Zjawisko polityczności w twórczości bajkopisarskiej Juliana Ursyna Niemcewicza

master
dc.abstract.enThe MA thesis "The phenomenon of the Political in Julian Ursyn Niemcewicz's fairy-tale works" is devoted to the phenomenon of the Political (understood after Carl Schmitt) presented in Julian Ursyn Niemcewicz's fairy-tale writing. The thesis analyzes various aspects of this phenomenon (reflecting the political reality and the views and political activities of Niemcewicz in the texts; mutual relations between politics and the texts discussed: the influence of the politics and the author's political activity on the content and form of texts, and the influence of fairy tales on the political field and Niemcewicz's position in it; issues related to the reception of works by readers and their persuasive abilities; writing strategies adopted by the author and their effectiveness). In order to conduct the analysis, the fairy-tale texts were also selected and categorized, thus creating the body of the source texts of the work. Apart from analyzing texts of fairy tales, the thesis also includes a discussion of Niemcewicz's theoretical and literary views on the fairy tale genre in the context of his speeches and his own fairy-tales work. The work also includes a biographical, historical and literary outline of the writer's work and the state of research on him.pl
dc.abstract.plPraca magisterska "Zjawisko polityczności w twórczości bajkopisarskiej Juliana Ursyna Niemcewicza" poświęcona jest zjawisku polityczności (rozumianego za Carlem Schmittem) obecnemu w bajkopisarstwie Juliana Ursyna Niemcewicza. Analizuje ona rozmaite aspekty tego zjawiska (reflektowanie rzeczywistości politycznej oraz poglądów i działalności Niemcewicza w tekstach; wzajemne relacje między polityką a omawianymi tekstami: wpływ polityki i działalności politycznej autora na treść i formę tekstów oraz wpływ bajek na pole polityczne i pozycję Niemcewicza w nim; kwestie związane z odbiorem utworów przez czytelników i ich możliwościami perswazyjnymi; strategie pisarskie przyjęte przez autora i ich skuteczność). Celem przeprowadzenia analizy dokonano także selekcji i kategoryzacji tekstów bajek, tworząc w ten sposób korpus tekstów źródłowych pracy. Praca poza analizą konkretnych tekstów, zawiera także omówienie poglądów teoretyczno-literackich Niemcewicza na gatunek bajki w świetle jego wystąpień i twórczości własnej. Praca zawiera także zarys biograficzny, historyczno-literacki twórczości pisarza oraz stanu badań nad nim.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStinia, Maria - 132106 pl
dc.contributor.authorCyman, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerStinia, Maria - 132106 pl
dc.contributor.reviewerPudłocki, Tomasz - 144670 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:43:12Z
dc.date.available2020-10-20T18:43:12Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-136989-177288pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248738
dc.languagepolpl
dc.subject.enJulian Ursyn Niemcewicz, the political, fairy tale, fairy-tale writing, Enlightenment, Enlightenment fairy tale, political fairy talepl
dc.subject.plJulian Ursyn Niemcewicz, polityczność, bajka, bajkopisarstwo, Oświecenie, bajka oświeceniowa, bajka politycznapl
dc.titleZjawisko polityczności w twórczości bajkopisarskiej Juliana Ursyna Niemcewiczapl
dc.title.alternativeThe phenomenon of the Political in Julian Ursyn Niemcewicz's fairy-tale workspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The MA thesis "The phenomenon of the Political in Julian Ursyn Niemcewicz's fairy-tale works" is devoted to the phenomenon of the Political (understood after Carl Schmitt) presented in Julian Ursyn Niemcewicz's fairy-tale writing. The thesis analyzes various aspects of this phenomenon (reflecting the political reality and the views and political activities of Niemcewicz in the texts; mutual relations between politics and the texts discussed: the influence of the politics and the author's political activity on the content and form of texts, and the influence of fairy tales on the political field and Niemcewicz's position in it; issues related to the reception of works by readers and their persuasive abilities; writing strategies adopted by the author and their effectiveness). In order to conduct the analysis, the fairy-tale texts were also selected and categorized, thus creating the body of the source texts of the work. Apart from analyzing texts of fairy tales, the thesis also includes a discussion of Niemcewicz's theoretical and literary views on the fairy tale genre in the context of his speeches and his own fairy-tales work. The work also includes a biographical, historical and literary outline of the writer's work and the state of research on him.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska "Zjawisko polityczności w twórczości bajkopisarskiej Juliana Ursyna Niemcewicza" poświęcona jest zjawisku polityczności (rozumianego za Carlem Schmittem) obecnemu w bajkopisarstwie Juliana Ursyna Niemcewicza. Analizuje ona rozmaite aspekty tego zjawiska (reflektowanie rzeczywistości politycznej oraz poglądów i działalności Niemcewicza w tekstach; wzajemne relacje między polityką a omawianymi tekstami: wpływ polityki i działalności politycznej autora na treść i formę tekstów oraz wpływ bajek na pole polityczne i pozycję Niemcewicza w nim; kwestie związane z odbiorem utworów przez czytelników i ich możliwościami perswazyjnymi; strategie pisarskie przyjęte przez autora i ich skuteczność). Celem przeprowadzenia analizy dokonano także selekcji i kategoryzacji tekstów bajek, tworząc w ten sposób korpus tekstów źródłowych pracy. Praca poza analizą konkretnych tekstów, zawiera także omówienie poglądów teoretyczno-literackich Niemcewicza na gatunek bajki w świetle jego wystąpień i twórczości własnej. Praca zawiera także zarys biograficzny, historyczno-literacki twórczości pisarza oraz stanu badań nad nim.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stinia, Maria - 132106
dc.contributor.authorpl
Cyman, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Stinia, Maria - 132106
dc.contributor.reviewerpl
Pudłocki, Tomasz - 144670
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:43:12Z
dc.date.available
2020-10-20T18:43:12Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-136989-177288
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248738
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Julian Ursyn Niemcewicz, the political, fairy tale, fairy-tale writing, Enlightenment, Enlightenment fairy tale, political fairy tale
dc.subject.plpl
Julian Ursyn Niemcewicz, polityczność, bajka, bajkopisarstwo, Oświecenie, bajka oświeceniowa, bajka polityczna
dc.titlepl
Zjawisko polityczności w twórczości bajkopisarskiej Juliana Ursyna Niemcewicza
dc.title.alternativepl
The phenomenon of the Political in Julian Ursyn Niemcewicz's fairy-tale works
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Bielsko-Biala
8
Lodz
5
Sanok
3
Dublin
2
Krakow
2
Lublin
2
Warsaw
2
Kielce
1
Pszczyna
1

No access

No Thumbnail Available