Selekcja linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC

licenciate
dc.abstract.enA LHC (light harvesting complex) is a complex of proteins and photosynthetic pigments, which allows to absorb with higher efficiency of light energy used in photosynthesis. The main purpose of experiments described in this work was to obtain Arabidopsis thaliana mutants with reduced level of some of LHC proteins. There was used commercially available line N3889 with lack of Lhca2 protein and N6362 with reduced level of Lhcb1 and Lhcb2 proteins. Lineages had been obtained by transformation A. thaliana with a vector containing antisense sequence for the gene. Western Blot method was used for detection of interested proteins. Based on results, the mutant with lack of Lhca2 and lines with reduced level of this protein has been selected. The seeds form plants with specific mutation have been collected . Immunodetection method for Lhcb1 and Lhcb2 protein should be continuously optimalized, which allows to future selection of N6362 lines.pl
dc.abstract.plBiałka LHC (ang. Light harvesting complex) to kompleksy białek i barwników fotosyntetycznych, które umożliwiają wydajną absorpcję energii świetlnej wykorzystywanej w procesie fotosyntezy. Głównym celem doświadczeń opisanych w pracy było uzyskanie linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC. Wykorzystano komercyjnie dostępne linie N3889 pozbawiona białka Lhca2 i N6362 o obniżonej zawartości białek Lhcb1 i Lhcb2, które otrzymano przez transformację A. thaliana konstruktem zawierającym antysensowną sekwencję DNA dla danego genu. Zastosowano metodę Western blottingu do detekcji interesujących białek. Na podstawie uzyskanych wyników wyselekcjonowano mutanta pozbawionego białka Lhca2 oraz linie o znacznie obniżonej zawartości tego białka. Z linii tych pozyskano nasiona. Należy przeprowadzić dalszą optymalizację metody oznaczania zawartości białek Lhcb1 i Lhcb2, co w przyszłości umożliwi selekcję mutantów N6362.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.contributor.authorLeśniak, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.contributor.reviewerKrzeszowiec-Jeleń, Weronika - 160652 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:32:07Z
dc.date.available2020-07-26T22:32:07Z
dc.date.submitted2016-07-04pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-105824-179528pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212162
dc.languagepolpl
dc.subject.enlight harvesting complex, LHC, Arabidopsis thaliana, Western Blot, mutant selectionpl
dc.subject.plAnteny fotosyntetyczne, LHC, Arabidopsis thaliana, Western Blot, selekcja mutantówpl
dc.titleSelekcja linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHCpl
dc.title.alternativeSelection of Arabidopsis thaliana lines with reduced level of some of LHC proteinspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A LHC (light harvesting complex) is a complex of proteins and photosynthetic pigments, which allows to absorb with higher efficiency of light energy used in photosynthesis. The main purpose of experiments described in this work was to obtain Arabidopsis thaliana mutants with reduced level of some of LHC proteins. There was used commercially available line N3889 with lack of Lhca2 protein and N6362 with reduced level of Lhcb1 and Lhcb2 proteins. Lineages had been obtained by transformation A. thaliana with a vector containing antisense sequence for the gene. Western Blot method was used for detection of interested proteins. Based on results, the mutant with lack of Lhca2 and lines with reduced level of this protein has been selected. The seeds form plants with specific mutation have been collected . Immunodetection method for Lhcb1 and Lhcb2 protein should be continuously optimalized, which allows to future selection of N6362 lines.
dc.abstract.plpl
Białka LHC (ang. Light harvesting complex) to kompleksy białek i barwników fotosyntetycznych, które umożliwiają wydajną absorpcję energii świetlnej wykorzystywanej w procesie fotosyntezy. Głównym celem doświadczeń opisanych w pracy było uzyskanie linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC. Wykorzystano komercyjnie dostępne linie N3889 pozbawiona białka Lhca2 i N6362 o obniżonej zawartości białek Lhcb1 i Lhcb2, które otrzymano przez transformację A. thaliana konstruktem zawierającym antysensowną sekwencję DNA dla danego genu. Zastosowano metodę Western blottingu do detekcji interesujących białek. Na podstawie uzyskanych wyników wyselekcjonowano mutanta pozbawionego białka Lhca2 oraz linie o znacznie obniżonej zawartości tego białka. Z linii tych pozyskano nasiona. Należy przeprowadzić dalszą optymalizację metody oznaczania zawartości białek Lhcb1 i Lhcb2, co w przyszłości umożliwi selekcję mutantów N6362.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.contributor.authorpl
Leśniak, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.contributor.reviewerpl
Krzeszowiec-Jeleń, Weronika - 160652
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:32:07Z
dc.date.available
2020-07-26T22:32:07Z
dc.date.submittedpl
2016-07-04
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-105824-179528
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212162
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
light harvesting complex, LHC, Arabidopsis thaliana, Western Blot, mutant selection
dc.subject.plpl
Anteny fotosyntetyczne, LHC, Arabidopsis thaliana, Western Blot, selekcja mutantów
dc.titlepl
Selekcja linii mutantów Arabidopsis thaliana o obniżonej zawartości wybranych białek LHC
dc.title.alternativepl
Selection of Arabidopsis thaliana lines with reduced level of some of LHC proteins
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Dublin
2
Boardman
1
Chandler
1
Gliwice
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available