Organizacja społeczna jako podmiot postępowania administracyjnego

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is the participation of social organizations in administrative proceedings. The thesis shows different roles which might be played by such organizations – either as administrative bodies conducting administrative proceeding, or as parties or other participants of this proceeding. What is more, the concept of social organization is the basic issue mentioned at the beginning of these considerations. It is based on regulations of administrative law. The whole thesis is focused on regulations of the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure. KPA – the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedurepl
dc.abstract.plW niniejszej pracy została opisana organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym. Może ona występować w postępowaniu w rożnych formach. Takich jak organ prowadzący postępowanie, strona postępowania, czy uczestnik na prawach strony. W pracy zostały opisane wszystkie powyższe formy. Praca zawiera trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przybliżone zostało pojęcie organizacji społecznej oraz zostały przedstawione jej typy, na tle wybranych regulacji prawa administracyjnego materialnego. Drugi rozdział traktuje o organizacji społecznej jako organie prowadzącym postępowanie, z uwzględnieniem jego kompetencji. W trzecim rozdziale zostało omówione pojęcie strony postępowania oraz pojęcie organizacji, występującej w postępowaniu administracyjnym jako strona tego postępowania, bądź uczestnik na prawach strony. Rozważania pracy skupiają się głownie na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. W pracy zostały zawarte wszystkie podstawowe aspekty udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym.KPA - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629)pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKamiński, Marcin - 186321 pl
dc.contributor.authorSkowron, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKamiński, Marcin - 186321 pl
dc.contributor.reviewerRomańska, Marta - 131689 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:28:23Z
dc.date.available2020-07-27T14:28:23Z
dc.date.submitted2018-10-03pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-121880-135941pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226360
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative law, social organization, administrative procedure, participationpl
dc.subject.plprawo administracyjne, organizacja społeczna, postępowanie administracyjne, organ prowadzący postępowanie, strona postępowania, uczestnik na prawach strony, kompetencja ogólna, kompetencja szczególnapl
dc.titleOrganizacja społeczna jako podmiot postępowania administracyjnegopl
dc.title.alternativeThe social organization as a participant in administrative proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is the participation of social organizations in administrative proceedings. The thesis shows different roles which might be played by such organizations – either as administrative bodies conducting administrative proceeding, or as parties or other participants of this proceeding. What is more, the concept of social organization is the basic issue mentioned at the beginning of these considerations. It is based on regulations of administrative law. The whole thesis is focused on regulations of the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure. KPA – the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy została opisana organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym. Może ona występować w postępowaniu w rożnych formach. Takich jak organ prowadzący postępowanie, strona postępowania, czy uczestnik na prawach strony. W pracy zostały opisane wszystkie powyższe formy. Praca zawiera trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przybliżone zostało pojęcie organizacji społecznej oraz zostały przedstawione jej typy, na tle wybranych regulacji prawa administracyjnego materialnego. Drugi rozdział traktuje o organizacji społecznej jako organie prowadzącym postępowanie, z uwzględnieniem jego kompetencji. W trzecim rozdziale zostało omówione pojęcie strony postępowania oraz pojęcie organizacji, występującej w postępowaniu administracyjnym jako strona tego postępowania, bądź uczestnik na prawach strony. Rozważania pracy skupiają się głownie na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. W pracy zostały zawarte wszystkie podstawowe aspekty udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym.KPA - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629)
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kamiński, Marcin - 186321
dc.contributor.authorpl
Skowron, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kamiński, Marcin - 186321
dc.contributor.reviewerpl
Romańska, Marta - 131689
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:28:23Z
dc.date.available
2020-07-27T14:28:23Z
dc.date.submittedpl
2018-10-03
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-121880-135941
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226360
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative law, social organization, administrative procedure, participation
dc.subject.plpl
prawo administracyjne, organizacja społeczna, postępowanie administracyjne, organ prowadzący postępowanie, strona postępowania, uczestnik na prawach strony, kompetencja ogólna, kompetencja szczególna
dc.titlepl
Organizacja społeczna jako podmiot postępowania administracyjnego
dc.title.alternativepl
The social organization as a participant in administrative proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Sindelfingen
1

No access

No Thumbnail Available