Produkcja i dystrybucja filmów niskobudżetowych w dwóch okresach: PRL "po odwilży" i III RP.

master
dc.abstract.enThe subject of the work is low-budget films. The aim of the work is to show the changes in the production and distribution of low-budget films for the periods indicated: PRL 1953-1957 and III RP. This is an analysis of the production and distribution of films: "The Last Day of Summer" (1958) and "Picket Fences" (2012). The study found differences in the production and distribution associated with changes in political, legal, economic state. Sources of knowledge used in the work,there are the regulations on Polish cinema in the examined periods and literature in the field of film knowledge, with particular emphasis on the publication of E. Głebicka "Between the patronage of the state and the market" in 2006. Both videos are filmed using a low budget. Characteristic element is the enthusiasm accompanying their creation. Independent cinema today can be considered a continuation of the work of professional film units.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są filmy niskobudżetowe. Celem pracy, jest ukazanie zmian w procesie produkcji i dystrybucji filmów niskobudżetowych we wskazanych okresach: PRL "po odwilży" i III RP. W pracy dokonano analizy procesu produkcji i dystrybucji filmów: "Ostatni dzień lata" (1958 rok) i "Gdzie diabeł mówi dobranoc" (2012 rok). W tezie pracy potwierdzono różnice w produkcji i dystrybucji związane ze zmianami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi państwa. Źródła wiedzy wykorzystane w pracy, to uregulowania prawne dotyczące polskiej kinematografii w badanych okresach oraz literatura z zakresu wiedzy o filmie, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji E. Głębickiej „Między państwowym mecenatem a rynkiem” z 2006 roku. Filmy obu dekad zrealizowane zostały przy wykorzystaniu niskiego budżetu. Element charakterystyczny to entuzjazm towarzyszący ich powstawaniu. Kino niezależne współczesne uznać można za kontynuację pracy profesjonalnych zespołów filmowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.contributor.authorCzopek, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.contributor.reviewerKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:19:13Z
dc.date.available2020-07-25T01:19:13Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-87638-112096pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196183
dc.languagepolpl
dc.subject.enANALYSIS - FILM DYSTRIBUTION - THE LOW-BUDGET FILM - INDEPENDET FILM - FILM PRODUCTIONpl
dc.subject.plANALIZA - DYSTRYBUCJA FILMOWA - FILM NISKOBUDŻETOWY - KINO NIEZALEŻNE - PRODUKCJA FILMOWApl
dc.titleProdukcja i dystrybucja filmów niskobudżetowych w dwóch okresach: PRL "po odwilży" i III RP.pl
dc.title.alternativeProduction and distribution low budget films in two periods: 1953 - 1957 and III RPpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is low-budget films. The aim of the work is to show the changes in the production and distribution of low-budget films for the periods indicated: PRL 1953-1957 and III RP. This is an analysis of the production and distribution of films: "The Last Day of Summer" (1958) and "Picket Fences" (2012). The study found differences in the production and distribution associated with changes in political, legal, economic state. Sources of knowledge used in the work,there are the regulations on Polish cinema in the examined periods and literature in the field of film knowledge, with particular emphasis on the publication of E. Głebicka "Between the patronage of the state and the market" in 2006. Both videos are filmed using a low budget. Characteristic element is the enthusiasm accompanying their creation. Independent cinema today can be considered a continuation of the work of professional film units.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są filmy niskobudżetowe. Celem pracy, jest ukazanie zmian w procesie produkcji i dystrybucji filmów niskobudżetowych we wskazanych okresach: PRL "po odwilży" i III RP. W pracy dokonano analizy procesu produkcji i dystrybucji filmów: "Ostatni dzień lata" (1958 rok) i "Gdzie diabeł mówi dobranoc" (2012 rok). W tezie pracy potwierdzono różnice w produkcji i dystrybucji związane ze zmianami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi państwa. Źródła wiedzy wykorzystane w pracy, to uregulowania prawne dotyczące polskiej kinematografii w badanych okresach oraz literatura z zakresu wiedzy o filmie, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji E. Głębickiej „Między państwowym mecenatem a rynkiem” z 2006 roku. Filmy obu dekad zrealizowane zostały przy wykorzystaniu niskiego budżetu. Element charakterystyczny to entuzjazm towarzyszący ich powstawaniu. Kino niezależne współczesne uznać można za kontynuację pracy profesjonalnych zespołów filmowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.contributor.authorpl
Czopek, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.contributor.reviewerpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:19:13Z
dc.date.available
2020-07-25T01:19:13Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-87638-112096
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196183
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ANALYSIS - FILM DYSTRIBUTION - THE LOW-BUDGET FILM - INDEPENDET FILM - FILM PRODUCTION
dc.subject.plpl
ANALIZA - DYSTRYBUCJA FILMOWA - FILM NISKOBUDŻETOWY - KINO NIEZALEŻNE - PRODUKCJA FILMOWA
dc.titlepl
Produkcja i dystrybucja filmów niskobudżetowych w dwóch okresach: PRL "po odwilży" i III RP.
dc.title.alternativepl
Production and distribution low budget films in two periods: 1953 - 1957 and III RP
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Plocin
2
Wroclaw
2
Ashton-under-Lyne
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available