Znaczenie zaufania podczas udzielania informacji zwrotnej pomiędzy kierownikiem a członkami zespołu.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this BA dissertation was to present the impact of trust among team members, along with the manager to receive feedback. Also important was the value of the information, depending on the source from which it came. The first chapter of this dissertation was to present the general theory of the feedback and communication in the team. Factors affecting the effective communication in the team, ways of shaping effective communication in a team of employees, types and functions of feedback and how to properly provide and receive feedback were discussed. Additionally, the first chapter was also aimed at irradiating nature of the problem associated with trusting in teams.In the second chapter hypotheses were indicated: "Person managing the team as well as employees can assign a different value (utility) feedback depending on the source of its origin", and another: “There is a relationship between the assigned value of feedback and confidence. The large value of feedback will be associated with mutual trust and the small value of the information will be associated with a lack of trust.” Main assumption of second chapter was to present findings which were aimed at a verification of both hypotheses. The third chapter was intended to present the conclusions of the verification of hypotheses. Examinations showed that the confidence level in the team was playing leading role and has a direct effect for the rejection or approval of the feedback Additionally findings pointed out to the fact, that managers and employees were assigning the different value to the feedback depending on its origin. In summary, hypotheses shown at the work were proven right by studies conducted in public sector organizations.pl
dc.abstract.otherCelem pracy licencjackiej było przedstawienie wpływu zaufania pomiędzy członkami zespołu, wraz z kierownikiem na odbiór informacji zwrotnej. Istotnym była również wartość informacji w zależności od źródła, z którego ona pochodziła.Pierwszy rozdział niniejszej pracy miał na celu przedstawienie ogólnej teorii z zakresu informacji zwrotnej oraz komunikacji w zespole. Omówione zostały czynniki wpływające na efektywną komunikację w zespole, sposoby kształtujące sprawne komunikowanie w zespole pracowniczym, rodzaje oraz funkcje informacji zwrotnej a także sposoby poprawnego udzielania oraz odbioru feedbacku. Dodatkowo pierwszy rozdział miał na celu naświetlenie istoty problemu związanego z zaufaniem w zespołach.W rozdziale drugim pracy wskazane zostały hipotezy: „Kierujący zespołem jak i pracownicy mogą przypisywać różną wartość (użyteczność) informacji zwrotnej w zależności od źródła jej pochodzenia” oraz druga: „Istnieje związek między przypisywaną wartością informacji zwrotnej a zaufaniem. Duża wartość informacji zwrotnej będzie wiązała się z wzajemnym zaufaniem natomiast mała wartość informacji będzie związana z brakiem zaufania.” Głównym założeniem drugiego rozdziału było przedstawienie wyników badań, które miały na celu weryfikację powyższych hipotez. Rozdział trzeci posłużył do przedstawienia wniosków wynikających z weryfikacji hipotez. Badania wykazały, że poziom zaufania w zespole odgrywa czołowa rolę i ma bezpośredni wpływ na odrzucenie lub akceptację informacji zwrotnej. Dodatkowo wyniki badań wskazały na fakt, iż kierownicy oraz pracownicy przypisują różną wartość informacjom zwrotnym w zależności od źródła jej pochodzenia. Reasumując, wskazane w pracy hipotezy zostały potwierdzone za pomocą badań przeprowadzonych w organizacjach sektora publicznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.contributor.authorSzczepańska-Gil, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:58:45Z
dc.date.available2020-07-14T17:58:45Z
dc.date.submitted2011-10-17pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54523-86229pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169517
dc.subject.enfeedback, trustpl
dc.subject.otherinformacja zwrotna, zaufanie, feedbackpl
dc.titleZnaczenie zaufania podczas udzielania informacji zwrotnej pomiędzy kierownikiem a członkami zespołu.pl
