Organizacja jak rodzina - etnografia przedsiębiorstwa Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu w Giebułtowie

master
dc.abstract.enThe subject of the work is the activity of the organization Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu in Giebułtów. The aim is to identify and understand the values important to the organization. The research problem concerned on the atmosphere and signs of family in this enterprise, and their importance in the functioning of this organization. Ethnographic research was carried out in the organization. The researcher conducted participatory observation, interviews with participants of the organization and analysis of the existing data (including the organization's social media accounts - Facebook and Instagram). The work shows that an organization can be compared to a family when its members feel emotionally attached to it and feel comfortable in it. It also shows that familiality is manifested especially through the climate and organizational atmosphere, organizational values as well as rituals and cultivated traditions. In order to properly expose the characteristics of the organization under study, the metaphor of the family was used in the work.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest działalność organizacji Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu w Giebułtowie, a celem identyfikacja i zrozumienie wartości ważnych dla organizacji. Problem badawczy dotyczy atmosfery i przejawów rodzinności w tym przedsiębiorstwie, ich znaczenia w funkcjonowaniu tej organizacji. W organizacji zostały przeprowadzone badania etnograficzne. Badacz przeprowadzał: obserwacje uczestniczącą, wywiady z uczestnikami organizacji oraz analizę danych zastanych (w tym kont organizacji na mediach społecznościowych - Facebooku i Instagramie). Praca pokazuje, że organizację możemy porównać do rodziny kiedy jej członkowie czują się z nią emocjonalnie związani oraz czują się w niej swobodnie. Pokazuje także, że rodzinność przejawia się szczególnie poprzez: klimat i atmosferę organizacyjną, wartości organizacji oraz rytuały i kultywowane tradycje.By odpowiednio wyeksponować cechy badanej organizacji, w pracy posłużono się metaforą rodziny.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.authorZbroja, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:34:09Z
dc.date.available2023-07-03T21:34:09Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediami i reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-164911-259246pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313583
dc.languagepolpl
dc.subject.enORGANIZATION ETNOGRAPHY – ORGANIZATIONAL CULTURE –ORGANIZATION METAPHOR – RELATIONSHIP NETWORK – ORGANIZATION LIKE A FAMILYpl
dc.subject.plETNOGRAFIA ORGANIZACJI – KULTURA ORGANIZACYJNA – METAFORA ORGANIZACJI – SIEĆ RELACJI – ORGANIZACJA JAK RODZINApl
dc.titleOrganizacja jak rodzina - etnografia przedsiębiorstwa Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu w Giebułtowiepl
dc.title.alternativeOrganization like a family - ethnography of Active Academy Health and Sports Center in Giebułtówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is the activity of the organization Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu in Giebułtów. The aim is to identify and understand the values important to the organization. The research problem concerned on the atmosphere and signs of family in this enterprise, and their importance in the functioning of this organization. Ethnographic research was carried out in the organization. The researcher conducted participatory observation, interviews with participants of the organization and analysis of the existing data (including the organization's social media accounts - Facebook and Instagram). The work shows that an organization can be compared to a family when its members feel emotionally attached to it and feel comfortable in it. It also shows that familiality is manifested especially through the climate and organizational atmosphere, organizational values as well as rituals and cultivated traditions. In order to properly expose the characteristics of the organization under study, the metaphor of the family was used in the work.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest działalność organizacji Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu w Giebułtowie, a celem identyfikacja i zrozumienie wartości ważnych dla organizacji. Problem badawczy dotyczy atmosfery i przejawów rodzinności w tym przedsiębiorstwie, ich znaczenia w funkcjonowaniu tej organizacji. W organizacji zostały przeprowadzone badania etnograficzne. Badacz przeprowadzał: obserwacje uczestniczącą, wywiady z uczestnikami organizacji oraz analizę danych zastanych (w tym kont organizacji na mediach społecznościowych - Facebooku i Instagramie). Praca pokazuje, że organizację możemy porównać do rodziny kiedy jej członkowie czują się z nią emocjonalnie związani oraz czują się w niej swobodnie. Pokazuje także, że rodzinność przejawia się szczególnie poprzez: klimat i atmosferę organizacyjną, wartości organizacji oraz rytuały i kultywowane tradycje.By odpowiednio wyeksponować cechy badanej organizacji, w pracy posłużono się metaforą rodziny.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.authorpl
Zbroja, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:34:09Z
dc.date.available
2023-07-03T21:34:09Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami i reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-164911-259246
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313583
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ORGANIZATION ETNOGRAPHY – ORGANIZATIONAL CULTURE –ORGANIZATION METAPHOR – RELATIONSHIP NETWORK – ORGANIZATION LIKE A FAMILY
dc.subject.plpl
ETNOGRAFIA ORGANIZACJI – KULTURA ORGANIZACYJNA – METAFORA ORGANIZACJI – SIEĆ RELACJI – ORGANIZACJA JAK RODZINA
dc.titlepl
Organizacja jak rodzina - etnografia przedsiębiorstwa Active Academy Centrum Zdrowia i Sportu w Giebułtowie
dc.title.alternativepl
Organization like a family - ethnography of Active Academy Health and Sports Center in Giebułtów
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Pogorzel
1

No access

No Thumbnail Available
Collections