Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

master
dc.abstract.enThe purpose of this study is to analyze the social inequalities and its impact to the economic growth. In the first part of the thesis there is going to be presented characteristics of inequality, with social, economic, cultural and political inequalities detailed. In addition there will be presented the motives of maintaining and combating social inequalities. The second chapter presents definition and general characteristics of economic growth together with measures of growth. In the next part neo-classical and endogenous growth theory is explained. In the third chapter there is presented research analysis using global and local data about measures of inequality, economic growth and the indicators that will allow to understand the relationship between inequalities and growth in the economy. Inequalities in society significantly affect the situation in the economy and distribution of income. Lack of equal opportunities and different situation of people government does not achieve such revenues that might have occurred in the absence of inequality.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza nierówności społecznych oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy. W pierwszej części pracy zostanie przedstawiona charakterystyka nierówności z wyróżnieniem nierówności społecznych, ekonomicznych, kulturalnych oraz politycznych. Ponadto przedstawione zostaną motywy utrzymywania a także zwalczania nierówności społecznych. W drugim rozdziale przedstawiona zostanie definicja a także ogólna charakterystyka wzrostu gospodarczego wraz z miernikami wzrostu. W kolejnej części przedstawione zostaną neoklasyczne oraz endogeniczne modele wzrostu gospodarczego. W trzecim rozdziale zostanie przedstawiona analiza badań z wykorzystaniem globalnych oraz lokalnych danych dotyczących miar nierówności, wzrostu gospodarczego oraz poszczególnych wskaźników, które pozwolą lepiej zrozumieć powiązania między nierównościami a wzrostem w gospodarce. Nierówności w społeczeństwie znacząco oddziałują na sytuację jaka ma miejsce w gospodarce oraz rozkład dochodów w społeczeństwie. Przez brak równości szans oraz odmienną sytuację jednostek państwo nie osiąga takich dochodów jakie mogłyby mieć miejsce przy braku nierówności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorNiedziółka, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:43:59Z
dc.date.available2020-07-27T00:43:59Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-107980-131868pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214218
dc.languagepolpl
dc.subject.enSocial Inequality, Economic growth, Development, Measures,pl
dc.subject.plnierówności społeczne, Wzrost gospodarczy, Rozwój, Mierniki,pl
dc.titleNierówności społeczne a wzrost gospodarczypl
dc.title.alternativeSocial Inequality and Economic Growthpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study is to analyze the social inequalities and its impact to the economic growth. In the first part of the thesis there is going to be presented characteristics of inequality, with social, economic, cultural and political inequalities detailed. In addition there will be presented the motives of maintaining and combating social inequalities. The second chapter presents definition and general characteristics of economic growth together with measures of growth. In the next part neo-classical and endogenous growth theory is explained. In the third chapter there is presented research analysis using global and local data about measures of inequality, economic growth and the indicators that will allow to understand the relationship between inequalities and growth in the economy. Inequalities in society significantly affect the situation in the economy and distribution of income. Lack of equal opportunities and different situation of people government does not achieve such revenues that might have occurred in the absence of inequality.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza nierówności społecznych oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy. W pierwszej części pracy zostanie przedstawiona charakterystyka nierówności z wyróżnieniem nierówności społecznych, ekonomicznych, kulturalnych oraz politycznych. Ponadto przedstawione zostaną motywy utrzymywania a także zwalczania nierówności społecznych. W drugim rozdziale przedstawiona zostanie definicja a także ogólna charakterystyka wzrostu gospodarczego wraz z miernikami wzrostu. W kolejnej części przedstawione zostaną neoklasyczne oraz endogeniczne modele wzrostu gospodarczego. W trzecim rozdziale zostanie przedstawiona analiza badań z wykorzystaniem globalnych oraz lokalnych danych dotyczących miar nierówności, wzrostu gospodarczego oraz poszczególnych wskaźników, które pozwolą lepiej zrozumieć powiązania między nierównościami a wzrostem w gospodarce. Nierówności w społeczeństwie znacząco oddziałują na sytuację jaka ma miejsce w gospodarce oraz rozkład dochodów w społeczeństwie. Przez brak równości szans oraz odmienną sytuację jednostek państwo nie osiąga takich dochodów jakie mogłyby mieć miejsce przy braku nierówności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Niedziółka, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:43:59Z
dc.date.available
2020-07-27T00:43:59Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-107980-131868
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214218
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Social Inequality, Economic growth, Development, Measures,
dc.subject.plpl
nierówności społeczne, Wzrost gospodarczy, Rozwój, Mierniki,
dc.titlepl
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
dc.title.alternativepl
Social Inequality and Economic Growth
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
94
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
10
Wroclaw
8
Poznan
5
Ashburn
4
Dzierzoniow
4
Lublin
3
Zakroczym
3
Gdansk
2
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available