dc.title.alternativeSignificance of trusting while giving the feedback between the manager and team memberspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this BA dissertation was to present the impact of trust among team members, along with the manager to receive feedback. Also important was the value of the information, depending on the source from which it came. The first chapter of this dissertation was to present the general theory of the feedback and communication in the team. Factors affecting the effective communication in the team, ways of shaping effective communication in a team of employees, types and functions of feedback and how to properly provide and receive feedback were discussed. Additionally, the first chapter was also aimed at irradiating nature of the problem associated with trusting in teams.In the second chapter hypotheses were indicated: "Person managing the team as well as employees can assign a different value (utility) feedback depending on the source of its origin", and another: “There is a relationship between the assigned value of feedback and confidence. The large value of feedback will be associated with mutual trust and the small value of the information will be associated with a lack of trust.” Main assumption of second chapter was to present findings which were aimed at a verification of both hypotheses. The third chapter was intended to present the conclusions of the verification of hypotheses. Examinations showed that the confidence level in the team was playing leading role and has a direct effect for the rejection or approval of the feedback Additionally findings pointed out to the fact, that managers and employees were assigning the different value to the feedback depending on its origin. In summary, hypotheses shown at the work were proven right by studies conducted in public sector organizations.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy licencjackiej było przedstawienie wpływu zaufania pomiędzy członkami zespołu, wraz z kierownikiem na odbiór informacji zwrotnej. Istotnym była również wartość informacji w zależności od źródła, z którego ona pochodziła.Pierwszy rozdział niniejszej pracy miał na celu przedstawienie ogólnej teorii z zakresu informacji zwrotnej oraz komunikacji w zespole. Omówione zostały czynniki wpływające na efektywną komunikację w zespole, sposoby kształtujące sprawne komunikowanie w zespole pracowniczym, rodzaje oraz funkcje informacji zwrotnej a także sposoby poprawnego udzielania oraz odbioru feedbacku. Dodatkowo pierwszy rozdział miał na celu naświetlenie istoty problemu związanego z zaufaniem w zespołach.W rozdziale drugim pracy wskazane zostały hipotezy: „Kierujący zespołem jak i pracownicy mogą przypisywać różną wartość (użyteczność) informacji zwrotnej w zależności od źródła jej pochodzenia” oraz druga: „Istnieje związek między przypisywaną wartością informacji zwrotnej a zaufaniem. Duża wartość informacji zwrotnej będzie wiązała się z wzajemnym zaufaniem natomiast mała wartość informacji będzie związana z brakiem zaufania.” Głównym założeniem drugiego rozdziału było przedstawienie wyników badań, które miały na celu weryfikację powyższych hipotez. Rozdział trzeci posłużył do przedstawienia wniosków wynikających z weryfikacji hipotez. Badania wykazały, że poziom zaufania w zespole odgrywa czołowa rolę i ma bezpośredni wpływ na odrzucenie lub akceptację informacji zwrotnej. Dodatkowo wyniki badań wskazały na fakt, iż kierownicy oraz pracownicy przypisują różną wartość informacjom zwrotnym w zależności od źródła jej pochodzenia. Reasumując, wskazane w pracy hipotezy zostały potwierdzone za pomocą badań przeprowadzonych w organizacjach sektora publicznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.contributor.authorpl
Szczepańska-Gil, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:58:45Z
dc.date.available
2020-07-14T17:58:45Z
dc.date.submittedpl
2011-10-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54523-86229
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169517
dc.subject.enpl
feedback, trust
dc.subject.otherpl
informacja zwrotna, zaufanie, feedback
dc.titlepl
Znaczenie zaufania podczas udzielania informacji zwrotnej pomiędzy kierownikiem a członkami zespołu.
dc.title.alternativepl
Significance of trusting while giving the feedback between the manager and team members
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Gdansk
6
Warsaw
5
Wroclaw
5
Lodz
3
Poznan
3
Dublin
2
Berlin
1
Czarna Woda
1
Gmina Lututów
1
Iłża
1

No access

No Thumbnail Available