Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego

master
dc.abstract.enThe aim of this work was to present the problem of the maintenance obligation under both Polish law and canonical law of the Catholic Church. The first chapter was devoted to the formation of the institution of the maintenance obligation from the Roman law to the post-war period in Poland, detailing the evolution in thinking about family relationships and obligations throughout history. The second chapter indicates the legal regulation under Polish law. It also indicates the multitude of areas of law in which the issue is discussed and what is more in this chapter is made an attempt to find elements of alimony obligation outside strictly family relationships. The third chapter points out the regulation of the maintenance obligation under the canonical law of the Catholic Church, starting with the Holy Bible, legal regulations, up to papal encyclicals and voices of individual priests.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było ukazanie problematyki obowiązku alimentacyjnego zarówno na gruncie prawa polskiego jak i na gruncie prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego. Pierwszy rozdział poświęcony został kształtowaniu się instytucji obowiązku alimentacyjnego od prawa rzymskiego po okres powojenny w Polsce z wyszczególnieniem ewolucji w myśleniu społeczeństw o relacjach i obowiązkach rodzinnych na przestrzeni dziejów. W drugim rozdziale wskazano regulację prawną obowiązującą na gruncie prawa polskiego. Zasygnalizowano wielość dziedzin prawa, w których obecne jest omawiane zagadnienie, a także podjęto próbę odnalezienia elementów obowiązku alimentacyjnego poza relacjami stricte rodzinnymi. W rozdziale trzecim wskazano na regulację obowiązku alimentacyjnego na gruncie prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego wychodząc od Pisma Świętego, poszczególnych regulacji prawnych, aż po encykliki papieskie i głosy poszczególnych księży.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorMatykiewicz, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.reviewerStrzała, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:31:02Z
dc.date.available2020-07-28T06:31:02Z
dc.date.submitted2020-06-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-141254-196240pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241041
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: maintenance obligation, alimony, Polish law, canonical lawpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: obowiązek alimentacyjny, alimenty, prawo polskie, prawo kanonicznepl
dc.titleObowiązek alimentacyjny w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiegopl
dc.title.alternativeMaintenance obligation under Polish and canonical law of the Catholic Church.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to present the problem of the maintenance obligation under both Polish law and canonical law of the Catholic Church. The first chapter was devoted to the formation of the institution of the maintenance obligation from the Roman law to the post-war period in Poland, detailing the evolution in thinking about family relationships and obligations throughout history. The second chapter indicates the legal regulation under Polish law. It also indicates the multitude of areas of law in which the issue is discussed and what is more in this chapter is made an attempt to find elements of alimony obligation outside strictly family relationships. The third chapter points out the regulation of the maintenance obligation under the canonical law of the Catholic Church, starting with the Holy Bible, legal regulations, up to papal encyclicals and voices of individual priests.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było ukazanie problematyki obowiązku alimentacyjnego zarówno na gruncie prawa polskiego jak i na gruncie prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego. Pierwszy rozdział poświęcony został kształtowaniu się instytucji obowiązku alimentacyjnego od prawa rzymskiego po okres powojenny w Polsce z wyszczególnieniem ewolucji w myśleniu społeczeństw o relacjach i obowiązkach rodzinnych na przestrzeni dziejów. W drugim rozdziale wskazano regulację prawną obowiązującą na gruncie prawa polskiego. Zasygnalizowano wielość dziedzin prawa, w których obecne jest omawiane zagadnienie, a także podjęto próbę odnalezienia elementów obowiązku alimentacyjnego poza relacjami stricte rodzinnymi. W rozdziale trzecim wskazano na regulację obowiązku alimentacyjnego na gruncie prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego wychodząc od Pisma Świętego, poszczególnych regulacji prawnych, aż po encykliki papieskie i głosy poszczególnych księży.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Matykiewicz, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.reviewerpl
Strzała, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:31:02Z
dc.date.available
2020-07-28T06:31:02Z
dc.date.submittedpl
2020-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-141254-196240
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241041
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: maintenance obligation, alimony, Polish law, canonical law
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: obowiązek alimentacyjny, alimenty, prawo polskie, prawo kanoniczne
dc.titlepl
Obowiązek alimentacyjny w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego
dc.title.alternativepl
Maintenance obligation under Polish and canonical law of the Catholic Church.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Krakow
11
Poznan
7
Gdynia
6
Warsaw
4
Dublin
3
Jaworzno
3
Katowice
3
Wroclaw
3
Legnica
2
Beveren
1

No access

No Thumbnail Available