Przygotowanie rozprawy w procesie cywilnym

master
dc.abstract.enThe theme of this work is ‘preparation of court hearing in civil trial’. In the initial part of the work will discuss the importance of making this issue in the context of the efficient conduct of civil process, its correlation will be presented with the main principles of civil procedure, and will be indicated differences in the regulations of this stage of the proceedings in foreign countries. The rest of the work will be approximate, as provided by the Code of Civil Procedure, institutions used to prepare the hearing, as well as activities of the court or the presiding judge, undertaken for this purpose. At the beginning will be presented the initial judicial activities, taken from the moment of filing a suit. Subsequently, will be analyzed preparatory activities connected with the organisation and planning of the hearing. In the final stage of work will be discussed preparatory activities of the court or the presiding judge associated with the concentration process material.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest przygotowanie rozprawy w procesie cywilnym. We wstępnej części pracy omówione zostanie znaczenie, jakie odgrywa to zagadnienie w kontekście sprawnego przeprowadzenia procesu cywilnego, przedstawiona zostanie jego korelacja z głównymi zasadami postępowania cywilnego, a także wskazane zostaną odmienności w uregulowaniach tego etapu postępowania w państwach obcych. W dalszej części pracy przybliżone zostaną, przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego, instytucje wykorzystywane do przygotowania rozprawy, a także czynności sądu czy przewodniczącego, podejmowane w tym właśnie celu. Począwszy od przedstawienia, zapoczątkowanych wniesieniem pozwu, wstępnych czynności sądowych, a następnie opierając się o założenie, iż pozew został skutecznie złożony, a wstępne czynności potwierdził brak przeszkód co do kontynuowania postępowania, w dalszej kolejności przeanalizowane zostaną czynności przygotowawcze związane z organizacją i zaplanowaniem rozprawy. W końcowym etapie pracy omówione zostaną natomiast czynności przygotowawcze sądu czy przewodniczącego związane z koncentracją materiału procesowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.authorWojtaś, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerFlejszar, Radosław - 102024 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:26:16Z
dc.date.available2020-07-26T14:26:16Z
dc.date.submitted2015-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-97442-132321pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204838
dc.languagepolpl
dc.subject.enPreparation of court hearing, civil trial, court hearing, preparatory activities, preparatory writings, concentration of the process material, an order of the presiding judge, activities of the court or the presiding judgepl
dc.subject.plPrzygotowanie rozprawy, proces cywilny, rozprawa, czynności przygotowawcze, pisma przygotowawcze, koncentracja materiału procesowego, zarządzenie przewodniczącego, czynności sądu lub przewodniczącegopl
dc.titlePrzygotowanie rozprawy w procesie cywilnympl
dc.title.alternativePreparation of court hearing in civil trialpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this work is ‘preparation of court hearing in civil trial’. In the initial part of the work will discuss the importance of making this issue in the context of the efficient conduct of civil process, its correlation will be presented with the main principles of civil procedure, and will be indicated differences in the regulations of this stage of the proceedings in foreign countries. The rest of the work will be approximate, as provided by the Code of Civil Procedure, institutions used to prepare the hearing, as well as activities of the court or the presiding judge, undertaken for this purpose. At the beginning will be presented the initial judicial activities, taken from the moment of filing a suit. Subsequently, will be analyzed preparatory activities connected with the organisation and planning of the hearing. In the final stage of work will be discussed preparatory activities of the court or the presiding judge associated with the concentration process material.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest przygotowanie rozprawy w procesie cywilnym. We wstępnej części pracy omówione zostanie znaczenie, jakie odgrywa to zagadnienie w kontekście sprawnego przeprowadzenia procesu cywilnego, przedstawiona zostanie jego korelacja z głównymi zasadami postępowania cywilnego, a także wskazane zostaną odmienności w uregulowaniach tego etapu postępowania w państwach obcych. W dalszej części pracy przybliżone zostaną, przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego, instytucje wykorzystywane do przygotowania rozprawy, a także czynności sądu czy przewodniczącego, podejmowane w tym właśnie celu. Począwszy od przedstawienia, zapoczątkowanych wniesieniem pozwu, wstępnych czynności sądowych, a następnie opierając się o założenie, iż pozew został skutecznie złożony, a wstępne czynności potwierdził brak przeszkód co do kontynuowania postępowania, w dalszej kolejności przeanalizowane zostaną czynności przygotowawcze związane z organizacją i zaplanowaniem rozprawy. W końcowym etapie pracy omówione zostaną natomiast czynności przygotowawcze sądu czy przewodniczącego związane z koncentracją materiału procesowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Wojtaś, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Flejszar, Radosław - 102024
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:26:16Z
dc.date.available
2020-07-26T14:26:16Z
dc.date.submittedpl
2015-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-97442-132321
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204838
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Preparation of court hearing, civil trial, court hearing, preparatory activities, preparatory writings, concentration of the process material, an order of the presiding judge, activities of the court or the presiding judge
dc.subject.plpl
Przygotowanie rozprawy, proces cywilny, rozprawa, czynności przygotowawcze, pisma przygotowawcze, koncentracja materiału procesowego, zarządzenie przewodniczącego, czynności sądu lub przewodniczącego
dc.titlepl
Przygotowanie rozprawy w procesie cywilnym
dc.title.alternativepl
Preparation of court hearing in civil trial
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Kielce
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available