of the emergence of an epidemic threat to Polish citizens. This caused a complete remodeling of the functioning of the Polish state and its institutions. The new situation, a threatening situation, forced the immediate development and adoption of a government strategy to fight the coronavirus and the appointment of new tasks for all ministries, which were subordinated to public health policy. The system of social assistance in crisis situations usually plays a complementary role (located on the outskirts of the operation) to that of the rapid reaction services. This makes it possible for employees of this sector to receive additional responsibilities resulting from crisis situations in addition to their basic tasks. This translates directly into an increase in the number of social welfare clients or the number of benefits provided, as well as support for a new - increasing - category of people who, in the event of mass threats, are subject to the intervention of the social welfare system. The article presents an analysis of selected activities of social welfare workers in a new epidemic situation and it is a reflection on the state of safety and working conditions of social welfare workers before and during an epidemic threat.pl
dc.abstract.plKwestia pracownicza w polskim systemie prawnym jest już dawno uregulowana. Dysponujemy kodeksami pracy, układami zbiorowymi, regulaminami pracy itp. Wydawać by się mogło, iż mamy sprawdzone narzędzia do regulacji warunków pracy i płacy środowiska zawodowego, bezpieczeństwa pracowników oraz relacji pracodawca - pracownik. Ten jednak porządek z końcem pierwszego kwartału 2020 roku został zakłócony w wyniku pojawienia się stanu zagrożenia epidemicznego obywateli polskich. To spowodowało całkowite przemodelowanie funkcjonowania państwa polskiego i jego instytucji. Nowa sytuacja, sytuacja zagrożenia, wymusiła natychmiastowe opracowanie i przyjęcie rządowej strategii walki z koronawirusem i wyznaczenie nowych zadań dla wszystkich resortów, które zostały podporządkowane polityce zdrowia publicznego. System pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych z reguły pełni rolę uzupełniającą (znajduje się na obrzeżach działania) do działań służb szybkiego reagowania. To sprawia, że oprócz swoich podstawowych zadań pracownicy tego sektora otrzymują dodatkowe obowiązki będące pochodną sytuacji kryzysowych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby klientów pomocy społecznej czy ilość realizowanych świadczeń, jak również na wsparcie nowej - przybywającej kategorii osób, która przy masowych zagrożeniach podlega pod działania interwencyjne systemu pomocy społecznej. Poniższa publikacja stanowi analizę wybranych działań pracowników pomocy społecznej w nowej epidemicznej sytuacji oraz jest refleksją nad stanem bezpieczeństwa i warunkami pracy pracowników pomocy społecznej przed wystąpieniem zagrożenia epidemicznego i w trakcie jego ogłoszenia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.authorMirewska, Elżbietapl
dc.contributor.editorPikuła, Norbert G.pl
dc.contributor.editorGrewiński, Mirosławpl
dc.contributor.editorZdebska, Ewelinapl
dc.contributor.editorGlac, Wojciechpl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:36:47Z
dc.date.available2020-06-30T21:36:47Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 67-68pl
dc.description.physical53-68pl
dc.description.points20pl
dc.description.publication0,98pl
dc.description.seriesBiblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dc.description.seriesnumber11
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkhttp://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4910841pl
dc.identifier.eisbn978-83-66084-76-6pl
dc.identifier.isbn978-83-66084-75-9pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160614
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160614pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationOrnacka, Katarzyna: 60%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki socjologicznepl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekundapl
dc.publisher.ministerialWydawnictwo "scriptum"pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 17; liczba stron 229; liczba arkuszy wydawniczych 14;pl
dc.subject.ensocial worker safetypl
dc.subject.ensecurity measurespl
dc.subject.ensocial workpl
dc.subject.plbezpieczeństwo pracownika socjalnegopl
dc.subject.plśrodki bezpieczeństwapl
dc.subject.plglobalna praca socjalnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePracownik socjalny w dobie pandemii covid-19 : wyzwania i dylematypl
dc.title.alternativeSocial worker in the era of the COVID-19 pandemic : challenges and dilemmaspl
dc.title.containerWyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The issue of employees in the Polish legal system has long been regulated. We have labour codes, collective agreements, work regulations, etc. It would seem that we have proven tools to regulate working conditions and pay of the professional environment, employee safety and employer-employee relations. However, this order at the end of the first quarter of 2020 was disrupted as a result of the emergence of an epidemic threat to Polish citizens. This caused a complete remodeling of the functioning of the Polish state and its institutions. The new situation, a threatening situation, forced the immediate development and adoption of a government strategy to fight the coronavirus and the appointment of new tasks for all ministries, which were subordinated to public health policy. The system of social assistance in crisis situations usually plays a complementary role (located on the outskirts of the operation) to that of the rapid reaction services. This makes it possible for employees of this sector to receive additional responsibilities resulting from crisis situations in addition to their basic tasks. This translates directly into an increase in the number of social welfare clients or the number of benefits provided, as well as support for a new - increasing - category of people who, in the event of mass threats, are subject to the intervention of the social welfare system. The article presents an analysis of selected activities of social welfare workers in a new epidemic situation and it is a reflection on the state of safety and working conditions of social welfare workers before and during an epidemic threat.
