Psychologiczne korelaty uzależnienia od związku na przykładzie analizy przypadków dorosłych kobiet z grupy samopomocowej.

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to answer the question – what qualities of personality are typical for the women who are or were in complicated relationships with men. The author also tries to point out the significance of their family background, the women’s self-esteem as well as their perception of themselves and their partners. What values, needs and patterns of relationships dominate in their lives. The term of „love addiction” was introduced to the psychological literature by Stanton Peel and Archien Brodsky in 1975 (in their book “Love and addiction”, Mellody, 2005). They noticed that some kinds of love are addictive and their consequences might be even more devastating than taking opium.Women described as loving too much tend to start their relationships with emotionally immature men. These relations are full of extremely strong emotions, constant conflicts, break-ups and returns. Suffering is a constant feeling as the relationship has to be maintained in the name of the highest values. They believe that they are able to change their partner as well as that they are not humiliated intentionally. All the above cause that their self-esteem is constantly decreasing. Women who are tangled in such relationships are aware of their situation however they are not capable of finishing the destructive relation. Even if they manage to leave the man or are left by him they suffer from deep sorrow and negative thoughts and emotions. They blame and underestimate themselves.According to the psychological literature a woman who is involved in such a destructive relationship is endangered in the same way as any other addict. The only method to cure such addicts is to make them realize their addiction and undergo special therapy and reeducation.I probed the women who belong to the self-help group “Woman’s Heart” in Krakow. Before that, I had attended in several meetings of that group to get to know those women’s problems and get better contact with them. It was extremely helpful for me. Six women took part in my research. My basic method was an interview which especially concerned such aspects as: family background and romantic relationships of the probed women. My intention was to get to know all the details about these women’s parents and family backgroung. In was also deeply interested in their previous relationships with men and their estimation of them.The vital part of my study was to measure the women’s self-esteem as it heavily influences their every-day live as well as all the interpersonal relations.I used the ACL Test (Adjective Check List Test) to depict the image of the women who I probed. This survey enabled to create their mother and father’s figure which let me analyze the women’s perception of their parents.I also applied the Sentence Completion Test to point out all the conflict areas of the probed women. This survey had been carried put just before the interview so as not to suggest the possible answers.All the above methods could be useful to deepen the problem of love addiction. Thanks to the standarized methods it is possible to figure out what features of personality influence the fact of being involved in destructive relationships.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca to próba odpowiedzenia na pytanie- jakie są cechy osobowości kobiet, które są lub były w skomplikowanych relacjach z mężczyznami. To również chęć określenia, z jakiego domu i modelu rodziny się wywodzą, jaki mają obraz siebie i obraz swoich partnerów. Jakie wartości wyznają i jakie modele związków posiadają. Jakie potrzeby dominują w ich życiu.Termin uzależnienie od miłości – w oryginale brzmiący love addiction wprowadzony został do popularnej literatury psychologicznej w 1975 roku przez Stantona Peele’a i Archiego Brodsky’ego w ich książce „Love and addiction” (Mellody, 2005). Zauważyli oni, że pewne formy miłości tworzą uzależnienie, którego skutki mogą być bardziej niszczące niż zażywanie opium.Kobiety określane jako kochające za bardzo często wchodzą w relacje z mężczyznami niedojrzałymi emocjonalnie. Te związki nasycone są ogromną ilością silnych i skrajnych emocji, ciągłych konfliktów, rozstań i powrotów. Cierpienie przez partnera jest na „porządku dziennym”, a utrzymanie relacji konieczne – w imię wyższych wartości. Wiara w to, że mogą zmienić partnera, lub w to ,że partner upokarza je i jest to przypadkowe zachowanie ,powoduje ,że ich poczucie własnej wartości zmniejsza się, w miarę funkcjonowania w tym związku. Kobiety uwikłane w tego typu relacje ,mają świadomość swojej sytuacji, ale mimo to, nie potrafią zakończyć destrukcyjnego związku. Kiedy odchodzą, lub same są pozostawiane –czują żal i przeżywają natłok negatywnych myśli oraz emocji. Doszukują się winy w sobie, dewaluując swoją wartość.Według literatury przedmiotu, kobieta przebywająca w destrukcyjnych relacji, jest w takim samym niebezpieczeństwie , jak każdy inny uzależniony od jakiejś substancji lub