POWIKŁANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO U DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA

master
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorGóra, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.date.accessioned2020-06-30T21:55:38Z
dc.date.available2020-06-30T21:55:38Z
dc.date.submitted2010-03-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-43071-55838pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160855
dc.titlePOWIKŁANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO U DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIApl
dc.title.alternativeCOMPLICATIONS OF GENERAL ANESTHESIA IN CHILDREN UNDER 3 YEAR OLDpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Góra, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.date.accessioned
2020-06-30T21:55:38Z
dc.date.available
2020-06-30T21:55:38Z
dc.date.submittedpl
2010-03-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-43071-55838
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/160855
dc.titlepl
POWIKŁANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO U DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA
dc.title.alternativepl
COMPLICATIONS OF GENERAL ANESTHESIA IN CHILDREN UNDER 3 YEAR OLD
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available