Uwarunkowania procesu nabycia przedsiębiorstwa na przykładzie branży telekomunikacyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe work presents conducted research as part of a acquisition process in an enterprise. Differences between fusion and takeover, goals of the takeover and its role were indicated. The final part presents the results of conducted tests to ad dup proces and changes.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia przeprowadzone badania w ramach procesu nabycia przedsiębiorstwa. Wskazane zostały różnice między fuzją a przejęciem, cele przejęcia oraz jego rola. W końcowej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań podsumowujące ten proces oraz wdrożone zmiany.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorLeśniak, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:21:13Z
dc.date.available2020-07-27T23:21:13Z
dc.date.submitted2019-09-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-131952-238839pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234524
dc.languagepolpl
dc.subject.enfusion - acquisition – takeover – managementpl
dc.subject.plfuzja - nabycie – przejęcie – zarządzaniepl
dc.titleUwarunkowania procesu nabycia przedsiębiorstwa na przykładzie branży telekomunikacyjnejpl
dc.title.alternativeConditions of the enterprise acquisition process on the example of the telecommunications industry in Fiberlink Company Sp. z o.o..pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents conducted research as part of a acquisition process in an enterprise. Differences between fusion and takeover, goals of the takeover and its role were indicated. The final part presents the results of conducted tests to ad dup proces and changes.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia przeprowadzone badania w ramach procesu nabycia przedsiębiorstwa. Wskazane zostały różnice między fuzją a przejęciem, cele przejęcia oraz jego rola. W końcowej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań podsumowujące ten proces oraz wdrożone zmiany.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Leśniak, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:21:13Z
dc.date.available
2020-07-27T23:21:13Z
dc.date.submittedpl
2019-09-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-131952-238839
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234524
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fusion - acquisition – takeover – management
dc.subject.plpl
fuzja - nabycie – przejęcie – zarządzanie
dc.titlepl
Uwarunkowania procesu nabycia przedsiębiorstwa na przykładzie branży telekomunikacyjnej
dc.title.alternativepl
Conditions of the enterprise acquisition process on the example of the telecommunications industry in Fiberlink Company Sp. z o.o..
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Ciechanki Krzesimowskie
1
Dublin
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available