Zachowania żywieniowe a stosowanie suplementów diety przez kobiety w ciąży z gminy Babice.

master
dc.abstract.enProper eating habits during pregnancy is essential for women‘s health as well as for the growth of the embryo. Therefore, expectant mothers should give her organism the proper quantity of vitamins and minerals, which always requires additional supplements. The purpose of this work is to assess the occurrence of supplements in chosen eating habits of women in pregnancy The research was conducted in April 2014 among 105 expectant mothers at the age between 19 and 49 all of them living in Babice . The information was gained by diagnostic method in a questionnaire in which the questions concerned eating behaviour of women in pregnancy in correlation with their diet. The method used was the quality method called Food Frequency Questionnaire (FFQ) amplified with questions relating to the social, economic and health backgrounds of examined women. The body mass index BMI before pregnancy was calculated and interpreted according to WHO criteria.A majority of women taking part in the research lived in the rural environment (63.81%), and almost a half of them (43.81 %) had higher education while most of the women (72.22%) had a high standard of life. BMI was normal in 85.71% of the women. Only 11.43% of examined women were overweight. Responses given by women showed proper eating behaviour, because most of them had at least four meals a day, and 86,7% quit alcohol and about 60% stopped consuming coffee, strong tea and smoking cigarettes. More than half of respondents (60%) took multivitamin and mineral supplements during pregnancy. All respondents declared that they used folic acid before pregnancy.The level of knowledge about supplements in the respondent group was high.pl
dc.abstract.plPrawidłowe odżywianie kobiety w ciąży jest istotne dla jej zdrowia, jak również rozwoju płodu. Przyszła matka szczególnie powinna zadbać o dostarczanie do organizmu potrzebnych witamin i składników mineralnych, co niekiedy wiąże się z ich dodatkową suplementacją. Celem pracy jest ocena wybranych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży w powiązaniu ze stosowaniem przez nie suplementów diety. W badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2014 roku uczestniczyło 105 kobiet w ciąży w wieku 19-49 lat z gminy Babice. Uzyskane informacje zostały zgromadzone metodą sondażu diagnostycznego na podstawie autorskiego kwestionariusza, którego pytania pozwalają na ocenę wybranych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży w powiązaniu z suplementacją diety. W ankiecie zastosowano jakościową metodę oceny sposobu żywienia tzn. częstotliwość spożycia wybranych produktów i potraw. Została ona uzupełniona pytaniami dotyczącymi sytuacji socjo-ekonomicznej i zdrowotnej badanych. Na podstawie wpisanych przez badane wartości pomiarów antropometrycznych - masy i wysokości ciała został obliczony wskaźnik masy ciała BMI przed ciążą, który odniesiono do zakresów opracowanych przez WHO. Większość kobiet biorących udział w badaniu zamieszkiwała tereny wiejskie (63,81%), posiadała wykształcenie wyższe (43,81%) oraz swoją sytuację materialną oceniała na poziomie dobrym (72,38%). Wskaźnik BMI przed ciążą w zakresie normy stwierdzono u 85,71% kobiet. Natomiast nadwaga dotyczyła zaledwie 11,43% badanych kobiet. Odpowiedzi kobiet wskazywały na prawidłowe zachowania żywieniowe w okresie ciąży, znaczna ilość (90%) kobiet spożywała co najmniej 4 posiłki w ciągu dnia. W aktualnej ciąży aż 86,7% ankietowanych kobiet w ciąży zrezygnowało z alkoholu oraz około 60% kobiet zaprzestało stosowania w ciąży takich używek jak: papierosy, kawa, czy mocna herbata. Ponad połowa kobiet (60%) przyjmowała w ciąży wieloskładnikowe suplementy diety. Natomiast wszystkie badane deklarowały, że przed ciążą przyjmowały preparaty kwasu foliowego. Poziom wiedzy na temat stosowania suplementów diety w ciąży w badanej grupie jest wysoki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorPająk, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:03:00Z
dc.date.available2020-07-25T01:03:00Z
dc.date.submitted2014-10-06pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-87378-102089pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195937
dc.languagepolpl
dc.subject.ensupplementation, eating habits, women, pregnancypl
dc.subject.plsuplementacja, zachowania żywieniowe, kobiety, ciążapl
dc.titleZachowania żywieniowe a stosowanie suplementów diety przez kobiety w ciąży z gminy Babice.pl
dc.title.alternativeThe use of supplements and eating habits of pregnant women from Babice district.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Proper eating habits during pregnancy is essential for women‘s health as well as for the growth of the embryo. Therefore, expectant mothers should give her organism the proper quantity of vitamins and minerals, which always requires additional supplements. The purpose of this work is to assess the occurrence of supplements in chosen eating habits of women in pregnancy The research was conducted in April 2014 among 105 expectant mothers at the age between 19 and 49 all of them living in Babice . The information was gained by diagnostic method in a questionnaire in which the questions concerned eating behaviour of women in pregnancy in correlation with their diet. The method used was the quality method called Food Frequency Questionnaire (FFQ) amplified with questions relating to the social, economic and health backgrounds of examined women. The body mass index BMI before pregnancy was calculated and interpreted according to WHO criteria.A majority of women taking part in the research lived in the rural environment (63.81%), and almost a half of them (43.81 %) had higher education while most of the women (72.22%) had a high standard of life. BMI was normal in 85.71% of the women. Only 11.43% of examined women were overweight. Responses given by women showed proper eating behaviour, because most of them had at least four meals a day, and 86,7% quit alcohol and about 60% stopped consuming coffee, strong tea and smoking cigarettes. More than half of respondents (60%) took multivitamin and mineral supplements during pregnancy. All respondents declared that they used folic acid before pregnancy.The level of knowledge about supplements in the respondent group was high.
