Usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą utleniania przy użyciu H2O2 oraz metodą adsorpcji na materiałach pochodzenia wermikulitowego

master
dc.abstract.enIndustrial and municipal wastewater are the main source of phenols. These compounds are highly toxic for the environment. It is important to develop technologies for their disposal. The methods promissive for removal of phenols from aqueous solutions are: catalytic oxidation and adsorption. This work is focused on the use of modified vermiculite in the listed processes. In the study on the oxidation of phenol, series of catalysts with different content of iron were synthesized. Then, a series of catalytic tests were carried out with the use of aqueous solutions of phenol at increasing concentrations (0,1 – 2,0 g/L). These studies allowed to determine the catalytic activity that depend on the amount of introduced iron and the substrate concetration. To investigate the sorption properties, a series of samples intercalated with poliallilodimetyloamine chloride and chitosan were synthesized. Due to the low sorption capacity, materials were modified thermaly in order to obtain materials doped with activated carbon. Carbonization of samples was carried out at temperatures of 200, 400, and 600 ˚ C. Researches performed with the use of the nitrophenol solutions at various concentrations and pH, allowed to determine the optimum pH of the process and the best carbonization conditions, which results in obtaining of the material characterized with high capacity towards contaminants.pl
dc.abstract.plŚcieki poprzemysłowe oraz komunalne są głównym źródłem fenoli. Związki te są silnie toksyczne dla środowiska naturalnego, dlatego istotne jest opracowywanie technologii pozwalających na ich utylizację. Potencjalnymi metodami usuwania fenoli z roztworów wodnych są: katalityczne utlenianie, oraz adsorpcja. Praca ta skupia się na wykorzystaniu we wspomnianych procesach modyfikowanych wermikulitów. Do badań nad utlenianiem fenolu, zsyntezowano serię katalizatorów o różnych zawartościach żelaza. Następnie przeprowadzono serię testów katalitycznych z wykorzystaniem wodnych roztworów fenolu o wzrastających stężeniach (0,1-2,0 g/L). Badania te pozwoliły określić aktywności katalizatorów w zależności od ilości wprowadzonego do nich żelaza, oraz obciążenia katalizatora. Dla testów nad właściwościami sorpcyjnymi zsyntezowano serię próbek interkalowanych chlorkiem poliallilodimetyloamoniowego oraz chitozanu. Ze względu na niską wydajność sorpcji materiałów, przeprowadzono ich modyfikację termiczną, aby uzyskać materiał dotowany węglem aktywnym. Karbonizację próbek prowadzono w temperaturach 200, 400, oraz 600˚C. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem roztworów nitrofenolu o różnym stężeniu i pH, co pozwoliło określić optymalne pH procesu, a także najlepsze warunki prowadzenia karbonizacji prowadzących do uzyskania adsorbenta o wysokiej pojemności względem usuwania zanieczyszczeń.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.contributor.authorBoczar, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMakowski, Wacław - 100616 pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:38:02Z
dc.date.available2020-07-24T19:38:02Z
dc.date.submitted2013-10-22pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-78442-95847pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190870
dc.languagepolpl
dc.subject.envermiculite, phenols, adsorption, oxidation, Fe-dopingpl
dc.subject.plwermikulit, fenole, adsorpcja, utlenianie, dotowanie żelazempl
dc.titleUsuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą utleniania przy użyciu H2O2 oraz metodą adsorpcji na materiałach pochodzenia wermikulitowegopl
dc.title.alternativeRemoval of contaminants dissolved in the water by oxidation with H2O2 and adsorption on vermiculites based materialspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Industrial and municipal wastewater are the main source of phenols. These compounds are highly toxic for the environment. It is important to develop technologies for their disposal. The methods promissive for removal of phenols from aqueous solutions are: catalytic oxidation and adsorption. This work is focused on the use of modified vermiculite in the listed processes. In the study on the oxidation of phenol, series of catalysts with different content of iron were synthesized. Then, a series of catalytic tests were carried out with the use of aqueous solutions of phenol at increasing concentrations (0,1 – 2,0 g/L). These studies allowed to determine the catalytic activity that depend on the amount of introduced iron and the substrate concetration. To investigate the sorption properties, a series of samples intercalated with poliallilodimetyloamine chloride and chitosan were synthesized. Due to the low sorption capacity, materials were modified thermaly in order to obtain materials doped with activated carbon. Carbonization of samples was carried out at temperatures of 200, 400, and 600 ˚ C. Researches performed with the use of the nitrophenol solutions at various concentrations and pH, allowed to determine the optimum pH of the process and the best carbonization conditions, which results in obtaining of the material characterized with high capacity towards contaminants.
dc.abstract.plpl
Ścieki poprzemysłowe oraz komunalne są głównym źródłem fenoli. Związki te są silnie toksyczne dla środowiska naturalnego, dlatego istotne jest opracowywanie technologii pozwalających na ich utylizację. Potencjalnymi metodami usuwania fenoli z roztworów wodnych są: katalityczne utlenianie, oraz adsorpcja. Praca ta skupia się na wykorzystaniu we wspomnianych procesach modyfikowanych wermikulitów. Do badań nad utlenianiem fenolu, zsyntezowano serię katalizatorów o różnych zawartościach żelaza. Następnie przeprowadzono serię testów katalitycznych z wykorzystaniem wodnych roztworów fenolu o wzrastających stężeniach (0,1-2,0 g/L). Badania te pozwoliły określić aktywności katalizatorów w zależności od ilości wprowadzonego do nich żelaza, oraz obciążenia katalizatora. Dla testów nad właściwościami sorpcyjnymi zsyntezowano serię próbek interkalowanych chlorkiem poliallilodimetyloamoniowego oraz chitozanu. Ze względu na niską wydajność sorpcji materiałów, przeprowadzono ich modyfikację termiczną, aby uzyskać materiał dotowany węglem aktywnym. Karbonizację próbek prowadzono w temperaturach 200, 400, oraz 600˚C. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem roztworów nitrofenolu o różnym stężeniu i pH, co pozwoliło określić optymalne pH procesu, a także najlepsze warunki prowadzenia karbonizacji prowadzących do uzyskania adsorbenta o wysokiej pojemności względem usuwania zanieczyszczeń.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.contributor.authorpl
Boczar, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Makowski, Wacław - 100616
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:38:02Z
dc.date.available
2020-07-24T19:38:02Z
dc.date.submittedpl
2013-10-22
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-78442-95847
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190870
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vermiculite, phenols, adsorption, oxidation, Fe-doping
dc.subject.plpl
wermikulit, fenole, adsorpcja, utlenianie, dotowanie żelazem
dc.titlepl
Usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą utleniania przy użyciu H2O2 oraz metodą adsorpcji na materiałach pochodzenia wermikulitowego
dc.title.alternativepl
Removal of contaminants dissolved in the water by oxidation with H2O2 and adsorption on vermiculites based materials
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available