Farmaceutyki w środowisku naturalnym

licenciate
dc.abstract.enProgress in pharmacy means discovering of new medicines and improving drugs forms, which increased the humans and animals health in case of many diseases. There leads to the release of drugs active substances into the environment, especially that pharmaceuticals usually contain more than one active substances. These substances in living organisms may undergo different chemical processes that change their structure or biological activity. The presence of a large amounts of such compounds derived from drugs in the natural environment may lead to the arising resistance to these substances in bacteria, and hence the need of constant changes of pharmaceuticals used to fight against these bacteria. Biologically active substances are found in the air, soil and water, thus may affect negatively the organisms living there; they are derived between others from communal wastewaters. That is why the sewage treatment plant are so important – they are places, where wastewaters are cleaned, also from pharmaceutics, and goes to ecosystems.pl
dc.abstract.plPostęp w farmacji oznacza odkrywanie nowych leków jak i udoskonalanie postaci leków znanych od dawna, co poprawia kondycję zdrowotną ludzi i zwierząt w przypadku wielu chorób. Jednakże, przyjmowanie leków prowadzi do przedostawania się do środowiska substancji czynnych zawartych w lekach, zwłaszcza, że farmaceutyki często zawierają więcej niż jedną substancję czynną. Substancje czynne w organizmie mogą przechodzić szereg procesów chemicznych, zmieniających ich strukturę czy aktywność biologiczną. Obecność dużej ilości związków pochodzących z leków w środowisku naturalnym może prowadzić do pojawienia się oporności na te substancje u bakterii, a co za tym idzie, potrzebę ciągłych zmian stosowanych do ich zwalczania farmaceutyków. Substancje czynne leków są znajdowane w powietrzu, glebie i wodzie, przez co mogą negatywnie oddziaływać na organizmy w nich żyjące, a trafiają do środowiska między innymi ze ściekami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest praca oczyszczalni – miejsca, w którym ścieki komunalne są oczyszczane, również z farmaceutyków, a następnie trafiają do ekosystemów.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.contributor.authorBuras, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.contributor.reviewerFyda, Janusz - 127969 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:51:50Z
dc.date.available2020-10-20T18:51:50Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138717-244690pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248846
dc.languagepolpl
dc.subject.enpharmaceuticals, natural environment, pollution, PPCPs, water environmentpl
dc.subject.plfarmaceutyki, środowisko naturalne, zanieczyszczenie, PPCPs, środowisko wodnepl
dc.titleFarmaceutyki w środowisku naturalnympl
dc.title.alternativePharmaceuticals in the natural environmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Progress in pharmacy means discovering of new medicines and improving drugs forms, which increased the humans and animals health in case of many diseases. There leads to the release of drugs active substances into the environment, especially that pharmaceuticals usually contain more than one active substances. These substances in living organisms may undergo different chemical processes that change their structure or biological activity. The presence of a large amounts of such compounds derived from drugs in the natural environment may lead to the arising resistance to these substances in bacteria, and hence the need of constant changes of pharmaceuticals used to fight against these bacteria. Biologically active substances are found in the air, soil and water, thus may affect negatively the organisms living there; they are derived between others from communal wastewaters. That is why the sewage treatment plant are so important – they are places, where wastewaters are cleaned, also from pharmaceutics, and goes to ecosystems.
dc.abstract.plpl
Postęp w farmacji oznacza odkrywanie nowych leków jak i udoskonalanie postaci leków znanych od dawna, co poprawia kondycję zdrowotną ludzi i zwierząt w przypadku wielu chorób. Jednakże, przyjmowanie leków prowadzi do przedostawania się do środowiska substancji czynnych zawartych w lekach, zwłaszcza, że farmaceutyki często zawierają więcej niż jedną substancję czynną. Substancje czynne w organizmie mogą przechodzić szereg procesów chemicznych, zmieniających ich strukturę czy aktywność biologiczną. Obecność dużej ilości związków pochodzących z leków w środowisku naturalnym może prowadzić do pojawienia się oporności na te substancje u bakterii, a co za tym idzie, potrzebę ciągłych zmian stosowanych do ich zwalczania farmaceutyków. Substancje czynne leków są znajdowane w powietrzu, glebie i wodzie, przez co mogą negatywnie oddziaływać na organizmy w nich żyjące, a trafiają do środowiska między innymi ze ściekami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest praca oczyszczalni – miejsca, w którym ścieki komunalne są oczyszczane, również z farmaceutyków, a następnie trafiają do ekosystemów.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.contributor.authorpl
Buras, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.contributor.reviewerpl
Fyda, Janusz - 127969
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:51:50Z
dc.date.available
2020-10-20T18:51:50Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138717-244690
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248846
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pharmaceuticals, natural environment, pollution, PPCPs, water environment
dc.subject.plpl
farmaceutyki, środowisko naturalne, zanieczyszczenie, PPCPs, środowisko wodne
dc.titlepl
Farmaceutyki w środowisku naturalnym
dc.title.alternativepl
Pharmaceuticals in the natural environment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Krakow
6
Włocławek
5
Kwidzyn
4
Gdansk
3
Poznan
3
Strzelce Gorne
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Lodz
2
Nowogrodziec
2

No access

No Thumbnail Available