Wirtualny pacjent

master
dc.abstract.enThe thesis presents the analysis of the functionality of the e-Learning platform krakow.casus.net, used by Jagiellonian University. This analysis was prepared based on the process of creating a new diagnostic scenario for medical students. The scenario is available to students on a given platform or in a paper version prepared by lecturers.The E-learning chapter discusses the beginnings, development, and terminology related to e-Learning. It describes the advantages and disadvantages of using this teaching method by corporations or academic centers. This chapter includes an introduction of e-learning in medicine and a description of the title term „virtual patient”. Experiences and impressions related to the use of e-learning were also presented..The Project section contains an analysis and description of the e-Learning platform functionality used in the work. The roles defined in the system are presented along with the assigned rights. Next, individual modules were presented, such as help module or demo module, and a reference to libraries and services used by the system’s authors. This chapter mainly contains a detailed description of the new diagnostic scenario generator. The possibilities of task content editors, a response form and comment editor, along with missing and errors encountered during scenario creation are shown. At the end of the chapter, there is a description of the resulting scenario along with the opinion received from medical students.In the Summary, one can find an assessment of the system. The system itself meets the requirements of a modern e-learning platform designed to support the student of medicine. However, some criticism and suggestion regarding the development of the functionality of the given system are to be found.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca prezentuje analizę funkcjonalności platformy e-Learningowej krakow.casus.net, wykorzystywanej przez Uniwersytet Jagielloński. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie procesu tworzenia nowego scenariusza diagnostycznego dla studentów medycyny. Przypadek ten jest dostępny dla studentów na podanej platformie lub w wersji papierowej przygotowanej przez wykładowców.W rozdziale E-learning omówione zostały początki, rozwój oraz terminologia związana z e-Learningiem. Opisane tu zostały zalety i wady wykorzystania tej metody nauczania przez korporacje lub ośrodki akademickie. Rozdział ten zawiera także wprowadzenie do tematu e-Learningu w medycynie oraz opis tytułowego terminu „wirtualny pacjent”. Przedstawione zostały także doświadczenia i wrażenia związane z wykorzystaniem e-learningu.Rozdział Projekt zawiera analizę oraz opis działania użytej w pracy platformy e-Learningowej. Przedstawione zostały zdefiniowane w systemie role wraz z przypisanymi im uprawnieniom. Następnie zaprezentowane zostały poszczególne moduły takie jak moduł pomocy czy moduł demonstracyjny oraz wzmianka dotyczącą bibliotek i serwisów użytych przez autorów systemu. Rozdział ten w głównej mierze zawiera szczegółowy opis funkcjonalności generatora nowego przypadku diagnostycznego. Ukazane zostały możliwości poszczególnych edytorów treści zadania, formatki odpowiedzi oraz edytora komentarza wraz z brakami oraz błędami spotkanymi podczas tworzenia scenariusza. Na końcu rozdziału znajduje się opis otrzymanego przypadku wraz z opinią otrzymaną od studentów medycyny.W rozdziale Podsumowanie znajduje się ocena sytemu. Sam system spełnia wymagania nowoczesnej platformy e-Learningowej mającej na celu wsparcie nauki studenta medycyny. Nie obyło się jednak bez krytyki oraz sugestii, dotyczącej rozwoju funkcjonalności podanego systemu.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorRoterman-Konieczna, Irenapl
dc.contributor.authorAdamiak, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerRoterman-Konieczna, Irenapl
dc.contributor.reviewerZieliński, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:18:56Z
dc.date.available2020-07-27T19:18:56Z
dc.date.submitted2018-09-20pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-126870-177283pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230803
dc.languagepolpl
dc.subject.ene-learning, medicine, diagnosis, virtual patientpl
dc.subject.ple-learning, medycyna, diagnoza, wirtualny pacjentpl
dc.titleWirtualny pacjentpl
dc.title.alternativeVirtual patientpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the analysis of the functionality of the e-Learning platform krakow.casus.net, used by Jagiellonian University. This analysis was prepared based on the process of creating a new diagnostic scenario for medical students. The scenario is available to students on a given platform or in a paper version prepared by lecturers.The E-learning chapter discusses the beginnings, development, and terminology related to e-Learning. It describes the advantages and disadvantages of using this teaching method by corporations or academic centers. This chapter includes an introduction of e-learning in medicine and a description of the title term „virtual patient”. Experiences and impressions related to the use of e-learning were also presented..The Project section contains an analysis and description of the e-Learning platform functionality used in the work. The roles defined in the system are presented along with the assigned rights. Next, individual modules were presented, such as help module or demo module, and a reference to libraries and services used by the system’s authors. This chapter mainly contains a detailed description of the new diagnostic scenario generator. The possibilities of task content editors, a response form and comment editor, along with missing and errors encountered during scenario creation are shown. At the end of the chapter, there is a description of the resulting scenario along with the opinion received from medical students.In the Summary, one can find an assessment of the system. The system itself meets the requirements of a modern e-learning platform designed to support the student of medicine. However, some criticism and suggestion regarding the development of the functionality of the given system are to be found.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca prezentuje analizę funkcjonalności platformy e-Learningowej krakow.casus.net, wykorzystywanej przez Uniwersytet Jagielloński. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie procesu tworzenia nowego scenariusza diagnostycznego dla studentów medycyny. Przypadek ten jest dostępny dla studentów na podanej platformie lub w wersji papierowej przygotowanej przez wykładowców.W rozdziale E-learning omówione zostały początki, rozwój oraz terminologia związana z e-Learningiem. Opisane tu zostały zalety i wady wykorzystania tej metody nauczania przez korporacje lub ośrodki akademickie. Rozdział ten zawiera także wprowadzenie do tematu e-Learningu w medycynie oraz opis tytułowego terminu „wirtualny pacjent”. Przedstawione zostały także doświadczenia i wrażenia związane z wykorzystaniem e-learningu.Rozdział Projekt zawiera analizę oraz opis działania użytej w pracy platformy e-Learningowej. Przedstawione zostały zdefiniowane w systemie role wraz z przypisanymi im uprawnieniom. Następnie zaprezentowane zostały poszczególne moduły takie jak moduł pomocy czy moduł demonstracyjny oraz wzmianka dotyczącą bibliotek i serwisów użytych przez autorów systemu. Rozdział ten w głównej mierze zawiera szczegółowy opis funkcjonalności generatora nowego przypadku diagnostycznego. Ukazane zostały możliwości poszczególnych edytorów treści zadania, formatki odpowiedzi oraz edytora komentarza wraz z brakami oraz błędami spotkanymi podczas tworzenia scenariusza. Na końcu rozdziału znajduje się opis otrzymanego przypadku wraz z opinią otrzymaną od studentów medycyny.W rozdziale Podsumowanie znajduje się ocena sytemu. Sam system spełnia wymagania nowoczesnej platformy e-Learningowej mającej na celu wsparcie nauki studenta medycyny. Nie obyło się jednak bez krytyki oraz sugestii, dotyczącej rozwoju funkcjonalności podanego systemu.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Roterman-Konieczna, Irena
dc.contributor.authorpl
Adamiak, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Roterman-Konieczna, Irena
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:18:56Z
dc.date.available
2020-07-27T19:18:56Z
dc.date.submittedpl
2018-09-20
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-126870-177283
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230803
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
e-learning, medicine, diagnosis, virtual patient
dc.subject.plpl
e-learning, medycyna, diagnoza, wirtualny pacjent
dc.titlepl
Wirtualny pacjent
dc.title.alternativepl
Virtual patient
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Katowice
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lubsza
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available