Fuzje i przejecia w polskim sektorze bankowym po kryzysie na przykladzie ekspansji banku Santander

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present and analyze mergers and acquisitions after the financial crisis based on the expansion of the bank Santander. The crisis has highlighted a number of shortcomings and low efficiency systems and surveillance tools. The thesis discusses the current shape of the Polish banking sector, as well as legislative and regulatory changes tailored to the needs of the internal audit, the external and the entire financial market. It also drew attention to the motives for making mergers and acquisitions. Important was also the legal and organizational aspects. A highlight of this study was to describe the fastest and most spectacular expansion of the Santander bank. From a small and insignificant institution in a few years to become one of the strongest banks in the financial market. Santander Consumer Bank has adopted the right strategy and used the time that favored the merger and acquisition transaction. As a result acquired two large banks and created one that occupies the third place in terms of assets. The resulting bank can compete with the strongest and is undoubtedly a big impact on prices and product offering. In the paper the analysis of the above transactions and presents their implications for the banking sector. The issue that is the subject of work reveals future trends and processes that will undoubtedly change the appearance and distribution of power in the whole structure of the bank.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest przedstawienie i zanalizowanie transakcji fuzji i przejęć po kryzysie finansowym na przykładzie ekspansji banku Santander. Kryzys ten uwidocznił szereg zaniedbań oraz małą skuteczność systemów i narzędzi nadzoru. W pracy omówiono obecny kształt polskiego sektora bankowego, a także zmiany prawne i regulacyjne dostosowywane do potrzeb kontroli wewnętrznej, zewnętrznej oraz całego rynku finansowego. Zwrócono również uwagę na motywy dokonywania fuzji i przejęć. Ważne były również aspekty prawne i organizacyjne. Punktem głównym pracy było opisanie najszybszej oraz najbardziej spektakularnej ekspansji prowadzonej przez bank Santander. Z małej oraz mało znaczącej instytucji w ciągu kilku lat stał się jednym z silniejszych banków na rynku finansowym. Santander Consumer Bank przyjął odpowiednią strategię i wykorzystał czas który sprzyjał transakcją fuzji i przejęć. Dzięki temu przejął dwa duże banki i stworzył jeden, który plasuje się na trzecim miejscu pod względem aktywów. Powstały bank może konkurować z najsilniejszymi i ma niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie się cen i oferowanie produktów. W trakcie pracy dokonano analizy przebiegu powyższych transakcji oraz przedstawiono ich konsekwencje dla sektora bankowego. Problematyka będąca przedmiotem pracy ukazuje tendencje oraz przyszłe procesy, które niewątpliwie będą zmieniać wygląd oraz podział sił w całej strukturze bankowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.contributor.authorBętkowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:33:05Z
dc.date.available2020-07-24T17:33:05Z
dc.date.submitted2013-07-04pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-76258-150303pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188922
dc.languagepolpl
dc.subject.enmerger – acquisition- banking sector - regulationspl
dc.subject.plfuzja - przejęcie - kryzys finansowy - regulacjepl
dc.titleFuzje i przejecia w polskim sektorze bankowym po kryzysie na przykladzie ekspansji banku Santanderpl
dc.title.alternativemergers and acquisitions after the financial crisis based on the expansion of the bank Santander.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present and analyze mergers and acquisitions after the financial crisis based on the expansion of the bank Santander. The crisis has highlighted a number of shortcomings and low efficiency systems and surveillance tools. The thesis discusses the current shape of the Polish banking sector, as well as legislative and regulatory changes tailored to the needs of the internal audit, the external and the entire financial market. It also drew attention to the motives for making mergers and acquisitions. Important was also the legal and organizational aspects. A highlight of this study was to describe the fastest and most spectacular expansion of the Santander bank. From a small and insignificant institution in a few years to become one of the strongest banks in the financial market. Santander Consumer Bank has adopted the right strategy and used the time that favored the merger and acquisition transaction. As a result acquired two large banks and created one that occupies the third place in terms of assets. The resulting bank can compete with the strongest and is undoubtedly a big impact on prices and product offering. In the paper the analysis of the above transactions and presents their implications for the banking sector. The issue that is the subject of work reveals future trends and processes that will undoubtedly change the appearance and distribution of power in the whole structure of the bank.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie i zanalizowanie transakcji fuzji i przejęć po kryzysie finansowym na przykładzie ekspansji banku Santander. Kryzys ten uwidocznił szereg zaniedbań oraz małą skuteczność systemów i narzędzi nadzoru. W pracy omówiono obecny kształt polskiego sektora bankowego, a także zmiany prawne i regulacyjne dostosowywane do potrzeb kontroli wewnętrznej, zewnętrznej oraz całego rynku finansowego. Zwrócono również uwagę na motywy dokonywania fuzji i przejęć. Ważne były również aspekty prawne i organizacyjne. Punktem głównym pracy było opisanie najszybszej oraz najbardziej spektakularnej ekspansji prowadzonej przez bank Santander. Z małej oraz mało znaczącej instytucji w ciągu kilku lat stał się jednym z silniejszych banków na rynku finansowym. Santander Consumer Bank przyjął odpowiednią strategię i wykorzystał czas który sprzyjał transakcją fuzji i przejęć. Dzięki temu przejął dwa duże banki i stworzył jeden, który plasuje się na trzecim miejscu pod względem aktywów. Powstały bank może konkurować z najsilniejszymi i ma niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie się cen i oferowanie produktów. W trakcie pracy dokonano analizy przebiegu powyższych transakcji oraz przedstawiono ich konsekwencje dla sektora bankowego. Problematyka będąca przedmiotem pracy ukazuje tendencje oraz przyszłe procesy, które niewątpliwie będą zmieniać wygląd oraz podział sił w całej strukturze bankowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.contributor.authorpl
Bętkowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:33:05Z
dc.date.available
2020-07-24T17:33:05Z
dc.date.submittedpl
2013-07-04
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-76258-150303
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188922
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
merger – acquisition- banking sector - regulations
dc.subject.plpl
fuzja - przejęcie - kryzys finansowy - regulacje
dc.titlepl
Fuzje i przejecia w polskim sektorze bankowym po kryzysie na przykladzie ekspansji banku Santander
dc.title.alternativepl
mergers and acquisitions after the financial crisis based on the expansion of the bank Santander.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Dublin
3
Warsaw
3
Krakow
2
Tarnowskie Gory
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Nuremberg
1
Poznan
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available