Instytucje uniknięcia kary w prawie karnym skarbowym

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present institutions regulated under Section 2 of the Fiscal Penal Code (FPC) that allow refraining from punishing a perpetrator. The study is divided into 6 chapters. The first part contains a discussion of general issues about penal and fiscal liability. The subsequent chapters discusses the legal character, historical aspects and conditions for the applicability of institutions, which represent the principle of priority given to collecting government and public agency charges over using repressive measures. In the second chapter the author analyses the institution of active regret in Fiscal Penal Code. The next part of the thesis is devoted to the institution of amended tax return. The subject of the fourth part is the new regulation in Fiscal Penal Code, which is regulated under art. 16b of the FPC. Thereafter the author shows the institution of voluntary submission to liability. The last chapter includes analysis of the renouncement from the measurement of the punishment.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie instytucji uregulowanych w rozdziale 2 Kodeksu karnego skarbowego, które zezwalają na zaniechanie ukarania sprawcy. Praca składa się z 6 rozdziałów. Pierwsza część zawiera omówienie ogólnych zagadnień dotyczących odpowiedzialności karno-skarbowej. Przedmiotem kolejnych rozdziałów jest omówienie charakteru prawnego, aspektów historycznych oraz przesłanek zastosowania instytucji, które wyrażają zasadę priorytetu wyegzekwowania należności publicznoprawnych przed represją. W drugim rozdziale autorka poddaje analizie instytucję czynnego żalu uregulowaną w Kodeksie karnym skarbowym. Kolejna część opracowania poświęcona została instytucji korekty deklaracji podatkowej. Przedmiotem czwartej części jest nowa regulacja w Kodeksie karnym skarbowym, która uregulowana została w art. 16b k.k.s. Następnie autorka przedstawia instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Ostatni rozdział zawiera analizą odstąpienia od wymierzenia kary.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.authorPłatek, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.reviewerJodłowski, Janpl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:01:43Z
dc.date.available2020-07-27T06:01:43Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-113605-162918pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219047
dc.languagepolpl
dc.subject.enrefraining from punishing a perpetrator, penal and fiscal liability, active regret, amended tax return, article 16b of the FPC, voluntary submission to liability, the renouncement from the measurement of the punishmentpl
dc.subject.plzaniechanie ukarania sprawcy, odpowiedzialność karno-skarbowa, czynny żal, korekta deklaracji podatkowej, art. 16b k.k.s., dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia karypl
dc.titleInstytucje uniknięcia kary w prawie karnym skarbowympl
dc.title.alternativeInstitutions of the avoidance of punishment in the Fiscal Penal Codepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present institutions regulated under Section 2 of the Fiscal Penal Code (FPC) that allow refraining from punishing a perpetrator. The study is divided into 6 chapters. The first part contains a discussion of general issues about penal and fiscal liability. The subsequent chapters discusses the legal character, historical aspects and conditions for the applicability of institutions, which represent the principle of priority given to collecting government and public agency charges over using repressive measures. In the second chapter the author analyses the institution of active regret in Fiscal Penal Code. The next part of the thesis is devoted to the institution of amended tax return. The subject of the fourth part is the new regulation in Fiscal Penal Code, which is regulated under art. 16b of the FPC. Thereafter the author shows the institution of voluntary submission to liability. The last chapter includes analysis of the renouncement from the measurement of the punishment.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie instytucji uregulowanych w rozdziale 2 Kodeksu karnego skarbowego, które zezwalają na zaniechanie ukarania sprawcy. Praca składa się z 6 rozdziałów. Pierwsza część zawiera omówienie ogólnych zagadnień dotyczących odpowiedzialności karno-skarbowej. Przedmiotem kolejnych rozdziałów jest omówienie charakteru prawnego, aspektów historycznych oraz przesłanek zastosowania instytucji, które wyrażają zasadę priorytetu wyegzekwowania należności publicznoprawnych przed represją. W drugim rozdziale autorka poddaje analizie instytucję czynnego żalu uregulowaną w Kodeksie karnym skarbowym. Kolejna część opracowania poświęcona została instytucji korekty deklaracji podatkowej. Przedmiotem czwartej części jest nowa regulacja w Kodeksie karnym skarbowym, która uregulowana została w art. 16b k.k.s. Następnie autorka przedstawia instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Ostatni rozdział zawiera analizą odstąpienia od wymierzenia kary.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.authorpl
Płatek, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.reviewerpl
Jodłowski, Jan
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:01:43Z
dc.date.available
2020-07-27T06:01:43Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-113605-162918
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219047
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
refraining from punishing a perpetrator, penal and fiscal liability, active regret, amended tax return, article 16b of the FPC, voluntary submission to liability, the renouncement from the measurement of the punishment
dc.subject.plpl
zaniechanie ukarania sprawcy, odpowiedzialność karno-skarbowa, czynny żal, korekta deklaracji podatkowej, art. 16b k.k.s., dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia kary
dc.titlepl
Instytucje uniknięcia kary w prawie karnym skarbowym
dc.title.alternativepl
Institutions of the avoidance of punishment in the Fiscal Penal Code
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Rakszawa
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available