przedmiotu. Cechą wspólną i podstawową, która łączy uzależnionych- jest to, że aby wyjść z takiego nałogu, potrzebne jest uświadomienie sobie swojego uzależnienia i podjęcia stosownej terapii i reedukacji.Postanowiłam zbadać kobiety, które znalazły się w grupie samopomocowej ,w jednej z krakowskich fundacji („Kobiece Serca”).Zanim przystąpiłam do badania, uczestniczyłam w spotkaniach tej grupy aby poznać problemy uczestniczek i nawiązać z nimi lepszy kontakt – co było zdecydowanie pomocne przy tworzeniu tej pracy. Do badania zgłosiło się sześć uczestniczek, które zostało przebadanych. Podstawową metodą był wywiad, w którym bazowymi zagadnieniami były: rodzina pochodzenia, związki romantyczne w jakich były badane kobiety. Zależało mi na tym, aby dowiedzieć się, jaki związek tworzyli ich rodzice oraz jak wyglądała ich sytuacja rodzinna. Poruszony był również temat związków w jakich funkcjonowały dotychczas i jak je oceniają .Istotnym punktem badania było zmierzenie samooceny kobiet, które się zgłosiły. Poziom samooceny ma bezpośredni wpływ na to, jak dana osoba funkcjonuje w życiu codziennym, jak i w związkach interpersonalnych.Obraz siebie został zbadany również przez Test Przymiotnikowy ACL. Ten kwestionariusz stworzył również możliwość do zbadania obrazu matki i ojca, który pozwolił na analizę ,jak spostrzegani są rodzice badanych kobiet. Metoda projekcyjna- Test Zdań Niedokończonych pozwolił na dokonanie przeglądu sfer konfliktowych badanych osób. Badanie tym kwestionariuszem poprzedzało wywiad, tak aby nie sugerować wpisywanych wypowiedzi. Takie badania mogą być przydatne w rozwijaniu tematyki tak zwanego „uzależnienia od miłości”. Dzięki standaryzowanym metodom można określić, jakie cechy osobowości mają wpływ na przebywanie w związkach, które są destrukcyjne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.contributor.authorTrojanowska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:31:49Z
dc.date.available2020-07-20T17:31:49Z
dc.date.submitted2011-10-19pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-60470-88334pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174082
dc.subject.endestructive relationships, love, addictionpl
dc.subject.otheruzależnienie, miłość, destrukcyjny związekpl
dc.titlePsychologiczne korelaty uzależnienia od związku na przykładzie analizy przypadków dorosłych kobiet z grupy samopomocowej.pl
dc.title.alternativePsychological correlates of relationship addiction based on the analysis of the cases of women from self-help groups.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to answer the question – what qualities of personality are typical for the women who are or were in complicated relationships with men. The author also tries to point out the significance of their family background, the women’s self-esteem as well as their perception of themselves and their partners. What values, needs and patterns of relationships dominate in their lives. The term of „love addiction” was introduced to the psychological literature by Stanton Peel and Archien Brodsky in 1975 (in their book “Love and addiction”, Mellody, 2005). They noticed that some kinds of love are addictive and their consequences might be even more devastating than taking opium.Women described as loving too much tend to start their relationships with emotionally immature men. These relations are full of extremely strong emotions, constant conflicts, break-ups and returns. Suffering is a constant feeling as the relationship has to be maintained in the name of the highest values. They believe that they are able to change their partner as well as that they are not humiliated intentionally. All the above cause that their self-esteem is constantly decreasing. Women who are tangled in such relationships are aware of their situation however they are not capable of finishing the destructive relation. Even if they manage to leave the man or are left by him they suffer from deep sorrow and negative thoughts and emotions. They blame and underestimate themselves.According to the psychological literature a woman who is involved in such a destructive relationship is endangered in the same way as any other addict. The only method to cure such addicts is to make them realize their addiction and undergo special therapy and reeducation.I probed the women who belong to the self-help group “Woman’s Heart” in Krakow. Before that, I had attended in several meetings of that group to get to know those women’s problems and get better contact with them. It was extremely helpful for me. Six women took part in my research. My basic method was an interview which especially concerned such aspects as: family background and romantic relationships of the probed women. My intention was to get to know all the details about these women’s parents and family backgroung. In was also deeply interested in their previous relationships with men and their estimation of them.The vital part of my study was to measure the women’s self-esteem as it heavily influences their every-day live as well as all the interpersonal relations.I used the ACL Test (Adjective Check List Test) to depict the image of the women who I probed. This survey enabled to create their mother and father’s figure which let me analyze the women’s perception of their parents.I also applied the Sentence Completion Test to point out all the conflict areas of the probed women. This survey had been carried put just before the interview so as not to suggest the possible answers.All the above methods could be useful to deepen the problem of love addiction. Thanks to the standarized methods it is possible to figure out what features of personality influence the fact of being involved in destructive relationships.