Kapitał społeczny mieszkańców osiedli grodzonych jako problem badawczy

licenciate
dc.abstract.enThe author in the bachelor's thesis entitled "Social capital of gated communities as a research problem", based on scientific literature and other more common sources of information, described the issues of social capital and gated communities. The object was to explore whether local social capital in gated estates is characterized by non-universal features. Sources were used from many scientific fields like: geography, sociology, regional development, psychology and spatial management. General characteristics of both issues were presented. The local and historical context of the level of social capital in Poland and the methods of its measurement were described. The author discussed in details the causes and effects of the formation and residence of gated estates in Poland and in the world, as well as the paradoxes resulting from the above. The following subjects were discussed: the profile of an inhabitant of a gated housing estate and processes occurring in gated housing estates. The process of ghettoization was described in the context of the subject of the thesis. The results of the studies described in the literature were used, mainly quantitative research conducted through surveys. Social capital in gated estates was described by the author by defining neighborly relations. The role played by persons having influence on the housing estate project was determined, which determines how the housing estate works.pl
dc.abstract.plAutor pracy licencjackiej pod tytułem „Kapitał społeczny mieszkańców osiedli grodzonych jako problem badawczy” na podstawie literatury naukowej i innych źródeł informacji opisał problematykę kapitał społecznego i osiedli grodzonych. Celem było zbadanie czy lokalny kapitał społeczny na osiedlach grodzonych charakteryzuje się nieuniwersalnymi cechami. Wykorzystano źródła wiedzy z wielu dziedzin naukowych: geografii, socjologii, rozwoju regionalnego, psychologii, gospodarki przestrzennej. Przedstawione zostały ogólne charakterystyki obydwu zagadnień. Został opisany kontekst lokalny i historyczny poziomu kapitału społecznego w Polsce oraz metody jego pomiaru. Autor szczegółowo omówił przyczyny i skutki powstawania i zamieszkiwania osiedli grodzonych w Polsce i na świecie oraz wynikające z powyższych paradoksy. Dyskusji poddane zostały profil mieszkańca osiedla grodzonego i procesy zachodzące na osiedlach grodzonych. Opisany w kontekście tematu pracy został proces gettoizacji. Posługiwano się wynikami badań opisanych w wykorzystanej literaturze, głównie badania ilościowe wykonywane na podstawie ankiet. Kapitał społeczny na osiedlach grodzonych został przez autora opisany także przez określenie relacji sąsiedzkich. Określona została rola jaką pełnią osoby mające wpływ na projekt osiedla, który determinuje to jak dane osiedle funkcjonuje.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorTwardosz, Józef Robert - 102528 pl
dc.contributor.authorJabłoński, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerTwardosz, Józef Robert - 102528 pl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:20:16Z
dc.date.available2020-10-20T19:20:16Z
dc.date.submitted2020-09-16pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-141346-246240pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249139
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial capital, local social capital, gated estates, neighborly relations, ghettoizationpl
dc.subject.plkapitał społeczny, lokalny kapitał społeczny, osiedla grodzone, relacje sąsiedzkie, gettoizacjapl
dc.titleKapitał społeczny mieszkańców osiedli grodzonych jako problem badawczypl
dc.title.alternativeSocial capital of gated communities as a research problempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author in the bachelor's thesis entitled "Social capital of gated communities as a research problem", based on scientific literature and other more common sources of information, described the issues of social capital and gated communities. The object was to explore whether local social capital in gated estates is characterized by non-universal features. Sources were used from many scientific fields like: geography, sociology, regional development, psychology and spatial management. General characteristics of both issues were presented. The local and historical context of the level of social capital in Poland and the methods of its measurement were described. The author discussed in details the causes and effects of the formation and residence of gated estates in Poland and in the world, as well as the paradoxes resulting from the above. The following subjects were discussed: the profile of an inhabitant of a gated housing estate and processes occurring in gated housing estates. The process of ghettoization was described in the context of the subject of the thesis. The results of the studies described in the literature were used, mainly quantitative research conducted through surveys. Social capital in gated estates was described by the author by defining neighborly relations. The role played by persons having influence on the housing estate project was determined, which determines how the housing estate works.
dc.abstract.plpl
Autor pracy licencjackiej pod tytułem „Kapitał społeczny mieszkańców osiedli grodzonych jako problem badawczy” na podstawie literatury naukowej i innych źródeł informacji opisał problematykę kapitał społecznego i osiedli grodzonych. Celem było zbadanie czy lokalny kapitał społeczny na osiedlach grodzonych charakteryzuje się nieuniwersalnymi cechami. Wykorzystano źródła wiedzy z wielu dziedzin naukowych: geografii, socjologii, rozwoju regionalnego, psychologii, gospodarki przestrzennej. Przedstawione zostały ogólne charakterystyki obydwu zagadnień. Został opisany kontekst lokalny i historyczny poziomu kapitału społecznego w Polsce oraz metody jego pomiaru. Autor szczegółowo omówił przyczyny i skutki powstawania i zamieszkiwania osiedli grodzonych w Polsce i na świecie oraz wynikające z powyższych paradoksy. Dyskusji poddane zostały profil mieszkańca osiedla grodzonego i procesy zachodzące na osiedlach grodzonych. Opisany w kontekście tematu pracy został proces gettoizacji. Posługiwano się wynikami badań opisanych w wykorzystanej literaturze, głównie badania ilościowe wykonywane na podstawie ankiet. Kapitał społeczny na osiedlach grodzonych został przez autora opisany także przez określenie relacji sąsiedzkich. Określona została rola jaką pełnią osoby mające wpływ na projekt osiedla, który determinuje to jak dane osiedle funkcjonuje.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Twardosz, Józef Robert - 102528
dc.contributor.authorpl
Jabłoński, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Twardosz, Józef Robert - 102528
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:20:16Z
dc.date.available
2020-10-20T19:20:16Z
dc.date.submittedpl
2020-09-16
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-141346-246240
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249139
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social capital, local social capital, gated estates, neighborly relations, ghettoization
dc.subject.plpl
kapitał społeczny, lokalny kapitał społeczny, osiedla grodzone, relacje sąsiedzkie, gettoizacja
dc.titlepl
Kapitał społeczny mieszkańców osiedli grodzonych jako problem badawczy
dc.title.alternativepl
Social capital of gated communities as a research problem
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Rybarzowice
6
Gdynia
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Grójec
1
Jeziorko
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available