How has the Polish image in Germany been created since the national-conservative government in Poland has got into power in 2015? A case study on the Polish Institute in Berlin

master
dc.abstract.enPoland’s political, constitutional and cultural spheres have been facing a striking transformation towards more nationalism and conservativism since the current regime’s takeover in 2015. In its parliamentary term, the government took several measures in order to change and revamp the Polish past, as well as the present political, cultural and societal consensus on what the Polish identity and ‘Polishness’ should be and how they should look like. Since these measures have been implemented internally, this thesis investigates the question how the image of Poland is created abroad and what it looks like. Against the backdrop of the difficult past and often disagreeing present relationship between Poland and Germany, it is of particular interest to find out how the Polish image is created in its neighbouring country Germany. For this purpose, this Master thesis approaches the research question “How has the Polish image in Germany been created since the national-conservative government in Poland has got into power in 2015?” from an interpretivist point of view through a case study on the Polish Institute in Berlin as one of the official main institutions to convey the Polish culture abroad. Through interviews with the employees of the institute about their work and the examination of the films shown by the institute, this paper looks into the Polish cultural diplomacy in Germany. Questions like how the institute’s employees work, how they choose the topics for their programme and what requirements they get from Warsaw are going to be responded, as well as what subjects the shown films deal with and how are they depicted.The thesis is divided into five parts, these are the introduction, an overview of Poland’s history, the concept of cultural diplomacy including further notions related to it, the case study of the Polish Institute in Berlin where the results of the interviews and the film examination are presented and the conclusion.The findings unexpectedly indicate that although the Polish government exercises a certain influence, the Polish Institute works quite independently and tries to create an open, positive, liberal and also critical image detached from any government and political orientation.pl
dc.abstract.plSfery polityki, podstaw ustrojowych, kultury przechodziły transformację w kierunku nacjonalizmu i konserwatyzmu od momentu zmiany władzy w 2015 roku. Podczas trwania kadencji rząd używał różnych narzędzi celem przekształcenia Polskiej narracji historycznej jak również obecnego politycznego, kulturowego i społecznego konsensusu na temat polskiej tożsamości i pojęcia tzw. "polskości". Zmiany w tych przestrzeniach miały charakter endogeniczny. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, na temat tego jaki wizerunek Polski funkcjonuje zagranicą i jak jest on tworzony. W kontekście trudnej historii oraz pełnej sporów teraźniejszości w relacjach Polsko-Niemieckich, niezwykle ważne jest to jak kształtowany jest wizerunek Polski w sąsiadujących z nią Niemczech. W tym celu zostało postawione pytanie badawcze "Jak był tworzony wizerunek Polski w Niemczech od momentu przejęcia władzy przez narodowo-konserwatywny rząd w 2015 roku" poprzez studium przypadku Instytutu Polskiego w Berlinie, instytucji której celem jest propagowanie Polskiej kultury zagranicą. Praca opiera się o wywiady z pracownikami Instytutu na temat ich pracy, a także analizę prezentowanych filmów, celem określenia wymiaru Polskiej dyplomacji kulturowej w Niemczech. Praca stara się odpowiedzieć na pytania na temat jak pracują pracownicy Instytutu, jak selekcjonują tematy promowane przez Instytut, w jaki sposób są instruowani przez swoich przełożonych w Warszawie oraz jakie tematy są poruszane na prezentacjach filmowych oraz w jaki sposób są one przedstawiane.Praca składa się z pięciu części: wstępu, zarysu historii Polski, koncepcji dyplomacji kulturowej, studium przypadku Instytutu Polskiego w Berlinie wraz z analizą wywiadów oraz prezentacji filmowych oraz podsumowania.Wyniki badania nieoczekiwanie wskazują na to, ze pomimo nacisków ze strony Polskiego rządu, Instytut Polski działa z stosunkowo niezależnie i stara się tworzyć otwarty, pozytywny liberalny i krytyczny wizerunek kraju w oderwaniu od politycznej orientacji partii rządzącej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.authorFechner, Mariepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.reviewerde Jong, Jannypl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:18:19Z
dc.date.available2020-07-28T04:18:19Z
dc.date.submitted2019-09-09pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-137196-251316pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238993
dc.languageengpl
dc.subject.enPolish Image, Polish Identity, Cultural Diplomacy, Polish Institute, German-Polish Relationspl
dc.subject.plWizerunek Polski, Polska tożsamość, dyplomacja kulturalna, Instytut Polski, Polsko-Niemieckie relacjepl
dc.titleHow has the Polish image in Germany been created since the national-conservative government in Poland has got into power in 2015? A case study on the Polish Institute in Berlinpl
