Różnice w skłonności do podejmowania ryzyka w zależności od poglądów politycznych

master
dc.abstract.enThe study aimed to measure the risk propensity in relation to political views. It was assumed that people with right-wing views would be less willing to take social risk as conservatives on the social axis, while they would be much more willing to take financial risk (as opposed to left-wing people) due to their libertarian economic approach. The analysis also takes into account the approach of both groups - rightists and leftists - to ethical, health and recreational risks. The study was conducted on a group of 185 people using an internet survey. The individual values were measured using complementary methods. The risk was measured using the DOSPERT-Domain Specific Risk Taking scale (Blais, AR, & Weber, EU 2006) and with the probabilistic questions regarding financial preferences (Tyszka, T., & Domurat, A. 2004), while political beliefs were measured by self-identification on the right-left and liberalism-conservatism spectrum (10-item Likert scales), as well as through the Political Beliefs Questionnaire (Czarnek, G., Dragon, P., Szwed, P., & Wojciszke, B. 2017). Some of the hypotheses were confirmed: right-wing people turned out to be more inclined to take financial risk, while the left-wing group was more inclined to take social risk for most of the dimensions included.pl
dc.abstract.plPraca miała na celu zmierzenie różnic w skłonnościach do podejmowania ryzyka w zależności od poglądów politycznych. Założono, że osoby o prawicowych poglądach będą mniej skłonne do podejmowania ryzyka społecznego, natomiast będą zdecydowanie chętniej podejmowały ryzyko finansowe (w odróżnieniu od osób o poglądach lewicowych) z uwagi na swoje wolnościowe podejście gospodarcze. W analizie uwzględniono także podejście obydwóch grup- prawicowców i lewicowców- do ryzyka etycznego, zdrowotnego i rekreacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 185 osób za pomocą ankiety internetowej. Poszczególne wartości mierzono uzupełniającymi się metodami, badającymi skłonność do ryzyka oraz poglądy w różnych ujęciach i wymiarach. Ryzyko zostało zmierzone za pomocą kwestionariusza DOSPERT- Domain Specific Risk Taking scale (Blais, A.R.,& Weber, E.U. 2006) oraz przy pomocy pytań probabilistycznych dotyczących preferencji do podejmowania ryzyka finansowego (za: Tyszka,T., & Domurat, A. 2004) natomiast przekonania polityczne mierzone były poprzez autoidentyfikację na spektrum prawica - lewica oraz liberalizm - konserwatyzm (10-itemowe skale Likerta), a także poprzez Kwestionariusz Przekonań Politycznych (Czarnek, G., Dragon,P., Szwed, P., & Wojciszke, B. 2017). Potwierdziła się część z postawionych hipotez: osoby prawicowe okazały się bardziej skłonne do podejmowania ryzyka finansowego, natomiast grupa lewicowa była bardziej skłonna do podejmowania ryzyka społecznego, dla większości ujętych wymiarów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPolak, Mateuszpl
dc.contributor.authorSilberman, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPolak, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:04:07Z
dc.date.available2020-10-25T23:04:07Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-140267-130722pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251201
dc.languagepolpl
dc.subject.enrisk, financial risk, risk propensity, left wing, right wing, social risk, DOSPERT, Political Beliefs Questionnaire, political believes, political viewspl
dc.subject.plryzyko, ryzyko finansowe, lewica, prawica, ryzyko społeczne, DOSPERT, Kwestionariusz Przekonań Politycznych, skłonności do ryzyka, poglądy politycznepl
dc.titleRóżnice w skłonności do podejmowania ryzyka w zależności od poglądów politycznychpl
dc.title.alternativeDifferences in risk taking propensity in relation to political viewspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study aimed to measure the risk propensity in relation to political views. It was assumed that people with right-wing views would be less willing to take social risk as conservatives on the social axis, while they would be much more willing to take financial risk (as opposed to left-wing people) due to their libertarian economic approach. The analysis also takes into account the approach of both groups - rightists and leftists - to ethical, health and recreational risks. The study was conducted on a group of 185 people using an internet survey. The individual values were measured using complementary methods. The risk was measured using the DOSPERT-Domain Specific Risk Taking scale (Blais, AR, & Weber, EU 2006) and with the probabilistic questions regarding financial preferences (Tyszka, T., & Domurat, A. 2004), while political beliefs were measured by self-identification on the right-left and liberalism-conservatism spectrum (10-item Likert scales), as well as through the Political Beliefs Questionnaire (Czarnek, G., Dragon, P., Szwed, P., & Wojciszke, B. 2017). Some of the hypotheses were confirmed: right-wing people turned out to be more inclined to take financial risk, while the left-wing group was more inclined to take social risk for most of the dimensions included.
dc.abstract.plpl
Praca miała na celu zmierzenie różnic w skłonnościach do podejmowania ryzyka w zależności od poglądów politycznych. Założono, że osoby o prawicowych poglądach będą mniej skłonne do podejmowania ryzyka społecznego, natomiast będą zdecydowanie chętniej podejmowały ryzyko finansowe (w odróżnieniu od osób o poglądach lewicowych) z uwagi na swoje wolnościowe podejście gospodarcze. W analizie uwzględniono także podejście obydwóch grup- prawicowców i lewicowców- do ryzyka etycznego, zdrowotnego i rekreacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 185 osób za pomocą ankiety internetowej. Poszczególne wartości mierzono uzupełniającymi się metodami, badającymi skłonność do ryzyka oraz poglądy w różnych ujęciach i wymiarach. Ryzyko zostało zmierzone za pomocą kwestionariusza DOSPERT- Domain Specific Risk Taking scale (Blais, A.R.,& Weber, E.U. 2006) oraz przy pomocy pytań probabilistycznych dotyczących preferencji do podejmowania ryzyka finansowego (za: Tyszka,T., & Domurat, A. 2004) natomiast przekonania polityczne mierzone były poprzez autoidentyfikację na spektrum prawica - lewica oraz liberalizm - konserwatyzm (10-itemowe skale Likerta), a także poprzez Kwestionariusz Przekonań Politycznych (Czarnek, G., Dragon,P., Szwed, P., & Wojciszke, B. 2017). Potwierdziła się część z postawionych hipotez: osoby prawicowe okazały się bardziej skłonne do podejmowania ryzyka finansowego, natomiast grupa lewicowa była bardziej skłonna do podejmowania ryzyka społecznego, dla większości ujętych wymiarów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Polak, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Silberman, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:04:07Z
dc.date.available
2020-10-25T23:04:07Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-140267-130722
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
risk, financial risk, risk propensity, left wing, right wing, social risk, DOSPERT, Political Beliefs Questionnaire, political believes, political views
dc.subject.plpl
ryzyko, ryzyko finansowe, lewica, prawica, ryzyko społeczne, DOSPERT, Kwestionariusz Przekonań Politycznych, skłonności do ryzyka, poglądy polityczne
dc.titlepl
Różnice w skłonności do podejmowania ryzyka w zależności od poglądów politycznych
dc.title.alternativepl
Differences in risk taking propensity in relation to political views
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
102
Views per month
Views per city
Krakow
27
Warsaw
16
Wroclaw
9
Dublin
3
Gdansk
3
Katowice
3
Poznan
3
Berlin
2
Hopowo
2
Lozina
2

No access

No Thumbnail Available