DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

licenciate
dc.abstract.enLocal investments are the one of the most important targets of commune. Development, improvement of infrastructure and habitants living standard are the main aims in a long perspective . In the recent years communes in Poland have been changing in a good way. It was possible because of financing from European Union’s funds, which become possible due to Poland membership to European Union from 2004.The main purpose is to focus on investments in polish communes and importance of the European Union’s funds in this investments. The first chapter relates to local government, its division, genesis and substance. Next chapter concentrates on commune, its budget and investment strategy. The third chapter talk about realized and planned investments and also budget of commune Węgierska Górka. There is also marked a contribution from European Union’s fund in this investments.pl
dc.abstract.plInwestycje lokalne są jednym z najważniejszych zadań gminy, która w perspektywie przyszłości chce rozwijać się, poprawiać poziom swojej infrastruktury oraz standard życia mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat widać jak zmieniają się polskie gminy dzięki odpowiednio dobranym dla siebie strategiom rozwoju, które mogą realizować dzięki m.in. funduszom Unii Europejskiej. Stało się to możliwe dzięki członkostwu Polski we wspólnocie od roku 2004. Głównym założeniem mojej pracy jest skupienie się na inwestycjach samorządów gminnych w Polsce oraz roli funduszy unijnych w tych przedsięwzięciach. Pierwszy rozdział dotyczy ogółem samorządu terytorialnego w Polsce, jego podziału, istoty oraz roli jaką pełni w nim gmina. Kolejny rozdział skupia się już typowo na gminie, jej budżecie oraz polityce inwestycyjnej. W rozdziale trzecim ujęte zostały plany inwestycyjne, budżet oraz zrealizowane już inwestycje Gminy Węgierska Górka. Zaznaczone zostały również udziały funduszy unijnych w tych inwestycjach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.contributor.authorGrzegorzek, Błażejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBujak, Kazimierz - 127472 pl
dc.contributor.reviewerKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:22:30Z
dc.date.available2020-07-25T06:22:30Z
dc.date.submitted2014-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-92692-126703pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200821
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOMMUNE - COMMUNE INVESTMENTS - FINANCING OF LOCAL INVESTMENTS - EUROPEAN UNION’S FUNDSpl
dc.subject.plGMINA – INWESTYCJE GMIN - FINANSOWANIE INWESTYCJI GMIN - FUNDUSZE UNIJNEpl
dc.titleDZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKApl
dc.title.alternativeTHE INVESTMENT ACTIVITIES OF COMMUNES USING EUROPEAN UNION'S FUNDS ON THE EXAMPLE OF WĘGIERSKA GÓRKApl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Local investments are the one of the most important targets of commune. Development, improvement of infrastructure and habitants living standard are the main aims in a long perspective . In the recent years communes in Poland have been changing in a good way. It was possible because of financing from European Union’s funds, which become possible due to Poland membership to European Union from 2004.The main purpose is to focus on investments in polish communes and importance of the European Union’s funds in this investments. The first chapter relates to local government, its division, genesis and substance. Next chapter concentrates on commune, its budget and investment strategy. The third chapter talk about realized and planned investments and also budget of commune Węgierska Górka. There is also marked a contribution from European Union’s fund in this investments.
dc.abstract.plpl
Inwestycje lokalne są jednym z najważniejszych zadań gminy, która w perspektywie przyszłości chce rozwijać się, poprawiać poziom swojej infrastruktury oraz standard życia mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat widać jak zmieniają się polskie gminy dzięki odpowiednio dobranym dla siebie strategiom rozwoju, które mogą realizować dzięki m.in. funduszom Unii Europejskiej. Stało się to możliwe dzięki członkostwu Polski we wspólnocie od roku 2004. Głównym założeniem mojej pracy jest skupienie się na inwestycjach samorządów gminnych w Polsce oraz roli funduszy unijnych w tych przedsięwzięciach. Pierwszy rozdział dotyczy ogółem samorządu terytorialnego w Polsce, jego podziału, istoty oraz roli jaką pełni w nim gmina. Kolejny rozdział skupia się już typowo na gminie, jej budżecie oraz polityce inwestycyjnej. W rozdziale trzecim ujęte zostały plany inwestycyjne, budżet oraz zrealizowane już inwestycje Gminy Węgierska Górka. Zaznaczone zostały również udziały funduszy unijnych w tych inwestycjach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.contributor.authorpl
Grzegorzek, Błażej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bujak, Kazimierz - 127472
dc.contributor.reviewerpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:22:30Z
dc.date.available
2020-07-25T06:22:30Z
dc.date.submittedpl
2014-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-92692-126703
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200821
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COMMUNE - COMMUNE INVESTMENTS - FINANCING OF LOCAL INVESTMENTS - EUROPEAN UNION’S FUNDS
dc.subject.plpl
GMINA – INWESTYCJE GMIN - FINANSOWANIE INWESTYCJI GMIN - FUNDUSZE UNIJNE
dc.titlepl
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMIN Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
dc.title.alternativepl
THE INVESTMENT ACTIVITIES OF COMMUNES USING EUROPEAN UNION'S FUNDS ON THE EXAMPLE OF WĘGIERSKA GÓRKA
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Olsztyn
1
Szczecin
1
Wegierska Gorka
1

No access

No Thumbnail Available