Metafora pojęciowa jako narzędzie konstruowania wizerunku uchodźców. Na podstawie zawartości polskich tygodników opinii z lat 2015-2018

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is an analysis of conceptual metaphors used to construct image of a refugee, used in polish newsweeklies. In the theoretical part of the thesis I introduced and characterized scientific tools used to recreate these metaphors – functioning in the brackets of cognitive linguistics Lakoff’s and Johnson’s theory of metaphor and the theory of lingual image of the world. To display the changes of meaning which happen because of the usage of metaphors, I also presented lexicographical, legal and sociological definitions of a term "refugee". In scientific part I gave to analysis conceptual metaphors found by me and also pointed their probable genesis.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest analiza metafor pojęciowych wykorzystywanych do konstruowania wizerunku uchodźcy, użytych w polskich tygodnikach opinii. W teoretycznej części pracy przedstawiłam i scharakteryzowałam narzędzia badawcze służące odtworzeniu tych metafor – funkcjonującą w ramach językoznawstwa kognitywnego teorię metafory Lakoffa i Johnsona oraz teorię Językowego Obrazu Świata. Dla ukazania zmian znaczeniowych, do których dochodzi za pomocą wykorzystania metafor, przedstawiłam również słownikowe, prawne i socjologiczne definicje terminu "uchodźca". W części badawczej analizie poddałam odnalezione przeze mnie metafory pojęciowe oraz wskazałam ich prawdopodobną genezę.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorAntas, Jolanta - 127134 pl
dc.contributor.authorKlimasara, Emiliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerAntas, Jolanta - 127134 pl
dc.contributor.reviewerDrabik, Beata - 173717 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:45:41Z
dc.date.available2020-07-28T01:45:41Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyretoryka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-134537-197364pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236742
dc.languagepolpl
dc.subject.enConceptual metaphors, lingual image of the world, cognitive linguistics , refugee, immigrantpl
dc.subject.plmetafory pojęciowe, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, uchodźca, imigrantpl
dc.titleMetafora pojęciowa jako narzędzie konstruowania wizerunku uchodźców. Na podstawie zawartości polskich tygodników opinii z lat 2015-2018pl
dc.title.alternativeConteptual Metaphor as a Tool in Constructing Refugees` Image on the Grounds of Polish Newsweeklies from 2015-2018pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is an analysis of conceptual metaphors used to construct image of a refugee, used in polish newsweeklies. In the theoretical part of the thesis I introduced and characterized scientific tools used to recreate these metaphors – functioning in the brackets of cognitive linguistics Lakoff’s and Johnson’s theory of metaphor and the theory of lingual image of the world. To display the changes of meaning which happen because of the usage of metaphors, I also presented lexicographical, legal and sociological definitions of a term "refugee". In scientific part I gave to analysis conceptual metaphors found by me and also pointed their probable genesis.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest analiza metafor pojęciowych wykorzystywanych do konstruowania wizerunku uchodźcy, użytych w polskich tygodnikach opinii. W teoretycznej części pracy przedstawiłam i scharakteryzowałam narzędzia badawcze służące odtworzeniu tych metafor – funkcjonującą w ramach językoznawstwa kognitywnego teorię metafory Lakoffa i Johnsona oraz teorię Językowego Obrazu Świata. Dla ukazania zmian znaczeniowych, do których dochodzi za pomocą wykorzystania metafor, przedstawiłam również słownikowe, prawne i socjologiczne definicje terminu "uchodźca". W części badawczej analizie poddałam odnalezione przeze mnie metafory pojęciowe oraz wskazałam ich prawdopodobną genezę.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Antas, Jolanta - 127134
dc.contributor.authorpl
Klimasara, Emilia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Antas, Jolanta - 127134
dc.contributor.reviewerpl
Drabik, Beata - 173717
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:45:41Z
dc.date.available
2020-07-28T01:45:41Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
retoryka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-134537-197364
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236742
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Conceptual metaphors, lingual image of the world, cognitive linguistics , refugee, immigrant
dc.subject.plpl
metafory pojęciowe, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, uchodźca, imigrant
dc.titlepl
Metafora pojęciowa jako narzędzie konstruowania wizerunku uchodźców. Na podstawie zawartości polskich tygodników opinii z lat 2015-2018
dc.title.alternativepl
Conteptual Metaphor as a Tool in Constructing Refugees` Image on the Grounds of Polish Newsweeklies from 2015-2018
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bytom
3
Gdansk
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Sosnowiec
1
Wieniawa
1

No access

No Thumbnail Available