Naturalistic versus educational settings for language learning.

master
dc.abstract.otherThis thesis focuses on the comparison of different settings for language learning: naturalistic, where language is acquired subconsciously and instructed or formal, where conscious learning of a foreign language takes place in educational establishments. Furthermore, this thesis attempts to identify the aspects of language learning which are best realized in each of these settings. The first chapter provides a theoretical background and focuses on the role of consciousness in the process of second language acquisition and foreign language learning. It provides an overview of theories relevant to the understanding of the concept of consciousness, attention and awareness and their importance in language learning. The second chapter is fully dedicated to the detailed description of variations existing within naturalistic and educational language learning settings. The last part of this chapter reviews the extensive research available which compares linguistic achievements of second language learners in naturalistic contexts with that of foreign language learners in instructed settings. The aim and the background of the study, the profile of the subjects involved and the procedure employed in the research are presented in the third chapter of this thesis. The results of the study are analyzed and discussed. They sustain the proposed hypotheses and confirm that learners in the naturalistic settings achieve higher levels of oral fluency and lexical richness while formal educational settings are more effective in terms of grammatical knowledge. The study also demonstrates that, contrary to a general assumption, the linguistic achievements of the foreign language learners are not far behind and are comparable with the level of language proficiency of second language learners in the naturalistic settings.  pl
dc.abstract.plTematem ninejszej pracy jest porównanie nauczania języka obcego w odmiennych warunkach: naturalnych, gdzie język przyswajany jest w znacznej mierze podświadomie i szkolnych, gdzie nauczanie języka obcego jest celowym i świadomym procesem. Praca ta jest również próbą określenia, jak nauczanie w danym środowisku wpływa na wybrane aspekty języka obcego.Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną. Pierwszy rozdział dotyczy roli świadomości w przyswajaniu i nauczaniu języka obcego. Przedstawia on wybrane teorie nauczania, które podkreślają rolę świadomości i uwagi w procesie nauczania języków obcych.Drugi rozdział poświęcony jest szczegółowym opisom rożnych placówek oświatowych oferujących nauczanie języka w krajach anglojęzycznych jak i tam, gdzie język angielski nauczany jest w szkołach jako język obcy. Rozdział ten zawiera ponadto przegląd dotychczasowych badań porównujących efekty nauczania języków obcych w powyższych środowiskach. W trzecim, praktycznym rozdziale mojej pracy zawarty został cel badania, opis grupy uczestników biorących udział w badaniu, jak i sposób jego przeprowadzenia. Zostały również przedstawione i omówione wyniki badań, które potwierdzają przestawione wcześniej hipotezy. Dowodzą one również, że dzieci uczące się języka angielskiego w naturalnym otoczeniu celują pod względem płynności wymowy jak i słownictwa, jednak wykazują niższy poziom znajomości gramatyki niż dzieci uczące się języka w polskiej szkole. Jednakże wbrew powszechnej opinii, poziom znajomości języka angielskiego pomiędzy obu grupami nie jest diametralnie różny co dowodzi, że nauczanie języka angielskiego w warunkach szkolnych przynosi porównywalne efekty.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorWitalisz, Ewa - 132659 pl
dc.contributor.authorZaki, Krystynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.contributor.reviewerWitalisz, Ewa - 132659 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:08:23Z
dc.date.available2020-07-20T20:08:23Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-61407-120412pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174972
dc.subject.othernaturalistic, educational, settings, subconscious, consciousnesspl
dc.subject.plsrodowisko, naturalne, szkolne, swiadomosc, podswiadomoscpl
dc.titleNaturalistic versus educational settings for language learning.pl
dc.title.alternativePrzyswajanie jezyka obcego w srodowisku naturalnym a nauczanie w szkole.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
This thesis focuses on the comparison of different settings for language learning: naturalistic, where language is acquired subconsciously and instructed or formal, where conscious learning of a foreign language takes place in educational establishments. Furthermore, this thesis attempts to identify the aspects of language learning which are best realized in each of these settings. The first chapter provides a theoretical background and focuses on the role of consciousness in the process of second language acquisition and foreign language learning. It provides an overview of theories relevant to the understanding of the concept of consciousness, attention and awareness and their importance in language learning. The second chapter is fully dedicated to the detailed description of variations existing within naturalistic and educational language learning settings. The last part of this chapter reviews the extensive research available which compares linguistic achievements of second language learners in naturalistic contexts with that of foreign language learners in instructed settings. The aim and the background of the study, the profile of the subjects involved and the procedure employed in the research are presented in the third chapter of this thesis. The results of the study are analyzed and discussed. They sustain the proposed hypotheses and confirm that learners in the naturalistic settings achieve higher levels of oral fluency and lexical richness while formal educational settings are more effective in terms of grammatical knowledge. The study also demonstrates that, contrary to a general assumption, the linguistic achievements of the foreign language learners are not far behind and are comparable with the level of language proficiency of second language learners in the naturalistic settings.  
dc.abstract.plpl
Tematem ninejszej pracy jest porównanie nauczania języka obcego w odmiennych warunkach: naturalnych, gdzie język przyswajany jest w znacznej mierze podświadomie i szkolnych, gdzie nauczanie języka obcego jest celowym i świadomym procesem. Praca ta jest również próbą określenia, jak nauczanie w danym środowisku wpływa na wybrane aspekty języka obcego.Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną. Pierwszy rozdział dotyczy roli świadomości w przyswajaniu i nauczaniu języka obcego. Przedstawia on wybrane teorie nauczania, które podkreślają rolę świadomości i uwagi w procesie nauczania języków obcych.Drugi rozdział poświęcony jest szczegółowym opisom rożnych placówek oświatowych oferujących nauczanie języka w krajach anglojęzycznych jak i tam, gdzie język angielski nauczany jest w szkołach jako język obcy. Rozdział ten zawiera ponadto przegląd dotychczasowych badań porównujących efekty nauczania języków obcych w powyższych środowiskach. W trzecim, praktycznym rozdziale mojej pracy zawarty został cel badania, opis grupy uczestników biorących udział w badaniu, jak i sposób jego przeprowadzenia. Zostały również przedstawione i omówione wyniki badań, które potwierdzają przestawione wcześniej hipotezy. Dowodzą one również, że dzieci uczące się języka angielskiego w naturalnym otoczeniu celują pod względem płynności wymowy jak i słownictwa, jednak wykazują niższy poziom znajomości gramatyki niż dzieci uczące się języka w polskiej szkole. Jednakże wbrew powszechnej opinii, poziom znajomości języka angielskiego pomiędzy obu grupami nie jest diametralnie różny co dowodzi, że nauczanie języka angielskiego w warunkach szkolnych przynosi porównywalne efekty.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Witalisz, Ewa - 132659
dc.contributor.authorpl
Zaki, Krystyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.contributor.reviewerpl
Witalisz, Ewa - 132659
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:08:23Z
dc.date.available
2020-07-20T20:08:23Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-61407-120412
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174972
dc.subject.otherpl
naturalistic, educational, settings, subconscious, consciousness
dc.subject.plpl
srodowisko, naturalne, szkolne, swiadomosc, podswiadomosc
dc.titlepl
Naturalistic versus educational settings for language learning.
dc.title.alternativepl
Przyswajanie jezyka obcego w srodowisku naturalnym a nauczanie w szkole.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Ashburn
8
Bochnia
2
Wroclaw
2
Dolice
1
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available