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca to próba odpowiedzenia na pytanie- jakie są cechy osobowości kobiet, które są lub były w skomplikowanych relacjach z mężczyznami. To również chęć określenia, z jakiego domu i modelu rodziny się wywodzą, jaki mają obraz siebie i obraz swoich partnerów. Jakie wartości wyznają i jakie modele związków posiadają. Jakie potrzeby dominują w ich życiu.Termin uzależnienie od miłości – w oryginale brzmiący love addiction wprowadzony został do popularnej literatury psychologicznej w 1975 roku przez Stantona Peele’a i Archiego Brodsky’ego w ich książce „Love and addiction” (Mellody, 2005). Zauważyli oni, że pewne formy miłości tworzą uzależnienie, którego skutki mogą być bardziej niszczące niż zażywanie opium.Kobiety określane jako kochające za bardzo często wchodzą w relacje z mężczyznami niedojrzałymi emocjonalnie. Te związki nasycone są ogromną ilością silnych i skrajnych emocji, ciągłych konfliktów, rozstań i powrotów. Cierpienie przez partnera jest na „porządku dziennym”, a utrzymanie relacji konieczne – w imię wyższych wartości. Wiara w to, że mogą zmienić partnera, lub w to ,że partner upokarza je i jest to przypadkowe zachowanie ,powoduje ,że ich poczucie własnej wartości zmniejsza się, w miarę funkcjonowania w tym związku. Kobiety uwikłane w tego typu relacje ,mają świadomość swojej sytuacji, ale mimo to, nie potrafią zakończyć destrukcyjnego związku. Kiedy odchodzą, lub same są pozostawiane –czują żal i przeżywają natłok negatywnych myśli oraz emocji. Doszukują się winy w sobie, dewaluując swoją wartość.Według literatury przedmiotu, kobieta przebywająca w destrukcyjnych relacji, jest w takim samym niebezpieczeństwie , jak każdy inny uzależniony od jakiejś substancji lub przedmiotu. Cechą wspólną i podstawową, która łączy uzależnionych- jest to, że aby wyjść z takiego nałogu, potrzebne jest uświadomienie sobie swojego uzależnienia i podjęcia stosownej terapii i reedukacji.Postanowiłam zbadać kobiety, które znalazły się w grupie samopomocowej ,w jednej z krakowskich fundacji („Kobiece Serca”).Zanim przystąpiłam do badania, uczestniczyłam w spotkaniach tej grupy aby poznać problemy uczestniczek i nawiązać z nimi lepszy kontakt – co było zdecydowanie pomocne przy tworzeniu tej pracy. Do badania zgłosiło się sześć uczestniczek, które zostało przebadanych. Podstawową metodą był wywiad, w którym bazowymi zagadnieniami były: rodzina pochodzenia, związki romantyczne w jakich były badane kobiety. Zależało mi na tym, aby dowiedzieć się, jaki związek tworzyli ich rodzice oraz jak wyglądała ich sytuacja rodzinna. Poruszony był również temat związków w jakich funkcjonowały dotychczas i jak je oceniają .Istotnym punktem badania było zmierzenie samooceny kobiet, które się zgłosiły. Poziom samooceny ma bezpośredni wpływ na to, jak dana osoba funkcjonuje w życiu codziennym, jak i w związkach interpersonalnych.Obraz siebie został zbadany również przez Test Przymiotnikowy ACL. Ten kwestionariusz stworzył również możliwość do zbadania obrazu matki i ojca, który pozwolił na analizę ,jak spostrzegani są rodzice badanych kobiet. Metoda projekcyjna- Test Zdań Niedokończonych pozwolił na dokonanie przeglądu sfer konfliktowych badanych osób. Badanie tym kwestionariuszem poprzedzało wywiad, tak aby nie sugerować wpisywanych wypowiedzi. Takie badania mogą być przydatne w rozwijaniu tematyki tak zwanego „uzależnienia od miłości”. Dzięki standaryzowanym metodom można określić, jakie cechy osobowości mają wpływ na przebywanie w związkach, które są destrukcyjne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.contributor.authorpl
Trojanowska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:31:49Z
dc.date.available
2020-07-20T17:31:49Z
dc.date.submittedpl
2011-10-19
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-60470-88334
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174082
dc.subject.enpl
destructive relationships, love, addiction
dc.subject.otherpl
uzależnienie, miłość, destrukcyjny związek
dc.titlepl
Psychologiczne korelaty uzależnienia od związku na przykładzie analizy przypadków dorosłych kobiet z grupy samopomocowej.
dc.title.alternativepl
Psychological correlates of relationship addiction based on the analysis of the cases of women from self-help groups.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Wroclaw
11
Warsaw
7
Krakow
4
Zielona Góra
4
Gliwice
3
Poznan
3
Prague
2
Szczecin
2
Amsterdam
1
Dominikowice
1

No access

No Thumbnail Available