dc.abstract.plpl
Kwestia pracownicza w polskim systemie prawnym jest już dawno uregulowana. Dysponujemy kodeksami pracy, układami zbiorowymi, regulaminami pracy itp. Wydawać by się mogło, iż mamy sprawdzone narzędzia do regulacji warunków pracy i płacy środowiska zawodowego, bezpieczeństwa pracowników oraz relacji pracodawca - pracownik. Ten jednak porządek z końcem pierwszego kwartału 2020 roku został zakłócony w wyniku pojawienia się stanu zagrożenia epidemicznego obywateli polskich. To spowodowało całkowite przemodelowanie funkcjonowania państwa polskiego i jego instytucji. Nowa sytuacja, sytuacja zagrożenia, wymusiła natychmiastowe opracowanie i przyjęcie rządowej strategii walki z koronawirusem i wyznaczenie nowych zadań dla wszystkich resortów, które zostały podporządkowane polityce zdrowia publicznego. System pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych z reguły pełni rolę uzupełniającą (znajduje się na obrzeżach działania) do działań służb szybkiego reagowania. To sprawia, że oprócz swoich podstawowych zadań pracownicy tego sektora otrzymują dodatkowe obowiązki będące pochodną sytuacji kryzysowych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby klientów pomocy społecznej czy ilość realizowanych świadczeń, jak również na wsparcie nowej - przybywającej kategorii osób, która przy masowych zagrożeniach podlega pod działania interwencyjne systemu pomocy społecznej. Poniższa publikacja stanowi analizę wybranych działań pracowników pomocy społecznej w nowej epidemicznej sytuacji oraz jest refleksją nad stanem bezpieczeństwa i warunkami pracy pracowników pomocy społecznej przed wystąpieniem zagrożenia epidemicznego i w trakcie jego ogłoszenia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.authorpl
Mirewska, Elżbieta
dc.contributor.editorpl
Pikuła, Norbert G.
dc.contributor.editorpl
Grewiński, Mirosław
dc.contributor.editorpl
Zdebska, Ewelina
dc.contributor.editorpl
Glac, Wojciech
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:36:47Z
dc.date.available
2020-06-30T21:36:47Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 67-68
dc.description.physicalpl
53-68
dc.description.pointspl
20
dc.description.publicationpl
0,98
dc.description.series
Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dc.description.seriesnumber
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkpl
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4910841
dc.identifier.eisbnpl
978-83-66084-76-6
dc.identifier.isbnpl
978-83-66084-75-9
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160614
dc.identifier.uripl
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160614
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Ornacka, Katarzyna: 60%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki socjologiczne
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda
dc.publisher.ministerialpl
Wydawnictwo "scriptum"
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 17; liczba stron 229; liczba arkuszy wydawniczych 14;
dc.subject.enpl
social worker safety
dc.subject.enpl
security measures
dc.subject.enpl
social work
dc.subject.plpl
bezpieczeństwo pracownika socjalnego
dc.subject.plpl
środki bezpieczeństwa
dc.subject.plpl
globalna praca socjalna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Pracownik socjalny w dobie pandemii covid-19 : wyzwania i dylematy
dc.title.alternativepl
Social worker in the era of the COVID-19 pandemic : challenges and dilemmas
dc.title.containerpl
Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
9
Chorzów
6
Lublin
5
Katowice
4
Opole
4
Wroclaw
4
Clonee
3
Domaszczyn
3
Dąbrowa Górnicza
2
Downloads
ornacka_mirewska_pracownik_socjalny_w_dobie_pandemii_2020.pdf
49