Zmiana formatu radiowego w obliczu prosumentów na przykładzie Rock Radia

master
dc.abstract.enThe main aim of this thesis is to analyze the present role of a radio listener and explore his influence on radio management. In order to specify the research I conducted a case study of Rock Radio station in dynamic moment of changing its radio format. It was necessary to see into concept of radio format itself as well as analysis of present situation of media in general. All the gained information led to a conclusion that tools that are currently available such as social media, and new communication practices enable interactions and encourage users impact on media enterprises and their decisions.pl
dc.abstract.plCelem poniższej pracy jest analiza obecnej roli słuchacza jako prosumenta oraz zbadanie jego wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym jakim jest radio. Dla uściślenia badania przeprowadzone zostało case study konkretnej stacji – Rock Radia, w dynamicznym momencie zmiany formatu. Konieczne było uprzednie przyjrzenie się pojęciu formatu radiowego oraz analiza współczesnej sytuacji mediów oraz ich konwergencji. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły na wysnucie wniosku, iż dostępne obecnie narzędzia, takie jak media społecznościowe, oraz nowe praktyki komunikacyjne umożliwiają odbiorcy interakcje oraz sprzyjają oddziaływaniu na przedsiębiorstwo medialne i jego decyzje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKreft, Janpl
dc.contributor.authorDrzewiecka, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKreft, Janpl
dc.contributor.reviewerBatko, Roman - 161416 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:37:53Z
dc.date.available2020-07-26T17:37:53Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-100496-126497pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207594
dc.languagepolpl
dc.subject.enRADIO – RADIO FORMAT – PROSUMER – NEW MEDIA - CONVERGENCEpl
dc.subject.plRADIO – FORMAT RADIOWY – PROSUMENT – NOWE MEDIA – KONWERGENCJApl
dc.titleZmiana formatu radiowego w obliczu prosumentów na przykładzie Rock Radiapl
dc.title.alternativeChange of radio format in the face of prosumers - exemplified with Rock Radiopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis is to analyze the present role of a radio listener and explore his influence on radio management. In order to specify the research I conducted a case study of Rock Radio station in dynamic moment of changing its radio format. It was necessary to see into concept of radio format itself as well as analysis of present situation of media in general. All the gained information led to a conclusion that tools that are currently available such as social media, and new communication practices enable interactions and encourage users impact on media enterprises and their decisions.
dc.abstract.plpl
Celem poniższej pracy jest analiza obecnej roli słuchacza jako prosumenta oraz zbadanie jego wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym jakim jest radio. Dla uściślenia badania przeprowadzone zostało case study konkretnej stacji – Rock Radia, w dynamicznym momencie zmiany formatu. Konieczne było uprzednie przyjrzenie się pojęciu formatu radiowego oraz analiza współczesnej sytuacji mediów oraz ich konwergencji. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły na wysnucie wniosku, iż dostępne obecnie narzędzia, takie jak media społecznościowe, oraz nowe praktyki komunikacyjne umożliwiają odbiorcy interakcje oraz sprzyjają oddziaływaniu na przedsiębiorstwo medialne i jego decyzje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kreft, Jan
dc.contributor.authorpl
Drzewiecka, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kreft, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Batko, Roman - 161416
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:37:53Z
dc.date.available
2020-07-26T17:37:53Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-100496-126497
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207594
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
RADIO – RADIO FORMAT – PROSUMER – NEW MEDIA - CONVERGENCE
dc.subject.plpl
RADIO – FORMAT RADIOWY – PROSUMENT – NOWE MEDIA – KONWERGENCJA
dc.titlepl
Zmiana formatu radiowego w obliczu prosumentów na przykładzie Rock Radia
dc.title.alternativepl
Change of radio format in the face of prosumers - exemplified with Rock Radio
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available