dc.title.alternativePolska dyplomacja kulturalna. Jak kształtował się wizerunek Polski w Niemczech od momentu przejęcia władzy przez narodowo-konserwatywny rząd w 2015. Studium przypadku Instytutu Polskiego w Berliniepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poland’s political, constitutional and cultural spheres have been facing a striking transformation towards more nationalism and conservativism since the current regime’s takeover in 2015. In its parliamentary term, the government took several measures in order to change and revamp the Polish past, as well as the present political, cultural and societal consensus on what the Polish identity and ‘Polishness’ should be and how they should look like. Since these measures have been implemented internally, this thesis investigates the question how the image of Poland is created abroad and what it looks like. Against the backdrop of the difficult past and often disagreeing present relationship between Poland and Germany, it is of particular interest to find out how the Polish image is created in its neighbouring country Germany. For this purpose, this Master thesis approaches the research question “How has the Polish image in Germany been created since the national-conservative government in Poland has got into power in 2015?” from an interpretivist point of view through a case study on the Polish Institute in Berlin as one of the official main institutions to convey the Polish culture abroad. Through interviews with the employees of the institute about their work and the examination of the films shown by the institute, this paper looks into the Polish cultural diplomacy in Germany. Questions like how the institute’s employees work, how they choose the topics for their programme and what requirements they get from Warsaw are going to be responded, as well as what subjects the shown films deal with and how are they depicted.The thesis is divided into five parts, these are the introduction, an overview of Poland’s history, the concept of cultural diplomacy including further notions related to it, the case study of the Polish Institute in Berlin where the results of the interviews and the film examination are presented and the conclusion.The findings unexpectedly indicate that although the Polish government exercises a certain influence, the Polish Institute works quite independently and tries to create an open, positive, liberal and also critical image detached from any government and political orientation.
dc.abstract.plpl
Sfery polityki, podstaw ustrojowych, kultury przechodziły transformację w kierunku nacjonalizmu i konserwatyzmu od momentu zmiany władzy w 2015 roku. Podczas trwania kadencji rząd używał różnych narzędzi celem przekształcenia Polskiej narracji historycznej jak również obecnego politycznego, kulturowego i społecznego konsensusu na temat polskiej tożsamości i pojęcia tzw. "polskości". Zmiany w tych przestrzeniach miały charakter endogeniczny. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, na temat tego jaki wizerunek Polski funkcjonuje zagranicą i jak jest on tworzony. W kontekście trudnej historii oraz pełnej sporów teraźniejszości w relacjach Polsko-Niemieckich, niezwykle ważne jest to jak kształtowany jest wizerunek Polski w sąsiadujących z nią Niemczech. W tym celu zostało postawione pytanie badawcze "Jak był tworzony wizerunek Polski w Niemczech od momentu przejęcia władzy przez narodowo-konserwatywny rząd w 2015 roku" poprzez studium przypadku Instytutu Polskiego w Berlinie, instytucji której celem jest propagowanie Polskiej kultury zagranicą. Praca opiera się o wywiady z pracownikami Instytutu na temat ich pracy, a także analizę prezentowanych filmów, celem określenia wymiaru Polskiej dyplomacji kulturowej w Niemczech. Praca stara się odpowiedzieć na pytania na temat jak pracują pracownicy Instytutu, jak selekcjonują tematy promowane przez Instytut, w jaki sposób są instruowani przez swoich przełożonych w Warszawie oraz jakie tematy są poruszane na prezentacjach filmowych oraz w jaki sposób są one przedstawiane.Praca składa się z pięciu części: wstępu, zarysu historii Polski, koncepcji dyplomacji kulturowej, studium przypadku Instytutu Polskiego w Berlinie wraz z analizą wywiadów oraz prezentacji filmowych oraz podsumowania.Wyniki badania nieoczekiwanie wskazują na to, ze pomimo nacisków ze strony Polskiego rządu, Instytut Polski działa z stosunkowo niezależnie i stara się tworzyć otwarty, pozytywny liberalny i krytyczny wizerunek kraju w oderwaniu od politycznej orientacji partii rządzącej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.authorpl
Fechner, Marie
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
de Jong, Janny
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:18:19Z
dc.date.available
2020-07-28T04:18:19Z
dc.date.submittedpl
2019-09-09
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-137196-251316
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238993
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Polish Image, Polish Identity, Cultural Diplomacy, Polish Institute, German-Polish Relations
dc.subject.plpl
Wizerunek Polski, Polska tożsamość, dyplomacja kulturalna, Instytut Polski, Polsko-Niemieckie relacje
dc.titlepl
How has the Polish image in Germany been created since the national-conservative government in Poland has got into power in 2015? A case study on the Polish Institute in Berlin
dc.title.alternativepl
Polska dyplomacja kulturalna. Jak kształtował się wizerunek Polski w Niemczech od momentu przejęcia władzy przez narodowo-konserwatywny rząd w 2015. Studium przypadku Instytutu Polskiego w Berlinie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bacolod City
1
Bandung
1
Gdansk
1
Naples
1

No access

No Thumbnail Available