Formacja młodego emigranta. W rozmowie z Włodkiem Goldkornem.

master
dc.abstract.enConsisting of five chapters, the thesis analyses the fate and sense of belonging of Włodek Goldkorn – an Italian writer and journalist of Jewish origin who left Poland during the exodus of emigration in 1968. The aim of the work was to show the process of formation of a young man as an emigrant against the background of historical processes in Poland and Israel. Analysis grounded in a theoretical-empirical construction that uses retrospective biographical research is the main research problem. Włodek Goldkorn’s attempt to describe and define the specificity of his identity combines perspectives from historical, sociological and psychological sciences within the framework of qualitative research. The sources of the work are: two autobiographical books, interviews conducted in Florence during private meetings and statements by Włodek Goldkorn for Polish and Italian media, which allows to obtain a complete biographical and identity picture. The work used materials mainly in Italian and Polish, as well as in English, Hebrew and French. Studies have shown the influence of upbringing and childhood years spent in Poland and Israel on the formation of Włodek Goldkorn’s psychosocial self-definition.pl
dc.abstract.plSkładająca się z pięciu rozdziałów praca dotyczy analizy losów i poczucia przynależności Włodka Goldkorna – włoskiego pisarza i dziennikarza pochodzenia żydowskiego, który opuścił Polskę podczas exodusu emigracyjnego w 1968 roku. Celem pracy było ukazanie procesu formowania się młodego człowieka jako emigranta na tle procesów historycznych w Polsce i Izraelu. Analiza ugruntowana teoretyczno-empiryczną konstrukcją, która korzysta z retrospektywnych badań biograficznych stanowi główny problem badawczy. Próba opisania i określenia specyfiki tożsamości Włodka Goldkorna łączy perspektywy z zakresu nauk historycznych, socjologicznych i psychologicznych w ramach badań jakościowych. Źródła pracy stanowią: dwie książki bohatera o charakterze autobiograficznym, wywiady przeprowadzone we Florencji podczas prywatnych spotkań oraz wypowiedzi Włodka Goldkorna dla polskich i włoskich mediów, co pozwala uzyskać pełen obraz biograficzno-tożsamościowy. W pracy wykorzystano materiały przede wszystkim w języku włoskim i polskim, a także w języku angielskim, hebrajskim i francuskim. Badania dowiodły wpływu wychowania i lat dziecięco-młodzieńczych spędzonych w Polsce i Izraelu na kształtowanie się psychospołecznej autodefinicji Włodka Goldkorna.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKaźmierczyk, Adam - 100783 pl
dc.contributor.authorKulig, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKaźmierczyk, Adam - 100783 pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Ewapl
dc.date.accessioned2023-10-06T21:52:05Z
dc.date.available2023-10-06T21:52:05Z
dc.date.submitted2023-10-05pl
dc.fieldofstudyjudaistykapl
dc.identifier.apddiploma-170605-229236pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320671
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarch 1968, identity, oral historypl
dc.subject.plMarzec 1968, tożsamość, historia mówionapl
dc.titleFormacja młodego emigranta. W rozmowie z Włodkiem Goldkornem.pl
dc.title.alternativeThe formation of a young emigrant. In a conversation with Włodek Goldkorn.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Consisting of five chapters, the thesis analyses the fate and sense of belonging of Włodek Goldkorn – an Italian writer and journalist of Jewish origin who left Poland during the exodus of emigration in 1968. The aim of the work was to show the process of formation of a young man as an emigrant against the background of historical processes in Poland and Israel. Analysis grounded in a theoretical-empirical construction that uses retrospective biographical research is the main research problem. Włodek Goldkorn’s attempt to describe and define the specificity of his identity combines perspectives from historical, sociological and psychological sciences within the framework of qualitative research. The sources of the work are: two autobiographical books, interviews conducted in Florence during private meetings and statements by Włodek Goldkorn for Polish and Italian media, which allows to obtain a complete biographical and identity picture. The work used materials mainly in Italian and Polish, as well as in English, Hebrew and French. Studies have shown the influence of upbringing and childhood years spent in Poland and Israel on the formation of Włodek Goldkorn’s psychosocial self-definition.
dc.abstract.plpl
Składająca się z pięciu rozdziałów praca dotyczy analizy losów i poczucia przynależności Włodka Goldkorna – włoskiego pisarza i dziennikarza pochodzenia żydowskiego, który opuścił Polskę podczas exodusu emigracyjnego w 1968 roku. Celem pracy było ukazanie procesu formowania się młodego człowieka jako emigranta na tle procesów historycznych w Polsce i Izraelu. Analiza ugruntowana teoretyczno-empiryczną konstrukcją, która korzysta z retrospektywnych badań biograficznych stanowi główny problem badawczy. Próba opisania i określenia specyfiki tożsamości Włodka Goldkorna łączy perspektywy z zakresu nauk historycznych, socjologicznych i psychologicznych w ramach badań jakościowych. Źródła pracy stanowią: dwie książki bohatera o charakterze autobiograficznym, wywiady przeprowadzone we Florencji podczas prywatnych spotkań oraz wypowiedzi Włodka Goldkorna dla polskich i włoskich mediów, co pozwala uzyskać pełen obraz biograficzno-tożsamościowy. W pracy wykorzystano materiały przede wszystkim w języku włoskim i polskim, a także w języku angielskim, hebrajskim i francuskim. Badania dowiodły wpływu wychowania i lat dziecięco-młodzieńczych spędzonych w Polsce i Izraelu na kształtowanie się psychospołecznej autodefinicji Włodka Goldkorna.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kaźmierczyk, Adam - 100783
dc.contributor.authorpl
Kulig, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Kaźmierczyk, Adam - 100783
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Ewa
dc.date.accessioned
2023-10-06T21:52:05Z
dc.date.available
2023-10-06T21:52:05Z
dc.date.submittedpl
2023-10-05
dc.fieldofstudypl
judaistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-170605-229236
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320671
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
March 1968, identity, oral history
dc.subject.plpl
Marzec 1968, tożsamość, historia mówiona
dc.titlepl
Formacja młodego emigranta. W rozmowie z Włodkiem Goldkornem.
dc.title.alternativepl
The formation of a young emigrant. In a conversation with Włodek Goldkorn.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections