Pracoholizm a zaangażowanie w pracę na podstawie badań własnych

master
dc.abstract.enWorkaholism otherwise known as work addiction is a major challenge in today's professional environment. This work is of a theoretical and research nature. It focuses on an analysis of the typology of workaholism, types of workaholics, factors predisposing to workaholism and the symptoms and consequences of workaholism, differences between workaholism and other forms of high work engagement, and strategies for managing this problem. This paper presents a review of the literature on the subject. In addition, the results and conclusions of a survey on workaholism among public administration employees are presented.pl
dc.abstract.plPracoholizm zwany inaczej uzależnieniem od pracy stanowi duże wyzwanie we współczesnym środowisku zawodowym. Praca ta ma charakter teoretyczno-badawczy. Skoncentrowano się w niej na analizie typologii pracoholizmu, typów pracoholików, czynników predysponujących do pracoholizmu oraz objawów i skutków pracoholizmu, różnic między pracoholizmem i innymi formami wysokiego zaangażowania w pracę, a także strategiach zarządzania tym problemem. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literatury przedmiotu. Ponadto przedstawiono wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania dotyczącego pracoholizmu wśród pracowników administracji publicznej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorDylowicz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:46:59Z
dc.date.available2023-10-25T21:46:59Z
dc.date.submitted2023-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-166092-260257pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322118
dc.languagepolpl
dc.subject.enobsessive work - types of workaholics - work addiction - work-life balance - workaholismpl
dc.subject.plobsesyjna praca - pracoholizm – równowaga między pracą a życiem osobistym – typy pracoholików - uzależnienie od pracypl
dc.titlePracoholizm a zaangażowanie w pracę na podstawie badań własnychpl
dc.title.alternativeWorkaholism and work engagement based on own researchpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Workaholism otherwise known as work addiction is a major challenge in today's professional environment. This work is of a theoretical and research nature. It focuses on an analysis of the typology of workaholism, types of workaholics, factors predisposing to workaholism and the symptoms and consequences of workaholism, differences between workaholism and other forms of high work engagement, and strategies for managing this problem. This paper presents a review of the literature on the subject. In addition, the results and conclusions of a survey on workaholism among public administration employees are presented.
dc.abstract.plpl
Pracoholizm zwany inaczej uzależnieniem od pracy stanowi duże wyzwanie we współczesnym środowisku zawodowym. Praca ta ma charakter teoretyczno-badawczy. Skoncentrowano się w niej na analizie typologii pracoholizmu, typów pracoholików, czynników predysponujących do pracoholizmu oraz objawów i skutków pracoholizmu, różnic między pracoholizmem i innymi formami wysokiego zaangażowania w pracę, a także strategiach zarządzania tym problemem. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literatury przedmiotu. Ponadto przedstawiono wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania dotyczącego pracoholizmu wśród pracowników administracji publicznej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Dylowicz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:46:59Z
dc.date.available
2023-10-25T21:46:59Z
dc.date.submittedpl
2023-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-166092-260257
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322118
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
obsessive work - types of workaholics - work addiction - work-life balance - workaholism
dc.subject.plpl
obsesyjna praca - pracoholizm – równowaga między pracą a życiem osobistym – typy pracoholików - uzależnienie od pracy
dc.titlepl
Pracoholizm a zaangażowanie w pracę na podstawie badań własnych
dc.title.alternativepl
Workaholism and work engagement based on own research
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
3
Poznan
2
Kalisz
1
Katowice
1
Lodz
1
Lubliniec
1
Ostrów Wielkopolski
1
Suchy Las
1

No access

No Thumbnail Available
Collections