"Deportacje sowieckie w czasie II wojny światowej w świetle relacji Sybiraków zamieszkałych obecnie powiat jarosławski."

master
dc.abstract.enThe topic of the following thes is are the Soviet deportations during the Second World War. The vital source of information gathered in the thesis were the stories told by people, who were sent to Sybir, and at present who live in the Jarosław Country. While writing the thesis I was able to talk with these people. I have visited twelve people who survived the deportation. The first chapters present Soviet politics in connection with the Polish nation, Stalin's rule and his nationalistic politics. All the historical facts happening before the Second World War are vital in the analysis of the topic of deportation. They had an indirect and direct influence on the historical events and the fate of Poland and Polish nation. The other chapter present the deportation, everyday life of the people sent to Sybir and their return to homeland.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy są deportacje sowieckie w czasie II wojny światowej.Cennym źródłem informacji były dla mnie relacje Sybiraków zamieszkałych w powiecie jarosławskim. Pisząc je, miałem okazję osobiście do nich dotrzeć i przeprowadzić z nimi wywiady. W sumie odwiedziłem 12 osób, które przeżyły zesłanie. W pierwszych rozdziałach przedstawiłem politykę sowiecką wobec narodu polskiego, dojście Stalina do władzy i jego politykę narodowościową. Wszystkie fakty historyczne przed wybuchem II wojny światowej są istotne dla wnikliwej analizy tematu deportacji. Miały one pośredni lub bezpośredni wpływ na bieg wydarzeń historycznych i dalsze losy Polski i Polaków. Pozostałe rozdziały ukazują codzienne życie zesłanych osób, ich wywózkę i powrót do ojczystego kraju.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.contributor.authorLorynowicz, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:08:22Z
dc.date.available2020-07-20T17:08:22Z
dc.date.submitted2011-09-27pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-60081-122718pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173709
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe Soviet deportations, Sybir, the Second Worldpl
dc.subject.plDeportacje sowieckie, Sybir, II wojna światowa.pl
dc.title"Deportacje sowieckie w czasie II wojny światowej w świetle relacji Sybiraków zamieszkałych obecnie powiat jarosławski."pl
dc.title.alternativeSoviet deportations during the Second World War told by the people from Sybir living at present in the Jarosław Country.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the following thes is are the Soviet deportations during the Second World War. The vital source of information gathered in the thesis were the stories told by people, who were sent to Sybir, and at present who live in the Jarosław Country. While writing the thesis I was able to talk with these people. I have visited twelve people who survived the deportation. The first chapters present Soviet politics in connection with the Polish nation, Stalin's rule and his nationalistic politics. All the historical facts happening before the Second World War are vital in the analysis of the topic of deportation. They had an indirect and direct influence on the historical events and the fate of Poland and Polish nation. The other chapter present the deportation, everyday life of the people sent to Sybir and their return to homeland.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy są deportacje sowieckie w czasie II wojny światowej.Cennym źródłem informacji były dla mnie relacje Sybiraków zamieszkałych w powiecie jarosławskim. Pisząc je, miałem okazję osobiście do nich dotrzeć i przeprowadzić z nimi wywiady. W sumie odwiedziłem 12 osób, które przeżyły zesłanie. W pierwszych rozdziałach przedstawiłem politykę sowiecką wobec narodu polskiego, dojście Stalina do władzy i jego politykę narodowościową. Wszystkie fakty historyczne przed wybuchem II wojny światowej są istotne dla wnikliwej analizy tematu deportacji. Miały one pośredni lub bezpośredni wpływ na bieg wydarzeń historycznych i dalsze losy Polski i Polaków. Pozostałe rozdziały ukazują codzienne życie zesłanych osób, ich wywózkę i powrót do ojczystego kraju.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.contributor.authorpl
Lorynowicz, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:08:22Z
dc.date.available
2020-07-20T17:08:22Z
dc.date.submittedpl
2011-09-27
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-60081-122718
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173709
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the Soviet deportations, Sybir, the Second World
dc.subject.plpl
Deportacje sowieckie, Sybir, II wojna światowa.
dc.titlepl
"Deportacje sowieckie w czasie II wojny światowej w świetle relacji Sybiraków zamieszkałych obecnie powiat jarosławski."
dc.title.alternativepl
Soviet deportations during the Second World War told by the people from Sybir living at present in the Jarosław Country.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available