dc.abstract.plpl
Prawidłowe odżywianie kobiety w ciąży jest istotne dla jej zdrowia, jak również rozwoju płodu. Przyszła matka szczególnie powinna zadbać o dostarczanie do organizmu potrzebnych witamin i składników mineralnych, co niekiedy wiąże się z ich dodatkową suplementacją. Celem pracy jest ocena wybranych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży w powiązaniu ze stosowaniem przez nie suplementów diety. W badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2014 roku uczestniczyło 105 kobiet w ciąży w wieku 19-49 lat z gminy Babice. Uzyskane informacje zostały zgromadzone metodą sondażu diagnostycznego na podstawie autorskiego kwestionariusza, którego pytania pozwalają na ocenę wybranych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży w powiązaniu z suplementacją diety. W ankiecie zastosowano jakościową metodę oceny sposobu żywienia tzn. częstotliwość spożycia wybranych produktów i potraw. Została ona uzupełniona pytaniami dotyczącymi sytuacji socjo-ekonomicznej i zdrowotnej badanych. Na podstawie wpisanych przez badane wartości pomiarów antropometrycznych - masy i wysokości ciała został obliczony wskaźnik masy ciała BMI przed ciążą, który odniesiono do zakresów opracowanych przez WHO. Większość kobiet biorących udział w badaniu zamieszkiwała tereny wiejskie (63,81%), posiadała wykształcenie wyższe (43,81%) oraz swoją sytuację materialną oceniała na poziomie dobrym (72,38%). Wskaźnik BMI przed ciążą w zakresie normy stwierdzono u 85,71% kobiet. Natomiast nadwaga dotyczyła zaledwie 11,43% badanych kobiet. Odpowiedzi kobiet wskazywały na prawidłowe zachowania żywieniowe w okresie ciąży, znaczna ilość (90%) kobiet spożywała co najmniej 4 posiłki w ciągu dnia. W aktualnej ciąży aż 86,7% ankietowanych kobiet w ciąży zrezygnowało z alkoholu oraz około 60% kobiet zaprzestało stosowania w ciąży takich używek jak: papierosy, kawa, czy mocna herbata. Ponad połowa kobiet (60%) przyjmowała w ciąży wieloskładnikowe suplementy diety. Natomiast wszystkie badane deklarowały, że przed ciążą przyjmowały preparaty kwasu foliowego. Poziom wiedzy na temat stosowania suplementów diety w ciąży w badanej grupie jest wysoki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Pająk, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:03:00Z
dc.date.available
2020-07-25T01:03:00Z
dc.date.submittedpl
2014-10-06
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-87378-102089
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195937
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
supplementation, eating habits, women, pregnancy
dc.subject.plpl
suplementacja, zachowania żywieniowe, kobiety, ciąża
dc.titlepl
Zachowania żywieniowe a stosowanie suplementów diety przez kobiety w ciąży z gminy Babice.
dc.title.alternativepl
The use of supplements and eating habits of pregnant women from Babice district.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
5
Krakow
4
Poznan
4
Gliwice
3
Ropczyce
3
Dublin
2
Gdansk
2
Sieradz
2
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available